37 miljoonan euron Salon ohikulkutie odottaa rahaa valtiolta

28
Itäinen ohikulkutie kulkee kuvassa vasemmalta oikealle, Uskelanjoen suunnasta moottoritielle. Tien ja Ollikkalan väliin on hahmoteltu paikka suurmyymälälle. Ollikkalan asuinalueen rajalla on Somerontiellä uusi liikenneympyrä, josta käännytään muun muassa Ollikkalasta Isokylään vievälle rinnakkaistielle. Somerontien ja rinnakkaistien välissä on asuintaloja ja liikerakennuksia. Kuvan etualalla on Somerontien ja ohikulkutien risteykseen suunniteltu eritasoliittymä. Havainnekuva: Ramboll Finland Oy

Salon itäisen ohikulkutien suunnittelun yhteydessä on luonnosteltu myös uusia liike- ja asuinalueita Somerontien varrelle.

Nähtäville tänä keväänä tulevassa kaavaluonnoksessa esitetään muun muassa, miten ohikulkutien ja Somerontien liittymään sijoitettaisiin suuri automarketti ja kuinka Somerontien länsipuolelle rakennettaisiin muun muassa kerrostaloja ja liiketiloja.

– Käsittelyssä oleva kaavamuutos koskee vain tietä 52, mutta luonnoksessa näkyy, mitä kaikkea alueella voisi olla rakenteellisesti, selvittää kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen.

– Kaavatyössä on tutkittu myös Somerontien rinnakkaistien linjausvaihtoehtoja.

Vaihtoehtoja on luonnosteltu kaksi.

Toisessa uuden kokoojakadun varteen rakennettaisiin 4–5 kerroksisia asuintaloja. Kokoojakadun ja tie 52:n välissä on yritysalue.

Rinteeseen kerrostalo- ja yritysalueen taakse on piirretty rivi- ja pientaloja.

Toisessa vaihtoehdossa kerrostaloja on enemmän.

Kummassakin vaihtoehdossa Somerontien, itäisen ohikulkutien, vanhan Perttelintien ja Ollikkalan asuntoalueen rajaamalle alueelle tulee suurmyymälä.

Itäisen ohikulkutien ensimmäinen vaihe, Mahtinaisentie, valmistui joulukuussa 2016. Tien saattaminen valmiiksi Somerontielle asti on yksi kaupungin kärkihankkeista.

Salon kaupungin tavoite on, että tiesuunnittelu alkaa ensi vuonna. Suunnittelu kuuluu periaatteessa valtiolle niin kuin tien rakentaminenkin. Mahtinaisentien maksoivat valtio ja kaupunki yhdessä, ja siihen varaudutaan myös, kun tietä jatketaan.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurin vastuualueen johtaja Matti Vehviläinen toteaa Salon vievän omalta osaltaan tiehanketta hienosti eteenpäin. Tien suunnittelu ja rakentaminen ovat kiinni Väylävirastosta.

Vehviläisen mukaan itäisestä ohikulkutiestä saatetaan tehdä ely-keskuksessa vielä myös ympäristövaikutusten arviointi.

Suomessa laaditaan parhaillaan 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Hallituksen on määrä hyväksyä se ensi vuoden keväällä.

– Ohikulkutien puuttuvaa osuutta yritetään esittää tähän suunnitelmaan, jotta tiesuunnitelman teko voisi alkaa lähivuosina, sanoo Vehviläinen.

Salon itäisen ohikulkutien vielä rakentamattoman osuuden kustannusarvio on 37 miljoonaa euroa.

Itäisen ohikulkutien linjaus 110-tieltä Somerontielle on näkynyt maastossa jo kohta 40 vuotta. Palometsän ja Mahlakankareen alueiden välissä on rakentamaton vyöhyke, jolle tie tehdään.

110-tien liittymä itäiselle ohikulkutielle käännetään Palometsän suuntaan, ja risteykseen tulee uutta tilaa liikerakentamiselle.

