Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK pitää palkkatasa-arvon edistämistä yhtenä keskeisimmistä työelämän kehittämistavoitteista: samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.

Samapalkkaisuuden edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan, mutta samapalkkaisuusohjelman sisällöstä ja toimenpiteistä käydyt neuvottelut keskeytyivät viime syksynä. Salossa maanantaina vieraillut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola harmittelee tilannetta ja toivoo maan hallituksen pitävän kiinni tasa-arvon edistämisestä.

– Emme niele sellaista vanhaa selitystä, että palkkaerot johtuvat töiden eriytymisestä sukupuolten välillä. Tämän segregaation purkaminen olisi aivan liian pitkä tie asian korjaamiseen. Ero on nykyään 16 prosentin luokkaa. Sen umpeen kuromiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, Palola vaatii.

Hän nostaa keinoiksi lainsäädännöllä ohjattavan palkka-avoimuuden, palkkatietämyksen parantamisen, palkkakartoitusten tekemisen tehostamisen työpaikoilla ja yrityskohtaisten tasa-arvo-ohjelmien laatimisen.

– On asetettava selkeitä numerotavoitteita eli mille tasolle pyritään missäkin ajassa.

Antti Palolasta on häpeällistä, ettei palkkatasa-arvon edistämisessä ole edistytty viime vuosikymmenten aikana juuri lainkaan. Kuva: SSS/Santeri Haranto

Työmarkkinoiden sopimiskulttuurin nykytila huolestuttaa Antti Palolaa. Erityisesti hänet on yllättänyt sosiaalisessa mediassa käydyt kiihkeät ”neuvottelut”, jotka velloivat ennen kuin työmarkkinapöytiin oli edes istuttu.

– Ratkaisut löytyvät neuvotteluissa sopimalla eikä sotimalla. Parhaimmat tulokset saadaan aikaan, kun asioista sovitaan rauhassa.

Kesken olevista kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluista Palola ennakoi aiempaa haastavampia monista syistä.

– Talouskehitys tulee olemaan aiempaa maltillisempaa, mutta kasvu jatkuu. Neuvotteluaika on pitkä, koska sopimukset päättyvät niin eri aikoihin. Yhtenä vaikeutena on kilpailukykysopimuksen perintö palkattomine kiky-tunteineen.

Palola uskoo julkisen alan palkkakorotusten noudattelevan yleistä linjaa ja kyky-tunneista luovuttavan tavalla tai toisella vallitsevan linjan mukaisesti.

Hän sanoo, että julkista sektoria arvostetaan työnantajana edelleen.

– Hoitoalan houkuttelevuutta ja henkilöstön alalla pitämistä ei ratkaista pelkillä palkankorotuksilla, vaan tarvitaan myös työolojen parantamista työssä jaksamisen takaamiseksi.

Antti Palola poikkesi Salossa maanantaiaamuna. Kaupungintalolla järjestetyn viranhaltijoiden tapaamisen aiheena oli muun muassa Salon työllisyystilanne.

– Salon näkymät tuntuvat tällä hetkellä varsin positiivisilta kuten se, että moni yritys on löytänyt toimitilansa IoT Campukselta.

Palola iloitsi myös hallitusohjelmaan sisältyvistä työllisyysohjelmista, joissa Salokin on mukana.

– Niillä saadaan parannettua työllisyyttä.

Palolaa kiinnosti Salon suhtautuminen Tunnin juna -hankkeisiin, ja sanoi itse pitävänsä tärkeänä niin Turun suuntaa kuin Tampereelle kaavailtua pohjoisraidetta.

– Etelä-Suomi pitää nähdä laajana talousalueena. Nopeat ratayhteydet lisäävät sen kehittymistä ja tuottavuuden paranemista. Tunnin juna voi lisätä mahdollisuuksia asua Salossa ja käydä pääkaupunkiseudulla töissä.

Palolan mukana maakuntavierailulla olivat STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja Kalle Leinonen ja keskusjärjestössä alueasioista vastaava Ulla Hyvönen .

MERIKAPTEENISTA JÄRJESTÖJYRÄKSI

Antti Palola

Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n eli entisen Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja on koulutukseltaan merikapteeni.

Syntyi 1.5.1959 nykyisin Kokkolaan kuuluvassa Kaarlelassa.

Nousi am­mat­tiyh­dis­tys­joh­ta­jak­si tehtyään vuosikymmenten työuran merillä. Kiersi aiemmin maailmaa kauppa-alusten merikapteenina.

Oli valtionhallinnon henkilöstöä edustaneen palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja vuosina 2005–2013. Pardia on yhdistynyt Ammattiliitto Prohon.

STTK:n hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtajana joulukuusta 2013.

Sisko ja sen veli

Kerrankin järkeä palkkaeroihin. Kiva nähdä, toteutuuko se myös kaupungin työntekijöille. Epäkohtia löytyy monia.

Pertti

Suomessa on tasapalkkalaki. Täällä pitää samasta työstä maksaa jokaiselle tekijälle sama palkka sukupuolesta ja kansallisuudesta huolimatta.
Se, että jollain alalla on pienempi palkka kuin toisella, on aivan muista asioista kiinni. En ota syihin kantaa, jokainen voi miettiä miksi.

Naisen euro on yhtä suuri kuin miehenkin.

