Salo–Turku-kaksoisraiteen alle ei oikaisuvaihtoehdossa jäisi taloja Salossa

1
Salon ja Turun välisen kaksoisraiteen ratatekniset suunnitelmat kiinnostivat suurta joukkoa salolaisia. Kuvat: SSS/Minna Määttänen

Salolaiset saivat keskiviikkona ensimmäistä kertaa nähtäväkseen Tunnin junan Salo–Turku-ratavälin kaksoisraiteesta tehdyt ratatekniset suunnitelmat.

Salon ja Espoon välisestä oikoradasta on puhuttu paljon, mutta Salo–Turku-osuudesta hyvin vähän. Keskiviikkoiltana Väylävirasto esitteli kahta vaihtoehtoista ratalinjausta Salossa Hermannin koulun ruokalassa. Karttoihin kävi tutustumassa kymmeniä salolaisia. Ensi viikolla suunnitelmia esitellään Kaarinassa ja Turussa.

Salo–Kupittaa-välillä Tunnin junan ratalinjaus myötäilisi nykyistä raidelinjaa eli sen rinnalle rakennettaisiin toinen raide, kaksoisraide.

– Näin saadaan enemmän junia ajamaan yhtä aikaa Salon ja Turun välillä, selittää Väyläviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää.

Väyläviraston projektipäällikön Heidi Mäenpään mukaan kaksoisraide mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen Turun ja Salon välillä.

Ratateknisessä suunnitelmassa määritetään kaksoisraiteen sijainti, mutta ei mahdollisia aseman paikkoja. Suunnitelma on osa Tunnin juna -hankkeen ympäristövaikutusten arviointia, jonka pitäisi valmistua ensi vuodenvaihteeseen mennessä.

Puntaroitavana on kaksi ratalinjavaihtoehtoa, joista toisessa kaksoisraide kulkisi koko matkan nykyisen raidelinjan vieressä. Toisessa se kulkisi pääasiassa nykyisen radan vieressä, mutta tekisi mahdollisen oikaisun Hajalassa, Paimion Kevola-Kriivarissa ja Piikkiössä. Ilman oikaisuja rataosuuden pituus olisi 55 kilometriä ja oikaisuilla 52,5 kilometriä.

Mäenpää muistutti salolaisille, että mitään ei ole lyöty vielä lukkoon, vaan nyt esitellään vasta alustavia vaihtoehtoja.

Kuntalaisilta toivottiinkin tilaisuudessa palautetta suunnitelmista sekä ehdotuksia silta- ja tiejärjestelyistä. Asukkaiden toivottiin kertovan myös esimerkiksi radan läheisyydessä olevista virkistysreiteistä, jotka pitäisi ottaa huomioon.

– Tämän jälkeen tehdään kustannusarvio, ja seuraavassa vaiheessa suunnittelua viedään tarkemmalle tasolle. Silloin kuullaan taas kuntalaisia, Mäenpää kertoo.

Hankkeen etenemisen tarkempaa aikataulua Mäenpää ei osaa kommentoida. Kaikki riippuu siitä, myönnetäänkö suunnittelun jatkamiselle rahoitusta.

Ratateknisissä suunnitelmissa kaksoisraide kulkisi Salon ja Paimion alueella nykyisen raidelinjan eteläpuolella. Raiteiden välinen etäisyys olisi 5–15 metriä maastosta riippuen ja tunneleiden kohdalla 20 metriä: 20 metrin päähän nykyisestä tunnelista rakennettaisiin toinen tunneli.

Uudella radalla InterCity-junan tavoitenopeus on 200 km/h. Jos kaksoisraide tehtäisiin myötäilemään koko matkan nykyistä raidetta, tätä nopeutta voitaisiin ajaa vain harvoissa paikoissa. Sen takia kaksoisraiteelle on suunniteltu oikaisuja, jotka loiventaisivat kaarteita. Aikaa oikaisut säästäisivät 2–3 minuuttia.

Oikaisut sisältävässä ratalinjavaihtoehdossa rakennuksia ei jäisi raiteen alle Salossa eikä Paimiossa. Rata tulisi kuitenkin hyvin lähelle joitakin taloja ja halkoisi pihoja. Nykyistä rataa koko matkan myötäilevässä ratalinjavaihtoehdossa jäisi puolestaan ainakin yksi talo Hajalassa radan alle. Mäenpään mukaan radan alle ja välittömään läheisyyteen jäävien rakennusten määrä ja toimenpiteet tarkentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Ratasuunnitelmista antoi palautetta muun muassa Kari Hoffman (keskellä). Karttojen äärellä Salon kaupungin kaavoitusinsinööri (vas.) Timo Alhoke ja Ramboll Finland Oy:n toimialapäällikkö Markku Salo.

Hajalan kohdalle on suunniteltu 3,3 kilometrin mittaista oikaisua, joka siirtäisi kaksoisraiteen 200 metriä nykyiseltä raidelinjalta etelään päin eli kauemmas Hajalan kylästä. Silloin se kulkisi muun muassa Kari Hoffmanin kesäpaikan tontin poikki. Oikaisulinjaus tuli hänelle yllätyksenä.

– Nyt rata menee pojan talon ikkunan alta. Hän on hermoillut ratasuunnitelmien takia monta vuotta, mutta minä olen ollut rauhallinen. Mutta nyt sitten minä menetänkin kesäpaikkani, hän toteaa.

Hoffman ehdotti yleisötilaisuudessa ratasuunnittelijoille, että oikaisulinjausta tuotaisiin vieläkin etelämmäs ja tehtäisiin tunneli.

– Nyt olen ainakin ehdotukseni kertonut.

Salon kaupungin kaavoitusinsinööri Timo Alhoke toi esiin, että oikaisu tarjoaisi Hajalalle laajenemismahdollisuuksia.

– Se toisi kyläkeskukselle lisää maata, joka voitaisiin kaavoittaa hyötykäyttöön.

Hajalan rataoikaisua esitteli Ramboll Finland Oy:n Markku Salo. Oikaisu siirtäisi radan kauemmas Hajalan kyläkeskuksesta.

Paimioon on suunniteltu 5,4 kilometrin mittainen oikaisu Paskassuo–Kevola–Kriivari-välille sekä 2,6 kilometrin oikaisu Toikkalaan.

Tilaisuudessa kysyttiin, purettaisiinko vanhat raiteet oikaisujen kohdalta vai jätettäisiinkö ne mahdollista lähiliikennettä varten. Tähän ei vielä ole vastausta. Joka tapauksessa kaksoisraide antaisi mahdollisuuden myös Salon ja Turun väliselle lähiliikenteelle.

Juttua on korjattu 6.2.2020 klo 15.15 ja 16.10. Aiemmassa versiossa kerrottiin virheellisesti, että mitään rakennuksia ei olisi jäämässä raiteen alle Salossa eikä Paimiossa. Toisessa ratalinjavaihtoehdossa, jossa oikaisuja ei tehtäisi, alle olisi kuitenkin jäämässä ainakin yksi talo. 
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tärkeää tietoa
1 vuosi sitten

Olisiko suunnitelma nähtävillä netissä? Tänään vasta luettiin lehdestä radan uusista oikaisulinjoista, joiden takia meidän olisikin tarvinnut olla tuolla eilisessä tilaisuudessa.