Vanhuksille lisää hoitajia

0
Uuden hoitajamitoituksen mukaan vanhustenhoidossa pitäisi olla seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohden.

Vanhustenhoitoon palkataan lisää hoitajia. Hallitus antoi viime viikolla lakiesityksensä uudesta hoitajamitoituksesta eduskunnalle.
Uudeksi mitoitukseksi ehdotetaan 0,7;ää. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhusten ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa pitää jatkossa olla seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden.

Hallitus esittää, että hoitajamitoituksesta kirjataan sitova määräys lakiin. Myös tämä merkitsee muutosta nykytilanteeseen, sillä tällä hetkellä voimassa on vain suositus.
Nykyisen suosituksen mukaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa pitää olla vähintään viisi hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohden. Aluehallintovirastot ovat valvoneet suosituksen toteutumista.
Uuden hoitajamitoituksen on määrä tulla voimaan viimeistään 1. huhtikuuta vuonna 2023. Siirtymäaikana mitoituksen voi alittaa, jos hoivapaikassa pystytään huolehtimaan riittävästä hoivasta ja huolenpidosta.

Siirtymäaikaa tarvitaan, sillä tulevan lain toteuttamiseksi vanhustenhoitoon pitää löytyä lähivuosina tuhansia uusia hoitajia.
Lisätarve on laskelmien mukaan noin 4 400 uutta hoitajaa. Tarvittavan lisätyövoiman löytäminen on iso haaste tehostettua palveluasumista tarjoaville kunnille ja yksityisille toimijoille, sillä jo nyt alalla on pulaa pätevistä hoitajista.
Sitova hoitajamitoitus on lisäämässä vanhustenhoidossa myös muiden työntekijöiden määrää, sillä 0,7 mitoitukseen lasketaan mukaan vain välitön hoitotyö.
Tukipalvelut kuten ruuanlaitto, pyykinpesu ja siivoaminen jäävät mitoituksen ulkopuolelle. Tällä hetkellä osa hoitajista osallistuu myös näiden töiden tekemiseen.

Vanhustenhoidon epäkohdat ovat olleet viime kuukausina vahvasti esillä julkisuudessa. Viime vuoden alussa Valvira keskeytti Esperi Caren omistaman Hoivakoti Ulrikan toiminnan vakavien laiminlyöntien takia. Tämän jälkeen esille nousi isoja ongelmia muualtakin.
Julkisuuteen nousseet epäkohdat vaikuttivat osaltaan siihen, että sitova hoitajamitoitus on vuosien keskustelun jälkeen päätymässä lakiin.

Jätä kommentti