Inkereentien ja ohikulkutien risteykseen tulee eritasoliittymä ramppeineen. Inkereentie kulkee ohikulkutien yli.

Uskelanjoen ylittävän sillan jälkeen itäinen ohikulkutie kääntyy moottoritien suuntaan. Somerontielle tulee eritasoliittymä.

Nykyisen taajama-asutuksen rajalle Somerontielle on suunniteltu liikenneympyrä, josta pääsee kääntymään Ollikkalaan kummallekin puolelle Somerontietä.

Uudelle tielle 52 ei tule liittymiä. Isokylästä ajettaisiin moottoritielle uutta rinnakkaistietä Ollikkalan laidalle tehtävän liikenneympyrän kautta. Rinnakkaistien lopullinen linjaus ratkaistaan erillisellä kaavalla.

Uuden tien rakentaminen muuttaa myös kevyen liikenteen reittejä. Esimerkiksi Uskelanjoen yli voidaan kaavamuutoksen mukaan tehdä uusi väylä Palometsän ja Ollikkalan välille.

Itäisen ohikulkutien on tarkoitus ohjata läpikulkuliikenne pois Salon keskustasta.

– Liikenteen rauhoittuminen antaa uusia mahdollisuuksia keskustan kehittämiselle, Tarja Pennanen sanoo.

Ennusteen mukaan vuonna 2040 uutta tietä käyttäisi jopa 6 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

E18-moottoritieltä kulkee nykyään Salon keskustaan noin 10 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 110-tietä lähestyttäessä ajoneuvoja liikkuu jopa 18 000 vuorokaudessa. Inkereentiellä vastaavat luvut ovat 4 000 ja 15 000 ajoneuvoa.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaluonnosta ensi tiistaina. Esitys on, että luonnos ja muun muassa siihen liittyvä luontoselvitys asetetaan nähtäville.

Sen jälkeen kaavan valmistelu jatkuu. Kaavamuutos tulee kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi todennäköisesti vielä tämän vuoden puolella.

Jerppu

En nyt kyllä oikein tiedä. Eikö esimerkiksi kevyen liikenteen väyliin ja rautatieaseman alueen kehittämiseen voisi varata pari miljoonaa ja lykätä tätä ohitustietä vielä jokusen vuosikymmenen, kun ei sitä kaupungissa taida kovinkaan moni kaivata? Kun nyt Salolta on kerran rahat vähissä, ja rahareikiä tuntuu ilmaantuvat vähän sieltä ja täältä, niin tämä tiehanke tuntuu jotenkin turhalta lisämenolta. Jos ja kun tie sitten tehdään, niin voitaisiinko sitten tehdä kunnolla tällä kertaa ja välttää Mahtinaisentien ja Mahtimiehentien virheet? Eli esimerkiksi, että paksun savipatjan päälle ei voi tehdä hyvää tietä pelkästään kippaamalla siihen kivimurskaa pohjaksi. Nykyaikaa ei ole valaistus natriumlampuilla puutolpissa ja ilmajohdot. Jos tehdään… Lue lisää »

Urpo

37 miljoonaa kuulostaa siltä, että suunnitelma on ylimitoitettu. Kun ykkösvaihe maksoi 1/3 tuosta, täytyy rahaa kulua turhan hienoon suunnitelmaan. Toki joen ylitys pehmeikköineen maksaa, mutta ei kai noin paljon. Ja kaavoitetaanko tosiaan Saloon toinen automarketkeskittymä, kun yksi jo on ja muuten noista halutaan päästä eroon?

Kevyen liikenteen suunnitelma tosiaan kaipaa toteutusta. Tähän hankkeeseen liittyen rinnakkaistie Tupurista Piihovin suuntaan olisi tarpeen.