Änkyrä

Kun naisen euro on jotaim 82 senttiä, tarkoittaa se myös sitä että naisen pitää tehdä 14 kk hommia vuosipalkan eteen. Ja noin 7 v pidempää työuraa saman palkkasumman tienaamiseksi.

Ellu

Ei riitä edes yli 30 vuoden työura saada samaa erikoispalkkaa. Uudetkin tulevat ja jyräävät ohi, vaikka on alempi koulutus eikä työkokemusta ja ammattitaitoa vielä. Erikoisosaajat ym omaavat jotain spesiaalia palkkansa eteen? Kiipijöitäkö ne naiset ovat. Ei ainakaan normityöllä ansaittua.

Pertti

Yksityisillä sektoreilla joutuu organasation kautta halvempi palkkaisin töihin kun työikää tulee esim. 30v. Ainoastaan jossain kunnallisella alalla ja valtiolliseslla aioilla vaaditaan ikään perustuvaa palkan korotusta vaikka kyky tehdä hyvää työtä on heikentynyt. Tämä ei tietenkään koske kaikkia tekijöitä. Ala missä organasatio on jäykkä eikä mahdollisuutta tehdä muuta työtä on tämä vaara hyvin suuri.

Pirkko

Pitkähkö työkokemus auttaa kyllä useissa töissä. Uudet opettelevat vuosia ennenkuin osaavat edes perusasioita, mutta suuremmalla palkalla. Sysäävät lisäksi omia töitään näille konkareille, kun nilltä työ sujuu lutvikkasti. Uudet eivät halua tehdä vastuullisia työtehtäviä, heillä on lupa kieltäytyä?

Nuoret perheelliset naiset eivät ole tehokkaita työntekijöitä, koska lasten sairauksien ym. takia on paljon poissaoloja, ja jos perhe lisääntyy yhä, poissaolo se kolme vuotta per pikkuinen. Ei ehditä paljon oppimaankaan välissä.

Jos mies tekee ns. pääosin naisten tekemiä työtehtäviä, on useammalla kyllä se kilkutinlisä. Sitten on vielä nuo sukulais- ja tuttavalisät työelämässä ja ylimääräiset vapaapäivät.

MDI

Valtiolla ovat ikälisät hävinneet jo vuosikymmen sitten, samoin erilaiset kalliin paikan lisät eli peräkylässä valtion virkamies saa ökypalkkaa verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseudun virkamieheen maksamassa kalliita asumiskuluja.

MDI

Naisen euro on ihan sama euro kuin miehelläkin samassa työtehtävässä ja tämä ihan lakisääteisesti.

Sen sijaan naisilla pitäisi olla tuplaeläkemaksut, koska heille maksetaan eläkettä keskimäärin tuplasti pidempään kuin miehille. Miehen eläke-euro on 50 senttiä.

MDI

Taas tätä kosiskelua, palkat ovat samasta työstä samat kummallekin sukupuolelle ja oikeastaan ihan lakisääteisesti. Jos useimmat naiset tekevät töitä matalapalkka-aloilla, joissa muuten miehetkin saavat matalaa palkkaa, niin ei kai heitä voi verrata jollain paremmin palkatulla alalla työskenteleviin miehiin. Vai pitäisikö sittenkin sen housujen sisällön vaikuttaa miehiä syrjivästi?

Paukkula

Kovia inttäjiä mutta karut tilastot kertovat totuuden. Naisen palkka samalla koulutuksella laahaa miesten jäljessä.

MDI

Voit olla vaikka korkeakoulutettu kotiäiti ilman tuloja eli kysehän on samasta palkasta samasta työstä, ei jostain takavuosien koulutuksesta.

Pertti

Tuo on perätöntä puhetta. Naiset saavat tilaston mukaa 17 työstä paremman palkan kuin mies. Suomessa on, jollet satu tietämään, pitkään ollut tasapalkkalaki. Jos samasta työstä maksetaan vähemmän, niin oikeuteen vaan vaatimaan samat palkat.

Joskus pitää vielä tulla päivä, jolloin miehet ovat tasavertaisia naisten kanssa. Nyt ei niin ole.

Kerro mikä tilasto, ei taida löytyä.

Veronmaksaja

Ikään perustuva palkankorotus on Neukku-ajalta ja pitäisi poistaa. Kaiken pitäisi perustua siihen, miten työntekijän osaaminen kehittyy koko ajan vastamaan tämän päivän uusia vaatimuksia (tietotekniikka, yhteistyökyky, kielitaitoa ja ennen kaikkea uudistumishalu) sekä kyseisen toimialan palkanmaksukykyyn.

Julkisen puolen kansainvälisesti kestävää kilpailukykyä on hankala tarkastella samoin hoitotyön sekä opetustyön, mutta teollisuuden ja palvelun sektoreilla tätä asiaa on helppo verrata ja suhteuttaa palkkatasoja ja korotusvaraa vastaavasti.

pertti

Lukekaa tämän päivän teksti TV. uutisista. Naiset tienaa 160 ammatissa enemmän kuin miehet. Suurin osa näistä ammateista on kunnallisella alalla. uutinen on tänään 28.2.2020 tekstiteeveessä.
Tuollainen palkkaeriarvoisuus mitä koko ajan täällä on tuotu kaikenlaisilla kilkuttimeilla on roskaa ja valhetta.