Hiiden ja Saurun oppilaiden vanhempia sapettaa. He eivät hyväksy Salon kaupunginvaltuuston päätöstä sulkea kouluja lähivuosina eivätkä niele ratkaisun perusteluja. Vanhemmat aikovat ryhtyä toimiin.

– Ensin täytyy vetää henkeä, ja miettiä sitten, mitä mahdollisuuksia meillä on haastaa päätös, sanoo Hiiden koulun vanhempaintoimikuntaan kuuluva Riikka Tetri.

Hiiden koulussa on nyt 42 oppilasta ja ensi syksynä 47. Salossa minimiksi määritellyn 42 oppilaan rajan alle lasten määrä putoaa ennusteiden mukaan ensimmäisen kerran vasta lukuvuonna 2024–2025. Siitä huolimatta valtuusto päätti sulkea koulun ensi vuoden kevätlukukauden jälkeen.

– Ensin päätetään oppilasmäärän minimistä, ja sitten sillä ei olekaan mitään väliä, Tetri kritisoi.

– Hiiden koulun oppilasmäärä on kuuden seuraavan vuoden aikana laskemassa ennusteiden mukaan 9,09 prosenttia. Se on kolmanneksi pienin lasku Salon kouluista.

Riikka Tetri oli ensimmäisen kerran puolustamassa kyläkouluja, kun hänen nyt viidettä luokkaa käyvät kaksosensa olivat esikoulussa. Silloin Salo säilytti Hiiden koulun, mutta sulki Kiikalasta Rekijoen koulun. Monet sikäläiset vanhemmat ilmoittivat lapsensa Hiiteen. Tetri muistaa, että saman tien Hiiden koulun oppilasmäärää alettiin keinotekoisesti laskea ja siirtää lapsia Kuusjoelle, Komisuolle ja Inkereelle.

– Terveystarkastaja tuli paikalle, kun oppilaita oli 72, ja hän totesi, ettei koulussa riitä hengitysilma eivätkä vessat, Tetri hymähtää.

– Lapset eivät olleet näistä asioista missään vaiheessa valittaneet, vaikka koulurakennuksessa varmasti ahdasta olikin.

Tuolloin terveystarkastaja linjasi Hiiden koulun sopivaksi oppilasmääräksi 50 lasta.

– Muutin kilometrin päähän Hiiden koulusta 13 vuotta sitten. Silloin koulussa oli pitkään ollut yli 60 lasta ilman mitään ongelmia.

Riikka Tetri ihmettelee Hiiden koulun sulkemispäätöstä, koska oppilasmäärä säilyy vielä vuosia Salossa päätetyn 42 oppilaan minimin yläpuolella.. Kuva: SSS/Santeri Haranto

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Piritta Tuominen kokee Hiiden koulun saaneen iskun vasten kasvoja.

– Päätöksenteko on epäreilua maalla asuvia kohtaan. Kouluja ei ole kohdeltu tasavertaisesti. Vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa kaikkien on lähdettävä kohti Salon keskustaa.

Riikka Tetri epäilee Hiiden koulun lakkauttamisen todellisen syyn olevan siinä, että kaupungintalolta katsoen Perttelissä on ”liikaa” kouluja.

– Miksei Salo hyödynnä markkinoinnissaan kyliä? Kaupungin kannattaisi ottaa myös entisten kuntien väki mukaan keskusteluun siitä, miten Salo saadaan nousuun. Kyläkoulut ovat vetovoimatekijä, mutta niitä ei haluta hyödyntää, hän ihmettelee.

– En romantisoi kyläkouluja, mutta tunnen niiden toimintatavan hyvin. Olen itse käynyt Fiskarin kyläkoulussa ala-asteen.

Tuomisen mielestä päättäjät eivät ole ajatelleet asiaa laajasti:

– Saako Hiiden koulun sulkemisesta tuleva pieni säästö Salon talouden kohenemaan?

Salon kaupunginvaltuuston kokousta maanantaina seuraamassa ollut Riikka Tetri loukkaantui kyläkoulujen pedagogisen annin väheksymisestä.

– Eri kokoisilla kouluilla pystytään tarjoamaan samantasoista kasvatusta. Hiiden koulusta saa hyvää, oppilaslähtöistä opetusta, hän painottaa.

Tetristä on ikävää, että valtuutetut tekevät päätöksiä kyläkoulujen sulkemisesta vailla mitään käsitystä yhdysluokkien koulukäynnistä.

– Ei niissä opettaja keskity kerrallaan vain toisen puolen opettamiseen. Esimerkiksi ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on omat matematiikan ja äidinkielen tuntinsa luokka-asteiden mukaan. Muissa aineissa joka toinen vuosi aloitetaan ykkösluokan kirjoilla ja joka toisena kakkosluokan. Toki se on haastavampaa, mutta hyvät opettajat ovat onnistuneet.

Piritta Tuominen huomauttaa kyläkoulun pystyvän tarjoamaan myös varhaista ja joustavaa tukea.

– Isossa luokassa lapsi voi jäädä ilman opettajan huomiota vaikka pariksi kuukaudeksi, muistuttaa Saurun koulun vanhempien yhteyshenkilö Janno Kikas, joka on vakuuttunut kyläkoulujen opetuksen laadusta.

– Mitä pienempi luokka, sitä fiksummat lapset.

Piritta Tuominen on tyytyväinen siitä, että Hiiden koulun lopettaminen siirtyi vuodella eteenpäin.

– Se antaa aikaa toimia. Nyt katsotaan, mitä tehdään, miten lähdetään vastarintaan ja saisiko toisten koulujen vanhempia mukaan taisteluun, hän sanoo ja kaavailee palaveria ensi viikkoon.

Myös Janno Kikas toivoo asiassa yhteistyötä muiden kyläkoulujen vanhempien kesken. Hän on pannut tyytyväisenä merkille, että muutama kaupungin päättäjistäkin on vastustanut Saurun koulun sulkemista. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan koulun toiminta loppuisi Perniössä kevään 2023 jälkeen.

– Toivottavasti saamme päätöksen vielä muuttumaan. Ei tätä tähän voi jättää, Kikas painottaa.

– Jos me emme reagoi, leviää entisestään into sulkea pieniä kouluja.

Janno Kikas suree kyläkoulujen sulkemisen mukanaan tuomaa lasten koulumatkojen väistämätöntä pitenemistä. Kuva: SSS/Santeri Haranto

Kikas muistuttaa, että sen paremmin Saurun kuin Hiiden koulussakaan ei ole sisäilmaongelmia ja niitä ympäröi puhdas luonto. Hän korostaa myös kyläkoulun sosiaalisen yhteisön merkitystä.

– Ekaluokkalaiset tuntevat kaikki kuudennella luokalla oleviin asti ja siinäkin on etunsa, että koko koulun vanhemmat tuntevat toisensa.