Puhetta junien nopeuksista ja asemavarauksista – Kaupungintalolla esiteltiin oikorataosayleiskaavaluonnosta

1
Kaavasuunnittelija Marjo Saukkonen muistutti, että kaavatyötä ohjaa pitkälti voimassa oleva maakuntakaava. Paikalla oli nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Kuvat: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Espoo-Salo oikorata nostatti jälleen salolaisten tunteita. Tällä kertaa puhetta ja mielipiteitä riitti Salon kaupungintalolla, jossa esiteltiin Aarnionperä–Muurla oikorataosayleiskaavaluonnosta. Viime viikolla vastaava tilaisuus järjestettiin Suomusjärven koululla ja kaava koski Suomusjärven aluetta.

Vajaan 300 hehtaarin alueen käsittävä kaava on parhaillaan luonnosvaiheessa. Kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville helmi–maaliskuun aikana. Ehdotus kaavasta on puolestaan tulossa nähtäville kesän alussa ja hyväksymiskäsittely on edessä syksyllä.

Seuraavat asukastilaisuudet oikorataosayleiskaavasta järjestetään toukokuussa.

– Maakuntakaava ohjaa työtämme ja velvoitteemme on edistää maakuntakaavaa, aikataulua esitellyt kaavasuunnittelija Marjo Saukkonen Salon kaupunkisuunnittelusta muistutti.

Suunnittelija Pia Niemi Sitowise Oy:stä puolestaan esitteli kaavaa tarkemmin. Nykyistä ratalinjausta on siirretty kaavassa aikaisempaa, Kiskontietä myötäillyttä linjausta selvästi pohjoisemmaksi.

– Kaava tuo muutoksia lähinnä vain maankäyttöön. Valtaosa kaavasta on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta, Niemi kertoi.

Alueella sijaitsee myös muun muassa erillispientalovaltaisia alueita sekä kaksi muinaisjäännöstä, joihin radalla ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Aila Pihlström (vas.), Voitto Rounamaa, Merja Rounamaa, Jerina Wallius ja Hanna-Maija Saarimaa tarkastelivat kaavaluonnoksia lähempää. Aarnionperässä asuvat Rounamaat seuraavat mielenkiinnolla ratahankkeen etenemistä. – Meikäläinen tuskin enää asuu nykyisessä kodissa, jos rata joskus tulee, Voitto Rounamaa sanoo.

Kaavahankkeen ja sen aikataulun esittelyn jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus esittää kaavaan liittyviä kysymyksiä. Salolainen Mika Nummenpalo halusi vastauksia radalla liikennöivien junien nopeuksista ja tehdyistä melumallinnuksista.

– Väyläviraston tavoitteena on näkemykseni mukaan, että junat kulkisivat alkuvaiheessa maksimissaan 250 kilometrin tuntinopeudella, mutta ratatekninen suunnittelu tehdään 300 kilometriä tunnissa kulkeville junille, vastasi yleiskaavainsinööri Timo Alhoke Salon kaupunkisuunnittelusta.

Nummenpalo ei tyytynyt Alhokkeen vastaukseen vaan hänen mukaansa myös melurakenteista pitäisi tehdä heti alkuvaiheessa riittävät.

– Melurakenteita voihaan vahvistaa myöhemmin, jos on tarvetta, Alhoke totesi.

Juha Rislakki halusi tietää, voiko kaupunki halutessaan vetäytyä kaavahankkeesta.

Salolainen Juha Rislakki puolestaan esitti teoreettisen kysymyksen, että voisiko Salo vetäytyä kokonaan kaavoitushankkeesta, jos se todettaisiin esimerkiksi epäedulliseksi kaupungin kannalta.

– Teoriassa kaupunki voisi alkaa niskuroida, mutta valtiolla on keinoja saada kaavahanke etenemään. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty näistäkin asioista, Alhoke vastasi.

Salolainen Jouko Häyrynen otti kantaa oikoradan Salon alueella sijaitseviin asemavarauksiin.

– Tässä on kyseessä muna-kana-ongelma. Väestömäärä ei kasva aseman seudulla ennen kuin sinne saadaan asema. Toisaalta asemaa ei lähdetä rakentamaan ennen kuin alueella on tarpeeksi asukkaita, hän totesi.

Salolainen Ismo Saari piti koko asemavarauksia pelkkänä sumutuksena.

– Miten Muurlaan tai Suomusjärvelle voisi tulla asemat, kun kaikki palvelut sijaitsevat kaukana eikä tarvittavia tieyhteyksiäkään ole? hän kysyi.

Jouko Häyrynen ei usko, että Saloon saadaan uusia asemia oikoradan varteen.
Reversionisti

Tunnin juna tulee olemaan Salolle todellinen rahasampo.