Salo aikoo vähentää tuhat paikkaa kouluista ja päiväkodeista

6
Uskelan koulun jatkuminen on sidottu siihen, kuinka pitkään Kavilankadun koulurakennus on käyttökunnossa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salossa vähennetään ala- ja yläkouluja sekä päiväkoteja noin tuhannen oppilaan ja päiväkotilapsen verran. Suurin vähennys kohdistuu sinne, missä ovat suurimmat koulut: kaupungin keskustaan

Kaupunginhallitus teki vuosikymmenen loppupuolelle ulottuvan linjauksen, kun se päätti esityksestään koulu- ja päiväkotiverkosta. Hallitukselta oppimisympäristöselvitys menee kaupunginvaltuustolle, joka päättää kokonaisuudesta helmikuun lopulla.

Oppimisympäristöselvityksen yhteydessä on keskusteltu eniten kylien palveluista, tulevaisuudesta ja elinvoimasta.

Hallitus esittää heti koulujen talviloman jälkeen kokoontuvalle valtuustolle, että Hajalan ja Teijon kouluja ei lakkauteta tänä vuonna.

Hiidessä koulunkäynti sen sijaan loppuu kuluvan kevätlukukauden jälkeen, jos hallituksen esitys hyväksytään. Sauru suljetaan 2023.

Hallituksen mielestä myöskään Hajalan päiväkotia ja Teijon alueen kyliä palvelevaa Kalliorinteen päiväkotia ei pidä lopettaa.

Hallituksen esitys poikkeaa oppimisympäristötyöryhmän, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelän ja kaupunginjohtaja Lauri Innan esityksistä, joissa koulut ja päiväkodit olisi lakkautettu.

Säilyttäminen on poliitikoilta vahva tuki kaupungin kahdelle alueelle, Hajalalle ja Teijolle.

Hajalassa on oppimisympäristöselvityksen mukaan 47 ja Teijolla 32 oppilasta, ja kummassakin on vahvasti laskeva oppilasennuste.

Koulujen tilanne arvioidaan uudelleen, jos 42 oppilaan vähimmäismäärä ei täyty. Hallitus esittää viiden vuoden tarkastelujaksoa. Jos viiden vuoden aikana mennään kolme kertaa alle 42:n, kolmannen kerran jälkeen otetaan kantaa koulun jatkoon.

Ensimmäisen tarkastelukohta on ensi syksynä.

Kokonaisuudessaan päätös olla lakkauttamatta kouluja tänä vuonna ei tuo varmuutta niiden tulevaisuudesta. Oppilasmäärät ratkaisevat, ja niiden perusteella tehtävä arviointi siirtyy seuraavalle valtuustolle.

Kaupunginhallitus äänesti kylien kouluista ja päiväkodeista, mutta määrällisesti rajummat kaupungin keskustaa ja suurimpia kouluja koskevat esitykset etenivät sujuvasti.

Kaikkiaan täsmälliset ja vielä täsmentymättömät lakkautusesitykset koskevat nykyisillä luvuilla noin tuhatta lasta ja oppilasta.

Nopeimmin toteutuva suunnitelma on Hermannin koulun kotiuttaminen Torikadulle ensi talvena. Entiseen ammattikorkeakouluun Ylhäistentielle on jäämässä vain kansalaisopisto.

Rakennuksena ongelmallisen Uskelan koulun Kavilankadun yksikön tulevaisuus ollaan sitomassa kuntoon, ei oppilasmäärään. Kun Kavilankatu joskus suljetaan, oppilaat sijoitetaan keskustan alueen muihin kouluihin.

Laskennallisesti lähivuosina tulee tilaa, jos suurten koulujen oppilasennusteet toteutuvat. Kavilankadulla oppilasmäärä putoaa syksyllä 2025 alkavaan lukuvuoteen mennessä noin 400:sta alle 300:aan. Tupurissa ja Alhaisissa oppilasmäärä laskisi yhteensä noin 300:lla.

Ollikkalan oppilasmäärän ennustetaan pysyvän nykyisessä yli 200:ssa.

Pajulassa ennustetaan viiden vuoden päästä olevan noin 130 oppilasta ja Sirkkulassa noin 50 eli 20 ja 30 oppilasta vähemmän kuin nyt.

Halikon kirkonkylässä Armfeltin koulun 1.–6. luokkien oppilasmäärä putoaisi 150:llä 170 oppilaaseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään linjauksia myös yläkouluista ja lukioista. Niissä ennakoidaan vuosikymmenen loppupuolen tilannetta.

Vaikka Hermanni palaakin muutaman evakkovuoden jälkeen keskustaan, sen tarina voi jäädä lyhyeksi. Ajatus on, että tulevaisuudessa keskustan alueella tarvitaan vain yksi yläkoulu. Hermannissa ja Moisiossa on nyt kummassakin noin 500 oppilasta.

Halikon Armfeltin yhtenäiskoulussa ylempien luokkien oppilaita on yli 500. Perniön yhteiskoulussa on noin 200 oppilaita. Yläkoulujen oppilasmäärät lähtevät ennusteen mukaan kokonaisuudessaan laskuun vuodesta 2026 eteenpäin.

Salossa valmistaudutaan myös siihen, että kolmen lukion sijasta kaupungissa on tulevaisuudessa vain Salon lukio.

