SSS seuraa hetki hetkeltä: Valtuusto päättää Salon koulujen tulevaisuudesta

7
Salon kaupunginvaltuusto päättää tänään, lakkautetaanko Hiiden koulu tänä vuonna.

Salon kaupunginvaltuusto päättää tänään koulujen ja päiväkotien tulevaisuudesta. Valtuuston kokous alkaa klo 18 Salon kaupungintalolla, ja Salon Seudun Sanomat seuraa päätöksenteon etenemistä tässä jutussa, reaaliajassa.

Täältä voit seurata valtuuston kokousta:

 

Kaupunginhallitus esittää, että Hiiden koulu lakkautetaan tänä vuonna ja Saurun koulu vuonna 2023. Puolukkapuiston päiväkotia esitetään lakkautettavaksi vuonna 2022.

Kaupunginhallitus karsi alkuperäisestä lakkautusesityksestä kyläkouluja ja päiväkoteja. Kaupunginjohtajan esityksessä listalla olivat vielä Hajalan ja Teijon koulut ja päiväkodit, mutta niiden lakkautumiselle löytyi hallituksessa vain vähän kannatusta.

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen on keskusteltu eniten Uskelan koulun tulevaisuudesta. Esitys on, että Uskelan koulun Kavilankadun yksikön koulurakennusta ei peruskorjata. Kaupungin keskustan alueelle ei myöskään rakenneta uutta alakoulua, vaan oppilaat sijoitetaan muihin kouluihin, kun Kavilankadun rakennus ei voi enää käyttää.

Laskennallisesti keskustan alueen kouluissa olisi tilaa muutaman vuoden kuluttua.

Monesta muusta asiasta äänestänyt kaupunginhallitus oli yksimielinen Uskelan koulun lakkauttamisesta.

Aikataulutettujen lakkautusten lisäksi valtuusto päättää oppimisympäristöselvitykseen sisältyvistä yleisemmistä linjauksista. Yksi niistä liittyy päiväkotien ja kouluihin väistötiloihin.

Tarkoitus on, että jos äkillistä väistötilaa tarvitaan, sitä haetaan ensisijaisesti muista kouluista ja päiväkodeista. Päiväkodin korjaamisen tai uuden rakentamisen vaihtoehtona korostetaan yksityisiä palveluja.

Esityksiä valtuustolle

Varhaiskasvatus:

Perniön Puolukkapuiston päiväkoti lakkautetaan 1.8.2022
Halikon Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistetään 2022–2024
Palometsän päiväkodin parakeista luovutaan 1.8.2023, jolloin päiväkotiin jää yksi ryhmä
Varhaiskasvatuksessa viidesosa voi olla yksityistä palvelutuotantoa
Kunnallisten päiväkotien korjaamisen ja rakentamisen vaihtoehtona tarkastellaan yksityistä palvelutuotantoa
Kunnalliset päiväkodit ovat keskusta-alueella vähintään kolmeryhmäisiä, mutta reuna-alueiden päiväkodit voivat olla pienempiä
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan lapsimäärän laskiessa uudelleen vuosina 2025 ja 2030

Perusopetus:

Hiiden koulu lakkautetaan 1.8.2020
Hermannin koulu palaa Torikadulle 11.1.2021
Perniön Saurun koulu lakkautetaan 1.8.2023
Uskelan koulua ei korjata, vaan oppilaat sijoitetaankeskustanmuihin kouluihin, kun nykyinen rakennus ei sovellu enää alakouluksi
Jos koulun oppilaiden lukumäärä alittaa kolme kertaa viiden vuoden aikana 42, kolmannen alituskerran jälkeen otetaan kantaa koulun jatkamiseen
Oppilasmäärien laskiessa keskustan alueelta voidaan vähentää yksi yläkoulu ja samassa yhteydessä tarkastella keskusta-alueen kouluverkkoa

Lukiot:

Opiskelijamäärien laskiessa Salossa riittää yksi lukio
Perniön lukio yhdistetään Salon lukioon, kun pienten lukioiden korotettu valtionosuusrahoitus lakkaa
Halikon lukion olemassaoloa tarkastellaan opiskelijamäärien lähtiessä laskuun

Nuorisotilat:

Nuorten määrän vähetessä nuorisotilojen käyttöastetta seurataan ja tarkastellaan nuorisotilojen karsimisen tarvetta
Nuorisotiloja pyritään sijoittamaan koulujen tai muiden soveltuvien tilojen yhteyteen

Taikuriltako rahat?

