”Iltakoulusta jäi hyvä olo” – Salon päättäjiä informoitiin Tunnin junan hankeyhtiöstä

5
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna ja Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino pitävät Tunnin junaa Salon elinvoimaa edistävänä hankkeena. Kuva: SSS/Santeri Haranto

Tunnin junan ympärillä on tapahtunut viime päivinä paljon: ensin varmistui hankeyhtiön perustaminen, ja tämän jälkeen valtio tiedotti hakevansa raidehankkeelle EU-tukea.

– Yleissuunnitelmasta ratasuunnitteluun ollaan siirtymässä todella jouhevasti, sanoo Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Salo on yksi osakas hankeyhtiössä, jonka tehtävänä on edistää Tunnin junan suunnittelua. Salo on jo aiemmin varannut rahaa hankeyhtiöön osallistumiseen, mutta osakassopimus käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Inna kertoo esitelleensä hanketta seikkaperäisesti maanantaina kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille.

– Siitä jäi hyvä olo. Asia on myös rahoitusmielessä nyt astetta helpompi, koska Salon rahoitusosuus on jäämässä varattua summaa pienemmäksi.

Salon kaupungin osuus hankeyhtiön pääomasta on 3,74 miljoonaa euroa. Alun perin Salo oli varautunut 5 miljoonaan euroon.

Salon kaupunginhallitus linjaa kantansa osakassopimukseen 16. maaliskuuta. Valtuustokäsittely on 6. huhtikuuta.

Tunnin juna on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista.

Inna arvioi ratahankkeen hyödyttävän Salon monella tavalla: ensin tulee rakennusajan työllistävä vaikutus, ja valmiina rata parantaa Salon saavutettavuutta.

– Tämä on tärkeä tulevaisuuden hanke, joka kehittää Salon elinvoimaa, sanoo Inna.

Suunnitelmien mukaan uuden radan nopein Turun ja Helsingin välinen matka kestäisi yhden tunnin ja 13 minuuttia. Tällainen juna pysähtyisi vain Turun ja Helsingin asemilla.

Toiseksi nopein yhteys pysähtyisi myös Salossa, ja matka-aika Salosta Helsinkiin olisi 57 minuuttia.

Viime päivien edistysaskeleista iloitsee myös Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino. Kauppakamari on jo aiemminkin ilmaissut tukensa hankkeelle.

Kaupunginjohtajan tavoin Liisa Leino toivoo, että hankeyhtiöasia etenisi sujuvasti päätöksenteossa.

– Pitää tietää ja vaikuttaa asioihin. Olisi ihmeellistä, jos Salo ei olisi ajamassa asiaansa, sanoo Leino.

Radan rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Leino arvioi, että päätös helpottuu ajan kuluessa.

– Asenteet varmasti muuttuvat siihen suuntaan, että tulevien vuosien aikana junaliikenteestä ajatellaan entistä positiivisemmin.

Nyt perustettava hankeyhtiö on suunnitteluyhtiö. Lauri Inna sanoo, että rakentamiseen liittyvistä asioista sovitaan aikanaan erikseen.

– Ei meillä ole kykyä sitoutua miljardihankkeeseen. Hankeyhtiön rooli on nyt vauhdittaa ja ryydittää suunnittelua.

 

Tunnin juna: Tähän mennessä tapahtunut

  • Helsingin ja Turun välisen radan oikaisua on suunniteltu 1970-luvulta lähtien.
  • Vuosina 2009–2016 maakuntakaavoissa tutkittiin linjausvaihtoehtoja sekä laadittiin ympäristövaikutusten arviointi ja alustava yleissuunnitelma. Maakuntakaavojen ratkaisuilla päätettiin uusi ratalinjaus Espoosta Lohjan kautta Saloon.
  • Vuonna 2016 hallitus myönsi 40 miljoonan euron rahoituksen ratayhteyden jatkosuunnittelulle.
  • Viikko sitten kunnat ja valtio päättivät perustaa hankeyhtiön, joka jatkaa suunnittelutyötä. Hankeyhtiön osakkaiksi on tulossa Salon lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. Suurin osakas on valtio 51 prosentin osuudella. Hankeyhtiön pääoma on yhteensä yli 77 miljoonaa euroa.
  • Kuluneella viikolla valtio kertoi hakevansa Tunnin junan suunnittelulle 37,5 miljoonan euron EU-tukea.
  • Salo varasi viime syksynä rahaa hankeyhtiöön osallistumista varten. Salon kaupunginvaltuusto linjaa kantansa hankeyhtiöön osallistumisesta huhtikuussa.
Ei mene selitys läpi

”rakennusajan työllistävä vaikutus”. Tässä käy kuten jätteenpolttolaitoksen rakentamisessa, melkein kaikki urakat meni ulkopaikkakuntalaisille yrityksille. Ei sen varaan voi laskea, että junaradan rakentaminen kauheasti työllistäisi salolaisia.

MH

Kai se Puolakin on laskettava ulkopaikkakunnaksi. Kovasti paljon Puolan rekkarissa olevia autoja ajaa Korvenmäkeen nykyään.

Maakuntalainen

Oliko Salon kaupunginhallituksella vuosimallia 2010 myöskin ”hyvä olo”, kun pienessä piirissään hyväksyivät Lukkarinmäen tuhoavan linjauksen? Keitähän siellä silloin oli päättämässä asiasta? Ja oliko Salon ainoalla maakuntavaltuuston edustajalla, Juhani Nummentalolla ”hyvä olo”, kun hän syksyllä 2019 maakuntahallituksessa istuvana, ainoana salolaisena, asettui hallitusrintamassa näkyvästi kannattamaan nykyistä linjausta? Monilla kaupunkilaisilla ei ole ollut hyvä olo vuodesta 2010 asti näihin päiviin saakka tämän linjauksen ja muidenkin hankkeeseen liittyvien seikkojen vuoksi. Mikä ihme olisi tämä radan rakentamisen paikallisesti työllistävä vaikutus? Mitä käytännössä tarkoittavat nämä puheet ”elinvoiman kehittymisestä”? Raideliikenteeseen suhtaudutaan selvästi myönteisesti jo nyt, sen osoittavat kasvaneet matkustusmäärät. Salo ei ole saavuttamattomissa nykyiselläänkään, tarvitaan vain luotettavaa… Lue lisää »

vaari

Tunnin juna on välttämätön meille salolaisille. Toivottavasti pieni äänekäs vähemmistö ei pysty pilaamaan tätä hienoa hanketta.

keijo.k

Kumpa salolaisillekin jäisi hyvä olo, eikä vain turkulaisille!