Päiväkodit ovat tällä kierroksella puhuttaneet vain, jos ne sijaitsevat kylissä. Perniön Puolukkapuisto lopetetaan vuonna 2022. Halikossa Sinilintu ja Kärävuori yhdistetään lähivuosina eli toinen päiväkodeista lopetetaan.

Tuleville vuosille esitetään, että kaupungin keskustan alueella päiväkodeissa pitää olla kolme ryhmää, mutta muualla päiväkoti voi olla pienempikin.

Salo ei pelkästään sulje kouluja. Perniöön rakennetaan uusi alakoulu korvaamaan huonokuntoinen kirkonkylän koulu. Märynummella tehdään samoin. Siellä alakoulun yhteyteen rakennetaan myös päiväkoti.

Koulut ovat kuntapolitiikan ikuisuusaiheita. Syksyllä 2010 Salossa valmistui palveluverkkoselvitys, jossa esitettiin Perniön lukion sekä Mussaaren ja Nurkkilan alakoulujen lakkautusta. Mussaari ja Nurkkila on suljettu.

Teijon koulun jätettiin silloin esityksen ulkopuolelle, koska merellisen alueen uskottiin vetävän uusia asukkaita.

Sittemmin Salo on lakkauttanut myös Karjaskylän ja Rekijoen koulut. Yli 400 oppilaan Laurin yläkoulu kaupungin keskustassa siirtyi ensin väistötiloihin ja lopetettiin vuonna 2014.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Salo-as-a-service
2 vuotta sitten

Lapsiperheet muuttakoot pois keskustasta. Saadaan ennusteet toteutumaan. Lapsiperheet antakoot asuntonsa eläkeläisille

Tämä selvä.

Kuka sen päättää, milloin rakennus ei enää kelpaa? Annetaanko aikaa viikonlopun yli valmistautua vai mikä homma?

Joka tapauksessa: perheet kylistä kaupunkiin löysässä hirressä lähivuodet.

Hienosti vedetty, kiitos kaikille!

Ei muutakun rekrykamppanjaa käyntiin.

For those, who understand English only and are thinking of moving here: all of the women have moustaches and men are bald.

Marko
2 vuotta sitten

Salon päättäjät ei ymmärrä, että Uskelan koulun lopettaminen on lopun alku.
Kohta on ylimitoitetut luokat ja jos nykyinen koulu laitetaan palasiksi niin ollan Elopin jalanjäljillä.
Pätevät opettajat lähtee muualle ja kohta perheet ja verorahat perässä.
Salossa ei vaan ymmäretä sitä, että ei koulutus ja lapset ole oikea säästökohde!
Ennustetaan vaan viisaana, että lapsien määrä vähenee, siis ihan totta vai? Jos tällaisia päätöksiä tehdään, niin ei tarvitse olla kauhean nero kun tiedetään mihin se johtaa!
Päättäjien olisi aika herätä tähän päivään.

Tarkkailija A
2 vuotta sitten
Reply to  Marko

Päättäjät voisivat tajuta, että kaiken ei tarvitse olla suurta ollaakseen edullista, ja asukkaiden etu ei ole että lapset viettävät ison osan päivästä matkustaakseen näihin suuryksiköihin. Jos lasten määrä vähenee niin pienennetään yksiköitä ja yhdistetään hallintoa. Vapautuviin tiloihin voidaan sitten sijoittaa muita toimintoja, jotka tukevat koko yhteisöä. Mutta tämä toimintatapahan rikkoisi tiukasti rajatut budjettiraamit, eikä se taas käy kunnallishallinnolle ollenkaan….

Itse aiheutettu vähenemä
2 vuotta sitten
Reply to  Marko

Eipä tarvitse omata mitään ylivertaisia hengenlahjoja tajutakseen, että sitä mukaa kun kouluja ja päivähoitopaikkoja lakkautetaan tai lapsia siirrellään sinne sun tänne, miten vain päättäjiä miellyttää, lapsiluku kaupungissa tulee vähenemään. Ei siihen mitään kaupungin hallinnon virallisia ennusteita tarvita. Ketä kiinnostaa tällaiseen väkisin kuihdutettavaan kaupunkiin edes muuttaa saatikka lapsia hankkia!!!

Säästöjä tarvitaan
2 vuotta sitten

Uskelan koulun ongelma on sen vajoaminen, ja lasten sekä henkilökunnan turvallisuudestahan siirrossa on pääosin kyse.Tuskin kukaan haluaa pitää lastaan koulurakennuksessa, joka ei ole turvallinen.

Salo voisi rakennuttaa keskustan tuntumaan todella ison koulun oheispalveluineen ja keskittää sinne kaikki perusopetustoiminnot luokille 1-9. Tällöin ei tarvittaisi mitään muita kouluja, ei Salossa eikä Salon seudulla.

Myös päiväkoti voisi toteuttaa ison kompleksin, johon keskitettäisiin kaikki.

Säästöä syntyisi pidemmällä aika välillä ja paljon.

Vapaa Kanaherra
2 vuotta sitten

Juuri näin! Tuon tyylinen kompleksi yhdistettynä urheilupuiston ja muiden harrastusten ja palveluiden läheisyyteen voisi herättää ulkopaikkakuntalaisten kiinnostuksenkin (siis jos tavoitteena on haalia uusia asukkaita), jos vain on mielenkiintoista asumista tarjolla.