Uusi valitus voi lykätä Märynummen melumittauksia

3
Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua piti mitata kevättalven aikana. Valituksen takia mittaukset voivat viivästyä.

Märynummen tuulivoimaloiden melumittaukset uhkaavat siirtyä uuden valituksen takia.

Yhden voimalan Märyssä omistava Restuuli Oy hakee Korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) valituslupaa, joka koskee sisämelumittauksia.

Yhtiö haluaa, että KHO kumoaa sekä Turun hallinto-oikeuden että Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset melumittauksista.

– Emme ole pitäneet vielä mitään palaveria asiasta, mutta todennäköisesti tämä pitkittää prosessia edelleen, Salon kaupunginlakimies Antti Mäkelä sanoo.

Monivaiheinen ja -mutkainen vääntö Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta on jatkunut Salossa jo vuosia.

Alueen asukkaat kirjelmöivät melusta kaupungille alkuvuodesta 2015. Salon kaupunki torjui vaatimuksen melumittauksista. Vaasan hallinto-oikeus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Syyskuussa 2017 kaupunki päätti velvoittaa tuulivoimatoimijat tekemään sisä- ja ulkomelumittauksia lähialueen kiinteistöillä.

Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy valittivat päätöksestä Vaasan ja Turun hallinto-oikeuksiin. Valitukset tehtiin kahteen eri paikkaan, koska päätös perustui kahteen eri lakiin.

Vaasan hallinto-oikeus piti päätöksen ulkomelumittauksista voimassa, eikä KHO antanut tuulivoimayhtiöille valituslupaa asiassa.

Turun hallinto-oikeus puolestaan palautti asian uudelleen Salon rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Oikeuden mukaan kaupungin on mitattava sisämelua myös itse.

Lautakunta päätti tyytyä oikeuden ratkaisuun ja järjestää melumittaukset. Mittauksia koskevat suunnitelmat piti tuoda lautakunnan hyväksyttäviksi tammi–helmikuussa (SSS 5.12.2019). Tavoitteena oli, että sisä- ja ulkomelua koskevat mittaukset järjestetään kevättalvella.

Restuuli Oy ei kuitenkaan tyytynyt hallinto-oikeuden palautuspäätökseen. Yhtiön mielestä lautakunnan alkuperäinen päätös olisi pitänyt kumota kokonaisuudessaan.

Restuulen mukaan terveydensuojelulain nojalla annettujen määräysten ja velvoitteiden tulee perustua havaittuun haittaan. Viranomaisen pitää todeta haitta esimerkiksi mittaustuloksilla. Näin todetaan myös Turun hallinto-oikeuden päätöksessä.

Restuulen mielestä hallinto-oikeus sovelsi kuitenkin lakia väärin palauttaessaan asian kaupungille käsiteltäväksi. Sen mielestä sisämelumittauksia koskeva päätös olisi pitänyt kumota kokonaisuudessaan lainvastaisena.

Keijo K.

”Restuulen mukaan terveydensuojelulain nojalla annettujen määräysten ja velvoitteiden tulee perustua havaittuun haittaan”.

Kuitenkin toimija on kaikin tavoin jo vuosia valituksin estänyt noita mittauksia tekemästä ja jatkaa sitä edelleen. Onko nyt niin, että tuulivoimatoimija on ottamassa päättäjän roolin kaupungilta?

Allan

Kuudellakympillä löytyy kaupoista desibelimittari, joka mittaa a- ja c-painotteisesti. Z-painotteinen mittaus tosin olisi ilmeisesti paras. Kun mittauksen videoi älypuhelimella, niin silloin olisi suuntaa antava havaittu haitta näyttää toteen.

Muutamalla kympillä voi ostaa myös ammattitasoisen älypuhelimeen liitettävän Daytonaudion mikrofonin. Siinä ilmeisesti kalibrointitiedoston joutuu säätämään käsin.

Google playsta löytyy ainakin äänimittarisovellus, joka käyttää puhelimen omaa mikrofonia. Tarkkuudesta ei ole tietoa, mutta se käynee suuntaa antavana apuna havaitun haitan esille tuontiin.

Mittarit tietysti maksavat, mutta näin havaitun haitan velvoite tulisi toteen näytetyksi.

Viranomaisen olisi alun alkaenkin pitänyt tehdä suuntaa antavat mittaukset kaupungin omalla mittarilla.

Allan

Onko siellä Märyssä näkynyt susia?

Vaskiolla kuulemma näkyi susia ennen Joulua 2019.


Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös estää tuulivoimapuiston rakentaminen Kajaanin Murtomäkeen susien vuoksi tuli kaupungille ja tuulivoiman rakentajille täydellisenä yllätyksenä.

”Kun tuulipuistolle laadittiin osayleiskaavaa, ei siinä osattu ottaa mitenkään ennakoida, että sudet täytyisi jotenkin paremmin ottaa huomioon”, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen sanoo.

KHO totesi päätöksessään joulukuun puolivälissä, että osayleiskaavan selvitysten perusteella jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviksi tuulivoimaloiden haitat susille muodostuvat.”

Lähde: Maaseudun tulevaisuus