Lounais-Suomen jätteiden kuljetuspäätös käsitellään uudelleen

0
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan on käsiteltävä uudelleen alueen jätteenkuljetusjärjestelmää. Vuonna 2017 tehty päätös on lain vastainen.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös jätteiden kuljetusjärjestelmästä on vastoin jätelakia, sanoo korkein hallinto-oikeus.

Se tarkoittaa, että pitkään kiistelty asia on käsiteltävä lautakunnassa uudelleen.

Hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsitelty päätös on peräisin toukokuulta 2017. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti silloin, että sen alueen kunnissa pidetään voimassa järjestelmä, jossa kiinteistön haltija päättää jätteiden kuljettajasta. Päätös koski Salon lisäksi Turkua, Lietoa, Marttilaa, Paimiota, Pöytyää, Ruskoa, Sauvoa ja osittain Paraista.

Turun hallinto-oikeus totesi syksyllä 2018, että lautakunnan päätös on vastoin jätelakia. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa.

Jätteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen kuuluu kunnan toimivaltaan. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakaskunnat ovat siirtäneet päätösvallan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Lautakunnan enemmistö on halunnut säilyttää kunnissa nykyisen järjestelmän sen sijaan, että kunnat kilpailuttaisivat kuljetukset.

Toukokuussa 2017 päätös syntyi lautakunnassa äänin 9–3.

Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, jonka mukaan edellytykset nykyisen järjestelmän jatkamiseen eivät täyttyneet. Kaksi kuljetusyritystä valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO korostaa, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan hyväksyä vain tietyillä jätelaissa määritellyillä edellytyksillä. Lautakunnalla oli päätöstä tehdessään käytössä sekä virkatyönä tehtyjä selvityksiä että kuljetusyrittäjien tilaama konsultin selvitys edellytysten täyttymisestä. Niissä päädyttiin vastakkaisiin lopputuloksiin.

Lautakunnalle tehty esitys perustui virkatyönä tehtyihin selvityksiin. Ennen päätöstä kaikilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus ottaa asiaan kantaa.

Esitys oli, että jätehuoltolautakunnan toimialueella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2021–2024. Se ei kelvannut lautakunnan enemmistölle. Äänestyksessä voittanut päätös perustui pääosin yrittäjien tilaamaan selvitykseen, todetaan KHO:n päätöksessä.

KHO:n mielestä myös konsultin selvityksen olisi pitänyt olla samalla tavalla julkisesti arvioitavana kuin virkavalmistelu. Myös päätöksen perusteluissa olisi pitänyt esittää kunnon perustelu, miksi kuljetusyrittäjien tilaama selvitys oli muita luotettavampi.