Märynummen tuulivoimaloihin tulossa nykyistä pitemmät siivet

6
Märynummen tuulivoimaloihin tulevat uudet siivet.

Tuulivoimayhtiö Tuuliwatti Oy aikoo vaihtaa Märynummen tuulivoimaloihin nykyistä pitemmät siivet. Salon kaupunki on myöntänyt rakennusluvan muutostöitä varten.

– Naapureita on kuultu, Salon rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki sanoo.

Nykyisten Gamesa G128-siipien vaihto G132-siiviksi tarkoittaa, että roottorien siivet pitenevät neljällä metrillä 128 metristä 132 metriin. Pyyhkäisyala kasvaa noin 800 neliömetriä.

Tuuliwatin mukaan uudet siivet varustetaan lisäelementeillä, jotka alentavat roottoreista lähtevää ääntä. Konsulttitoimiston tekemän mallinnuksen mukaan ”muutos vähentää meluvaikutusta hieman ja kasvattaa välkevaikutusta vähän”.

Lähtömelu olisi 1,3 desibeliä alempi kuin nykyisin.

Märynummen tuulivoimaloiden melusta ja sen aiheuttamista haitoista on väitelty Salossa siitä asti, kun kolme voimalaa alkoi tuottaa sähköä loppuvuodesta 2014. Kahdeksan alueen asukasta vaati kaupunkia tekemään melumittauksia ulkona ja sisätiloissa.

Monipolvista kiistaa on sen jälkeen käsitelty sekä Vaasan että Turun hallinto-oikeuksissa. Tuulivoimayhtiöillä ja melusta valittaneilla on ollut erimielisyyttä luotettavista mittausten tekijästä, menetelmistä ja muista yksityiskohdista.

Vääntö saattaa jatkua vielä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Salon kaupunki on valmis tekemään melumittauksia.

Janne Rankin mukaan Tuuliwatin hakemus käsiteltiin normaalina rakennuslupa-asiana.

Salon ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck katsoo omassa lausunnossaan, että ennen tuulivoimalan siipien vaihtamista tulee arvioida mahdollinen ympäristöluvan tarve. Voimaloiden sijoituspaikasta päätettiin aikanaan suunnittelutarveratkaisulla.

–  Siipien vaihto liittyy mahdollisuuteen hyödyntää uusinta siipiteknologiaa. Aikataulua suunnitellaan, eikä työn tarkka ajankohta ole vielä tiedossa, johtaja Tuomas Candelin-Palmqvist Tuuliwatista vastaa sähköpostilla.

Viiden megawatin voimaloiden teho ei kasva.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Repa
2 vuotta sitten

Vaikuttaa oudolta että kaupungin rakennusvalvonta antaa rakennusluvan asiassa jonka käsittely on kesken oikeudessa. Olisi ollut järkevää odottaa nykyisen epäselvän tilanteen selkiintymistä ennen uuden luvan myöntamistä.

Hyväveliverkosto
2 vuotta sitten
Reply to  Repa

Tää on tätä hyväveli toimintaa, kuten alunperinkin luvan myöntämisestä rakentaa ylipäänsä myllyjä. Menikö päätös jostain pöydän alta, kun virallista päätöstä ei löytynyt kaupungin nettisivuilta? Olen samaa mieltä, kerran valituksen käsittely kesken, ei voi myöntää mitään uusia lupia.

keijo.k
2 vuotta sitten

Korjattiinko nyt vanhoja virheitä hakemalla ja myöntämällä 5 Mv.n voimaloille luvat ? Aiemmat luvat ovat olleet Restuulelle 3 Mv ja Tuuliwatin voimaloille 4,5 Mv ! Tuotto on silti ollut ajoittain yli 5 Mv.a myllyä kohti ! Onko tukea tullut kuitenkin koko tuotannosta, luvattomuudesta huolimatta ?

Nislah
2 vuotta sitten

Tuulivoimaloiden rakennusluvissa on käytettävä Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisesti tuulivoimaloiden melun takuuarvoa. (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista). Märynummen melumallinnuksissa: – Toiminnassa olevien tuulivoimaloiden melun takuuarvo on 107,5 dB. – Uusien tuulivoimaloiden (pidennetyt lavat) melun takuuarvo on 108,2 dB. * 108,2 dB > 107,5 dB * Eli 108,2 dB on suurempi kuin 107,5 dB. Salon kaupungin Rakennusvalvonta on myöntänyt viranhaltijapäätöksellä rakennusluvan suurempaa melua aiheuttaville tuulivoimaloille, vaikka ”oikeuskäsittely” on edelleen kesken nykyisten tuulivoimaloiden kohdalla. (”oikeuskäsittely” = hallinto-oikeus on määrännyt Salon kaupungin tekemään melumittaukset, joita märynummelaiset ovat vaatineet jo yli viiden vuoden ajan ovat). Maailman Terveysjärjestö (WHO) toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin… Lue lisää »

Persu672
2 vuotta sitten
Reply to  Nislah

Lähde tähän väitteen???:
”– Uusien tuulivoimaloiden (pidennetyt lavat) melun takuuarvo on 108,2 dB.”

Nislah
2 vuotta sitten
Reply to  Persu672

Tiedot on kerätty ja verifioitu melumallinnuksista, valmistajan dokumenteista – sekä laajemmin Salon kaupungin kokouspöytäkirjoista (osin vääriä tietoja esim. rakennuslupien suhteen), ympäristöministeriön ohjeista, valtioneuvoston asetuksesta, terveydensuojelulaista, Maankäyttö- ja rakennuslaista, sekä HO:n ja KHO:n päätöksistä, valituksista ja vastineista. Asian voi varmistaa esim. Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollosta ja rakennusvalvonnasta.