KHO antoi Salolle puhtaat paperit Ihme ja Kumman tukiasiassa

0
Jorma Nurminen ihmettelee, mitä merkitystä Suomessa on yhdenvertaisuuslailla. Kuva SSS/Minna Määttänen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut Salon kaupungille puhtaat paperit Ihme ja Kumma Tuki ry:n avustusasiassa.

KHO hylkäsi Ihme ja Kumman valituksen perjantaina ja ilmoitti, ettei Turun hallinto-oikeuden viime kesänä antamaa päätöstä muuteta.

Kehitysvammaisia nuoria työllistävän Ihme ja Kumma -yhdistyksen kiista kaupungin kanssa alkoi joulukuussa 2017.

Yhdistys haki kaupungin työllisyyspalveluilta 54 000 euron avustusta kahden ohjaajan palkkaukseen. Ohjaajat olisivat mahdollistaneet neljän osatyökykyisen erityisnuoren palkkaamisen. Lisäksi muille erityisnuorille olisi tarjoutunut mahdollisuus osallistua työpajatoimintaan.

Salon työllisyyspalveluiden esimies hylkäsi yhdistyksen avustushakemuksen, ja kaupunginhallitus hylkäsi myöhemmin asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen.

Kaupungin näkökulmasta avustus ei edistänyt heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä.

Ihme ja Kumma valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, koska piti sitä kehitysvammaisia nuoria syrjivänä ja lainvastaisena.

Hallinto-oikeus totesi viime kesäkuussa, ettei kyse ollut syrjinnästä. Sen mukaan avustukset ovat harkinnanvaraisia, ja niihin on käytettävissä tietty määräraha.

Avustusten käytössä virkamiehellä on harkintavaltaa. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa toiminnan laajuus ja vaikuttavuus.

Hallinto-oikeuden mukaan työllisyyspalveluiden esimies ei käyttänyt Ihme ja Kumman avustushakemuksen hylätessään väärin harkintavaltaansa. Hän ei liioin toiminut tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten vastaisesti eikä syrjinyt vammaisia henkilöitä.

Ihme ja Kumma Tuki valitti asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Nurminen perusteli valitusta (SSS 6.7.2019) sanoen, että asia on periaatteellinen ja että se halutaan katsoa loppuun asti.

– Ei tämä ole vielä loppuun saakka katsottu, Nurminen kommentoi KHO:n päätöstä perjantaina ja sanoo jatkavansa taistelua.

Hänen mielestään oikeus ei tarttunut lainkaan asian ytimeen, joka on kehitysvammaisten nuorten oikeus työhön. Hän ihmettelee, mitä järkeä on, että nuoret saavat opiskella ammattitutkinnon, mutta heillä ei ole mahdollisuutta työllistyä.

Nurminen moittii molempia oikeusasteita siitä, etteivät ne kuulleet asiassa yhdenvertaisuusvaltuutettua Ihme ja Kumman pyynnöistä huolimatta.

– Tulee mieleen, että mitä merkitystä on koko yhdenvertaisuuslailla? Katsooko KHO, että on oikein Suomessa vuonna 2020, että osalta ihmisistä otetaan pois heidän perustuslaillinen oikeutensa työhön? Hyväksytäänkö se vai jatketaan taistelua, Nurminen kysyy.