Jerppu

Moottoritien rinnakkaistie Tupurista Piihoville olisi kyllä muutenkin hitokseen paljon järkevämpi hanke. Ylärinteen päästä olisi suora linja viedä tie Piihovin liittymälle. Kevyttä liikennettä unohtamatta.

Toisaalta, pelkkä kevyen liikenteen väylä ja silta vaikkapa Tupurin liikenneympyrältä (Kailinkatu) joen toiselle puolelle Vanhalle Perttelintielle olisi monelle iso ilo. Mikä muuten on karttaan merkitty ”Kailinpuisto” tuossa kohden, eihän siinä ole kuin rikkaruohoja kasvavaa vanhaa peltoa?

Jotenkin tuntuu, että Saloa ollaan nyt kehittämässä yksinomaan autoliikenteen ehdoilla. Minusta se ei ole oikein ajanmukaista eikä tulevaisuuteen katsovaa. Koko Salo on kohta yksi iso moottoritieliittymä.

Sinänsä en vastusta ohikulkutien rakentamista, en vain pidä sitä kovin kiireellisenä tai tärkeänä hankkeena.

Keijo K.

Konsultit jossain muualla kuin Salossa tekevät suunnitelmia ja havainnekuvia asiasta, johon tuskin ovat paikan päällä käyneet edes tutustumassa. Eihän meidän mitään tietämättömien tavallisten kaupunkilaisten ajatuksissa heidän mielestään mitään järkeä ole.

Asialla kylläkin alkaa olla kiire tuon jätteenpolttolaitoksen takia. Tähän konsulttien suunnitteluun menee ehkä sama summa kuin ykkösvaihe maksoi kokonaisuudessaan.

Make

Tietysti olisi monelle iso ilo. Varsinkin tupurilaiselle tai Inkereen suunnalta tulevalle muutamalle ihmiselle. Olisiko jopa muutama sata autoa vuorokaudessa, jos ohikulkutielle ennustetaan 6 500?

Eipä tuo nyt ole iso mutka ajaa autolla Tupurin liikenneympyrältä tälle uudelle tielle, lyhentää ajomatkaa kuitenkin reilusti. Muita teitä onneksi ei ole edes suunniteltu.

Pelkästään tuon joen ylittävän sillan kustannus on reilusti toistakymmentä miljoonaa. Ykkösosuudella ei myöskään ole yhtään ramppia nostamassa kustannuksia ja vain pari pientä alikulkua. Ei myöskään melusuojausta viereisten asuinalueiden takia.

Onhan nämä nyt eri mittaluokan rakennelmia mitä tähän kakkososuudelle tulisi. Eiköhän ne suunnitelmat ja kustannusarviot löydy vieläkin netistä.

Jerppu

Tupurissa, Inkereellä ja Hähkänällä lienee yhteensä ainakin 6000 asukasta ja siihen vielä voi päälle laskea ison joukon muita kulkijoita. Onhan siinä silti matkaa ohikulkutien kohdalle ja takaisin, turhaa kiertoajelua. Olettaen, että Inkereentieltä tulisi ohikulkutielle pääsemään. En itse asu enkä nykyisin juuri liiku siellä suunnalla, joten ei minkäänlaista omaa lehmää ojassa, mutta tuo pitkä kiertomatka Tupurista keskustan kautta motarille on aina kummastuttanut minua – varsinkin, kun motarille olisi ollut Inkereentieltä ”valmis” ramppi rakennusvaiheessa ja nytkin Haukkalan levähdysalue olisi miltei hetivalmis ramppi, kun vain naurettavista säännöistä joustettaisiin ja mahdollistettaisiin tupurilaisten kulku levähdysalueen kautta. On mielestäni aivan käsittämätöntä, ettei aikoinaan moottoritien rakentamisen yhteydessä… Lue lisää »

Ja joka aamu

Tupurista moottoritielle, todellakin, nyt joutuu kiertämään miltei keskustan kautta.

