Tunnin junalle haetaan EU-tukea – ”Nykyinen yhteys on mutkikas ja hidas”

1

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee Turun ja Helsingin välisen raideliikenteen kehittämiseen 37,5 miljoonan euron EU-tukea. Hankkeen suunnittelun kokonaisbudjetti on yli 77 miljoonaa euroa.

Ministeriön tiedotteessa todetaan Helsingin ja Turun välisen yhteyden olevan tärkeä osa TEN-T-ydinverkon Skandinavia–Välimeri-käytävää.

– Nykyinen junayhteys Helsingistä Turkuun on mutkikas ja hidas, sanotaan tiedotteessa.

Rahoitusta haetaan Espoo–Salo-oikoradan suunnitteluun.

Espoo–Salo-oikorata lyhentäisi Helsinki–Turku-rataa. Se mahdollistaisi nopean kaukoliikenteen Helsingin ja Turun välillä sekä lähiliikenteen kehittämisen Kirkkonummen ja Lohjan sekä Vihdin suuntaan.

Lisäksi rahoitusta haetaan Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun. Kaksoisraide mahdollistaisi enemmän junavuoroja ja junien sujuvan kohtaamisen Salon ja Turun välillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö hakee EU-tukea myös Espoon radan rakennussuunnitteluun. Haettava tuki on 11 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 22 miljoonaa euroa. Hankkeeseen kuuluu radan, siltojen ja tunnelin suunnittelua.

Espoon rata on osa Tunnin juna -kokonaisuutta. Espoon radan suunnittelu on edellä Tunnin junan hankeyhtiön toimialaan kuuluvia tehtäviä, eikä se kuulu hankeyhtiön toimialaan. Hankkeelle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta valtion talousarviossa.

Suomi-radan suunnittelulle haetaan 11,7 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 23,4 miljoonaa euroa.

Tunnin junan ja Suomi-radan hankeyhtiöiden osakassopimukset käsitellään valtion osalta talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa maaliskuussa 2020. Kaupunkien ja kuntien osalta osakassopimukset käsitellään luottamushenkilöelimissä sekä Finavian osalta yhtiökokouksessa helmi–huhtikuussa 2020.

Make

Tarkoittaako tämä siis, että jos tuki saadaan täysimääräisenä, sillä saataisiin esimerkiksi kuitattua kuntien osuus (37,75 miljoonaa) käytännössä kokonaan pois? Vai mihin tämä raha on tarkoitus käyttää?