Nuoret luottavat tulevaisuuteen

0
Valtaosa peruskoulunsa päättävistä ei ole huolissaan tulevaisuudesta, vaikka työelämä ja koulutus ovat kovassa murroksessa.

Suomalaiset nuoret suhtautuvat yleisesti ottaen tulevaisuuteen luottavaisesti. Valtaosa peruskoulunsa päättävistä ei ole huolissaan, vaikka työelämä ja koulutus ovat kovassa murroksessa, todetaan Turun yliopistossa väitelleen Jenni Tikkasen väitöstutkimuksessa.
Yleiskuvasta poiketen kuitenkin joka kymmenes nuori on huolissaan tulevaisuudesta usein tai jatkuvasti. Tässä näkyy perhetausta: mitä korkeampi vanhempien koulutustaso on ja mitä enemmän he tukevat lastensa koulunkäyntiä, sitä vähemmän tulevaisuus huolettaa nuoria.

Laajalti kiitelty suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti vertaillen yhtenäinen ja tasa-arvoinen, mutta erityisesti suurissa kaupungeissa on jo pitkään näkynyt merkkejä peruskoulujen eriytymisestä.
Muita enemmän tästä hyötyvät tutkijan mukaan korkeasti koulutettujen, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti paremmassa asemassa olevien vanhempien lapset. Jo lähtökohtaisesti hyväosaisten nuorten mahdollisuudet paranevat näin entisestään.
Tutkimuksen aineistot on kerätty Turusta, Tampereelta ja Helsingistä.

Koulukeskustelussa vanhemmat ja isovanhemmat nojaavat näkemyksissään usein omiin kouluvuosiinsa. Nykynuoret joutuvat kuitenkin luovimaan aikaisempaa monimutkaisemmassa maailmassa. Pärjäämisessä kodin sosiaalisella asemalla näyttää olevan suuri merkitys.
Perhetausta on yhteydessä siihen, millaiset edellytykset nuorilla on rakentaa omia elämänpolkujaan, Tikkanen toteaa.

Koulusta keskustellaan jatkuvasti monilla erilaisilla teemoilla: puhutaan poikien ja tyttöjen koulumenestyksen eroista, uskonnonopetuksesta, matematiikan taidoista, ruotsin kielen pakollisuudesta tai siitä, kuinka suuria tai pieniä ja miten tiheässä koulujen pitäisi olla.
Suurin osa peruskoulun ja toiseen asteen rehtoreista on tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että koulussa pitää tasoittaa oppilaiden kotitaustasta johtuvia eroja.
Lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeä tavoite on edelleen, että koulu tarjoaa kaikille taustasta riippumatta samanlaiset, monipuoliset mahdollisuudet opiskella ja että kotona kannustetaan koulunkäyntiin.