Kaimaani

Tämä on se tie Tupurista Piihoville! Ei kai kukaan nyt vakavissaan luule että pelkältä asuinalueella alettaisi vetää joen yli siltaa. Kantatie 52 parannus palvelee mm. Hangon satamaa ja Metsäjaanun laajentumista.
Kokonaisuudessaan hanke on erittäin kannatettava. Ollikkalan-Isokylän alue on yksi järkevimpiä suuntia kasvattaa kaupunkia moottoritieyhteyden takia. Siellä on koulu, jonne mahtuu ja, jestamandeera sentään, onpa Ketomäki myös ilta-auringon puolella rakennuksia ajatellen! Jos ajatellaan liikennevirtoja niin parempaa kaupan aluetta kuin Puontin pellot ei koko kaupungista löydy. Ja sen tiesi myös Kesko ostaessaan maapohjan.

Jerppu

No niitä siltoja on esim. motarin yli ja alikulkuja ali rakenneltu ihan turhiakin, jonkun metsätien tai yhden talon takia, niin miksei voisi kuuden tuhannen asukkaan takia tehdä?

Mutta niin kuin sanottu, en minä tuota tietä sinänsä vastusta. En vain saa itseäni nyt näkemään, että se olisi ihan tämän hetken asia kun on noita kuntalaisten kannalta tärkeämpiäkin kehityskohteita. Salon asukkaat kun eivät enimmäkseen tarvitse tuota tietä mihinkään, vaan se tehdään ohikulkijoille. Ja ehkä hiukan kummastelen suurta hintalappua. Toisaalta, kuten jo alussa kirjoitin, niin jos jotain tehdään, tehdään sitten kunnolla.

Jerppu

Mahtaako Kesko maksaa suurenkin osan tästä hankkeesta, kun vaikuttaisi olevan sille suunniteltu?

Make

Tien linjaus on varmasti ollut tiedossa ennen, kuin Kesko on tuon alueen ostanut. Fiksu ostos varmasti.

Make

Mahtinaisentiellä on kyllä liikennettä aika reilusti. Toki ihmettelen, miten siinä on huomioitu jalankulkijoiden liikkuminen. Risteysalue, josta käännytään Korvenmäen suuntaan on todella leveä, ja siellä joukossa on myös jalankulkijoita. Halvalla tehtiin ja kevyt liikenne unohdettiin täysin. Toivottavasti samaa virhettä ei tehdä tien kakkososan kanssa. Tässä vaiheessa valmistellaan ja hyväksytetään kaavaa, jossa ei sinänsä ilmeisesti oteta kantaa kevyen liikenteen väylien sijainteihin. Piirustuksista kuitenkin näkyy, että joen yli ei mene jalankulkuväylää tien rinnalla, vaan se on piirretty vähän joen alajuoksulle. Sinänsä hyvä paikka, mutta jo aiemmin Rambollin suunnitelmissa mainittu asiaksi, joka voidaan tehdä myöhemmin jolloin kokonaiskustannuksia saadaan pudotettua miljoonalla tai kahdella. Eli kyseistä… Lue lisää »

Suomi elää puusta

Puutolpat on kyllä ihan tätä päivää, vai kaipaatko Viron tyyliin betonista?

Jerppu

No saahan ne olla puutakin, mutta metalliset eivät lahoaisi, eivätkä välttämättä tappaisi jokaista joka autolla niihin törmää. Metallipylväistä pystytään valmistamaan sellaisia, jotka vaimentavat törmäysenergiaa ja katkeavat ennen kuin henki lähtee. Lisäksi se on vähän ulkonäkökysymyskin. Hintaero on alle kymppitonni kilometriltä, ei yhtään mitään näissä budjeteissa jotka lasketaan kymmenissä miljoonissa.