Kaupunginvaltuusto päätti, ettei suurinta osaa päiväkoteja eikä kyläkouluja lopeteta. Mutta ymmärsivätkö valtuutetut, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa?

Salossa on kunnan taloustilanne hälyttävä. Haluan nähdä sen esityksen, kun keksivät, mistä tähän kaikkeen taiotaan rahat?

Kunnallisveron nostaminen saa vakaasti miettimään seudulta pois muuttoa.

Tarkkailija A

Valtuutetut varmaankin ymmärsivät, että muutaman sadan tuhannen euron säästöt, jotka voivat aiheuttaa paljon suuremmat kulut veronmaksajien kaikotessa maaseudulta, eivät Saloa pelasta. Jos vaje syntyy kymmenien miljoonien eurojen sote-palveluista, jotka kaikki ovat lakimääräisiä (erikoissairaanhoito, lasten huostaanotot, jne.), sekä kaupungin omista investoinneista (tunnin juna, itäinen ohikulkutie), niin jostain paljon suuremmasta täytyisi säästöjä löytyä.

Mutta toisaalta, olisihan se hieno tutkimuksellinen tapaus lakkauttaa kaikki koulut ja päiväkodit ja katsoa paljonko säästöä syntyy ja väki vähenee? Kaupunki tosin ilmoittaa, että ei säästöjä voi laskea, koska se on liian hankalaa. Mutu-tuntumalla vain ”säästetään”.

Marko

Kaupunki ei ole mikään yksityishenkilö, joka päättää meidän asioista. Kyllä ne päättäjät on valittu suhteellisen demokraattisesti.

Jos olisi joku parempi systeemi tehdä näitä todella ikäviä päätöksiä, niin kaipa se olisi sitten käytössä? Ja ainahan voi mennä vaaleihin ehdokkaaksi, jos luulee jotakin osaavansa.

Tarkkailija A

Esitykset tulevat konsulttien ja virkamiesten taholta. Toivoa sopii että vaaleilla valitut päättäjät voivat myös päättää asioista. Nythän on kovasti vaadittu, että ’täytyy tehdä oikeita päätöksiä’ – eli noudattaa konsulttien ja virkamiesten toiveita ja ajatuksia. Mutta jos ei näin tee, niin silloin ei ’osaa tehdä oikeita päätöksiä’. Voisi kysyä mihin enää tarvitaan vaaleilla valittuja päättäjiä, jos he eivät kerran voi mistään mitään päättää – oikeasti? Virkamiehen ja konsultin antama ’ainoa vaihtoehto’ säästöille ei kuitenkaan välttämättä ole se ainoa vaihtoehto, koska kellään ei ole ollut aikaa edes tutustua asiaan tai laskea kustannuksia objektiivisesti. Meille vain uskotellaan niin jotta nielemme sen pakon edestä.

MDI

Asiasta kukkaruukkuun, niin kuvan perusteella, luonnossa en ole koulua nähnyt, rakennukset ovat ongelmarakentamista eli liki olematon sokkeli.

Pilttien turvallisuutta kyläkoulun pihalla ei myös mitenkään lisää lumiesteiden liki täydellinen puuttuminen. Vaikka tänä talvena ei juuri lunta ole, niin viime vuonna oli ja todennäköisesti ensi vuonna sitä taas tulee.

Keijo K.

Asiantuntijan vaiko ennustajan mielipide?

MDI

Sekä että, mutta lunta ennustan ja sokkelin ongelmat tiedän työni puolesta.