Oikaisu

0

Koskelle suunniteltavasta siipikarjateurastamosta kertovassa jutussa (SSS 15.1.) todettiin virheellisesti Kosken kunnanhallituksen hyväksyneen hankkeen puolesta tehdyt rakennus- ja ympäristölupahakemukset. Rakennus- ja ympäristölautakunnat olivat pyytäneet kunnanhallitukselta hakemuksista lausuntoja, eikä kunnanhallituksella ollut huomautettavaa kummastakaan lupahakemuksesta.