Urpo

Taitaa kaikki pääteille asennettavat pylväät olla törmäysturvallista mallia, myös puupylväät. Rinnakkaistieksi Tupurista Somerontielle riittäisi halpa kevyen liikenteen väylä vaikka sorapintaisena. Sopii hyvin maisemaan kirkon vieressä ja esimerkiksi Helisnummen suuntaan johtava aivan erinomainen reitti osoittaa hyvin tehdyn sorapintaisen väylän toimivuuden. On yksi Salon parhaita pyöräteitä, kun ei ole halkeillutta ja epätasaisuuksia täynnä oleva asfalttia. Rinnakkaistie palvelisi mm. Piihovin pysäkin bussiliikennettä. Moottoriajoneuvoilla voi ajaa uutta ohikulkutietä pitkin, sekin on sujuvampi reitti kuin nykyinen vanhan ykköstien liikennevalojen kautta kiertäminen. Oletettavasti juuri rakennettu vanhan ykköstien ja Somerontien risteys voidaan liikennemäärien pudotessa taas uusia. Kiertoliittymä ilman graniittikoristelua ja romuraudasta hitsattuja taideteoksia olisi toimivampi ja halvempi… Lue lisää »

Kalle

Täyttä asiaa Jerpulta. Ja kun pyöräteitä tehdään, niin hirveet kanttarit joka paikassa. Taidan kesän tultua valaa betonista luiskat pahempiin paikkoihin. Kaupungin varastolta pöllin tarveaineet ja myllyn.

Kehää kierretään

Kun ohitusteitä on tarpeeksi, keskustaan on entistä vähemmän tulijoita, ja parkkipaikkoja vapautuu lisää vaikka useamman paviljongin rakennustontiksi.

Sitten pitäisi vielä saada ihmiset ja elämä takaisin keskustaan, että joku haluaisi tulla sinne.

Just

Juuri näin. Ennen Turku-Lohja -moottoritien rakentamista liikenne ja ihmiset virtasivat aivan Salon sydämessä. Silloin kaupunkikeskustan liike-elämä kasvoi ja kannatti, asuntojen hinnat nousivat ja jopa yöelämä kukoisti.

Nyt on menty ja mennään vain lisää päinvastaiseen suuntaan.

Jarmo

Onko suunniteltu meluaita samanlainen kuin Mahtinaisentiellä tai Hämeentiellä (Somerontie)? Kyseinen aita on lähinnä kaikupohja melulle eikä mikään melueste.

Kunnon meluaitoja löytyy esimerkiksi Hämeenlinnan lähettyviltä ja ainakin Helsingistä itärajalle johtavan tien varrelta. Ei kun oppireissu näihin paikkoihin.

Siis häh?

Toivon myös, että liikennevalot poistetaan nykyiseltä ohikulkutieltä kokonaan. Toivotaan myös, että oikeasti tehdään eritasoliittymät eikä tuollaista tulppaa kuin Kiskontielle tehtiin.

Ohitustie on kylläkin kokonaisuudessaan huono asia Salon kannalta, koska se johdattaa kaikki Salon ohi siten, ettei tällaista kylää satunnainen kulkija todellakaan enää huomioi mitenkään.

Eikö tänä päivänä nimenomaan pitäisi saada ihmisiä tänne eikä vaan ajamaan ohi mahdollisimman nopeasti?

Kuntalainen K

Tuosta uutisesta ei nyt oikein käy selville millaisen himmelin kautta ajetaan pappilan sillalle eli moottoritielle ja Somerolle. Vaikuttaa ennemminkin joltain metropolialueen siltarakennelmalta. Kauppakeskus-kampuksella halutaan ilmeisesti lopettaa loputkin kivijalkaliikkeet ydinkeskustasta.

