Someron huoltajakyselyyn tuli lähes 290 vastausta – vanhemmat tyytyväisiä nykytilanteeseen

4
Someron neljän alakoulun ja Kiiruun yläkoulun yhteinen oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan nykyisestä 849 oppilaasta 641 oppilaaseen syksyyn 2026 mennessä. Vähennys on 208 oppilasta. Kuvassa konsultin lakkautuslistalla oleva keskustan Kirkonmäen koulu.

Someron kaupungin oppimisympäristöselvitystä koskeva kysely kiinnosti huoltajia, sillä siihen tuli 287 vastausta. Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm pitää vastausten määrää varsin hyvänä.

– Käymme vastausten sisällöt läpi lähipäivinä. Tuloksia käytetään apuna, kun koulu- ja päiväkotiverkkoa koskevia päätöksiä valmistellaan, Mäkelä-Rönnholm sanoo.

Someron kaupunki lähetti sähköisen kyselyn kaikille päivähoidossa, esiopetuksessa ja peruskoulussa olevien lasten vanhemmille. Huoltajilta kysyttiin kantaa muun muassa mahdollisiin koulujen ja päiväkotien lakkauttamisiin.

– Kysyimme, mitkä asiat huoltajia mahdollisissa sulkemisissa huolestuttavat, mitkä asiat mahdollisesti parantuisivat ja miten supistukset muuttaisivat perheen arkea, Mäkelä-Rönnholm kertoo.

Kyselyssä vanhemmat saivat ottaa kantaa myös siihen, mitä asioita he pitävät kouluissa ja päivähoidossa tärkeinä. Samalla kartoitettiin huoltajien tyytyväisyyttä koulujen ja päiväkotien nykytilanteeseen. Tulokset olivat hyviä, sillä kaikissa annetuissa yhdessätoista kohdassa vastausten keskiarvo oli vähintään neljä asteikolla 1–5.

Erityisen tyytyväisiä oltiin koulujen ja päiväkotien kokoon, tiloihin ja ulkoilupihoihin sekä niissä saatavaan kasvatukseen ja opetukseen. Myös mielikuvat päiväkodista ja kouluista sekä kaverien oleminen samoissa yksiköissä saivat erityisen korkean arvosanan.

Mäkelä-Rönnholm korostaa, että huoltajat saavat esittää näkemyksiään oppimisympäristöselvityksestä tulevissa keskustelutilaisuuksissa myös virkamiehille kasvokkain.

Someron koulujen ja päiväkotien tilannetta selvittänyt ulkopuolinen konsultti on esittänyt keskustan toisen koulun Kirkonmäen, Pitkäjärven ja Oinasjärven kyläkoulujen sekä Pitkäjärven päiväkodin sulkemista. Mäkelä-Rönnholm korostaa hyvän valmistelun tärkeyttä.

– Parempi selvittää asiat perusteellisesti kuin muuttaa ratkaisuja jälkikäteen.

Mäkelä-Rönnholm huomauttaa myös valtion suunnitelmien oppivelvollisuuden pidentämisestä ja kaksivuotisesta esiopetuksesta vaikuttavan kouluja koskeviin päätöksiin.

– Valtakunnallisista muutoksista pitää olla päälinjat selvillä ennen kuin voimme tehdä ratkaisuja kouluista ja päiväkodeista. Pidän itse kyseenalaisena sitä, että päätöksiä tehtäisiin kevään aikana mutta tämän vuoden puolella se onnistuu.

Mäkelä-Rönnholm muistuttaa, että oppilaiden määrän väheneminen vaatii toimia.

– Kaikissa kouluissa on kuitenkin tällä hetkellä riittävästi oppilaita, eikä koulujen sulkeminen olisi nopealla aikataululla tilojen puolesta edes mahdollista. Tämä antaa meille aikaa perusteelliseen valmisteluun.

4
Jätä kommentti

1 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Somerolta pois

Somerolla kysely toteuttiin eriarvoisesti koska kysely oli vain niille huoltajille joiden lapset kuuluvat varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen piiriin.
Osa hoitaa alle kolmivuotiaita kotona joten näiltä ei kysytty mitään eikä näin ollen näillä ollut minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.
Kuitenkin juuri näiden lapset ovat niitä jotka tulevaisuudessa mahdollisesti ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttäjiä.
Jos ovat sillä tälläinen eriarvoisesti toteutettu kysely on omiaan lisäämään halukkuutta pois muuttoon paikkakunnalta.

Kouluverkon supistaminen jos tapahtuu aikaisintaan 2025 silloin on jo osa näiden kyselyyn vastanneiden huoltajien lapsista ulkona tästä järjestelmästä. Mitä merkitystä on heidän mielipiteillään?

Haiskahtaa halutulta päätökseltä.

Häh?

Joo, kannattaa kysyä niiltä joilla ei ole asiasta minkäänlaista kokemusta, että miten asiat kannattaa järjestää, mikä toimii ja mikä ei sekä miten mahdolliset muutokset vaikuttaisivat heidän tilanteeseen.

Ei kannata kysyä niiltä joilla on omakohtaista kokemusta ja siten kykyä arvioida, miten mahdolliset muutokset vaikuttaisi heidän elämään.

Kyllä ennakkoluulot, epäilyt, väärinymmärrykset ja mielikuvitus on parempi pohja päätöksille kuin tieto ja kokemus

ei väliä

Eikös niillä tulevilla sukupolvilla ole mitään merkitystä? toki ei varmaan pätkääkään kiinnosta oman lapsen tai lapsien tilanne tulevaisuudessa?

Häh?

Kyselyhän tehtiin nimenomaan tulevien sukupolvien vuoksi niiltä, jotka osaavat asiaan sanoa jotain.

Pitäisikö yläkoululaisilta kysyä vanhuspalveluiden tuottamisesta ja päiväkotilapsilta synnytysosastojen toimivuudesta? Koska nehän niitä palveluita tulevaisuudessa käyttää.