Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset lietteenkuljetuksesta

2
Turun hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa pari vuotta jatkuneisiin kiistoihin sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksista ja käsittelymaksuista.

Kunnat ja paikalliset kuljetusyrittäjät ovat hävinneet kiistan lietteenkuljetuksesta Lounais-Suomessa.

Turun hallinto-oikeus toteaa tiistaina antamassaan ratkaisussa, että Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätös ei ole lainvastainen eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Jätehuoltolautakunta päätti syksyllä 2018, että sako- ja umpikaivolietteiden siirrytään vaiheittain kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vuosina 2012–2026.

Salo ja kaksitoista muuta kuntaa, Salon Yrittäjät sekä parikymmentä lounaissuomalaista kuljetusyrittäjää vaati hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen. Valittajien mielestä asian valmistelu on ollut asenteellista, yksipuolista ja puolueellista.

 

 

 

 

 

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jätelaki
2 vuotta sitten

Esimerkkitapauksessa korotus 1 400 prosenttia – kohtuullistako?

Kyllä joku on nyt tosi tyytyväinen.

Maija
2 vuotta sitten
Reply to  Jätelaki

Oikeasti? Vaikuttaa carunaefektiltä.
Kun yksi voi rahastaa olemalla ainoa, muut ”ainoat” tekevät saman perässä. Varmaan palvelun parantamiseen ja huoltovarmuuteen vedoten.