Maija

Kauppakeskuksen myötä Salon keskustan tavaraliikenne siirtyisi myös.
Ei varmaan ole naapureissa mielensäpahoittajia, jos keskusta rauhoittuu.
Ja jäähän Plaza keskustaan.
Pendelöivänä työssäautoilijana olisi kiva pysähtyä motarin nurkalla isoon markettiin vaikka perjantaina työviikon jälkeen. Vaihteluna. Keskitän silti arkiostot lähikauppoihin. Pidän siitä että kaupassa voi arkisin käydä nopeasti. Shoppailupaikkana ja ajankuluna marketit toimivat.

Viljan

Keksikää työpaikkoja Saloon..

Tarkkailija A

Eivätkös nämä ennusteet ole nyt aika ristiriidassa keskenään? Koulut ja päiväkodit lakkautetaan sillä perusteella että väki vähenee rajusti, mutta uutta tietä viedään eteenpäin sillä perusteella että liikenne lisääntyy ja asukkaat myös. Mistä ne autoilijat tulevat, jos ei Salosta? Vai tehdäänkö se tie vain Salon ohikulkutieksi, sen jälkeen ulkopaikkakuntalaisten ei tarvitse täällä enää pysähtyä tai käyttää palveluja?

Takarivin kaveri

Pisti naurattamaan tämä kirjoituksesi.

Eli onkos tässä nyt niin, että asukkaat ja koululaiset vähenevät aina vuoteen 2026 asti (eikös tämä luku ollut siinä kouluselvityksessä..??), mutta tien rakentaminen + tunnin juna kääntää kehityskulun?

Kysymys: milloin tie on sitten valmis?

Kysymys: onko tilaus jo vetämässä ”koulut armon vuonna 2040” -selvitykselle?

Automarket: kun googleen laittaa hakusanayhdistelmän ”keskusta ja näivettyminen” niin saadaan tulokseksi artikkeleita, joissa jokaisessa (pikkukylän) keskustan näivettymisen taustalla on keskustan ulkopuolelle rakennettu peltomarketti. Käppäilijät autottomassa keskustassa eivät kyenneet tukemaan kivijalkoja riittävästi jne.

Kysymys: Miksi ja kenelle tuo peltomarketti tehdään?

Nämä siis vaan omia havaintojani täältä takarivistä.

Spiderman

Hieno uutinen salolaisille, nopeampi reitti motarille muun muassa Tupurista. Vielä kun saataisiin liittymä Salaistentieltä motarille. Pendelöinti autolla nopeutuisi sen verran omalta kotiovelta pääkaupunkiseudulle että puhutaan jo alle tunnin työmatkasta isolle alueelle pääkaupunkiseutua. Tunnin junallahan se olisikin sitten tunnin. Mutta eihän se nopein juna edes pysähdy ja hae kotiovelta. Halpa hintalappu hyötyyn nähden!

Allan

”Tunnin junallahan se olisikin sitten tunnin.”

Niin ainoastaan Pasilan asemalle ja Helsingin päärautatieasemalle.

Ehkä jopa Eduskuntatalon pihalle, jotta kansanedustaja pääsee edustelemaan, jos tulee uudelleen valituksi.

Muille tulee vielä työmatka työpaikan pihalle, sen tunnin lisäksi.

Mutta mikäs siinä jos tykkää reissata.

”Pendelöinti autolla nopeutuisi sen verran omalta kotiovelta pääkaupunkiseudulle että puhutaan jo alle tunnin työmatkasta isolle alueelle pääkaupunkiseutua.”

Tunnissa ja jopa alle ja tietenkin suoraan työpaikan pihalle.

Veronmaksaja

Vuoden kuluttua tuota tietä tarvitaan, kun jätteenkuljetukset polttolaitokselle alkavat. Jätteenpolttolaitokselta syntyy myös 20.000.000 kiloa tuhkaa vuodessa. Paikallinen yritys tosin hakee ympäristölupaa tuhkan käsittelyyn.

Eikö tuota tuhkaa vosi käyttää tiepohjan täyttöön? Rakennettiinhan aikoinaan tie Vuohensaaseen kaatopaikkajätteellä.