Kokoukset verkossa

0
Sähköisten kokousten etuna on turvallisuus ja helppous, kunhan tekniikka toimii.

Koronavirus on muuttanut nopeasti arjen totuttuja toimintatapoja. Yksi muutos koskee kokouksia ja neuvotteluita.
Toisten ihmisten fyysisten tapaamisten sijasta käyttöön on otettu yhä useammin verkon välityksellä pidettävät kokoukset.

Erityisesti kansainvälisissä yrityksissä erilaiset verkkoneuvottelut ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Pitkät etäisyydet ovat hyvä innoite verkossa tapahtuville kohtaamisille.
Koronaepidemian myötä uutta tekniikkaa ja verkkokokouksia on alettu ja aletaan hyödyntää yhä enemmän myös kunnissa.
Salossa aiotaan siirtyä sähköisiin kokouksiin mahdollisimman pian, kunhan kaupungin eri hallintokunnat ehtivät ensin tehdä asiaa koskevat päätökset perinteisissä kokouksissa.
Parhaillaan selvitetään myös, voidaanko Salon kaupunginvaltuuston seuraava kokous järjestää sähköisesti.

Somerolla sähköiset kokoukset on otettu koronakriisin aikana jo käyttöön.
Lautakunnat ovat pitäneet kokouksia Skype-yhteyden avulla, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Samaa tekniikkaa hyödynnetään myös kaupunginhallituksen kokouksissa.

Sähköisestä kokouskäytännöstä on vaikean epidemian aikana paljon hyötyä. Tärkein anti koskee terveyttä, sillä tekniikan avulla vältytään tartuntariskeiltä.
Sähköisten kokousten etuna on erityisesti poikkeusoloissa myös niiden helppous.
Korona vaatii monelta kunnalliselta hallintoelimeltä lyhyellä varoitusajalla ylimääräisiä kokouksia, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti. Kokoukseen osallistuminen helpottuu, kun siihen voi osallistua kotoa tai työpaikalta oman tietokoneen avulla.
Koronavirus pakottaa nyt kuntaväen sähköisiin kokouksiin. Aika näyttää, lisääkö tekniikan tutuksi tuleminen verkon kautta pidettävien kokousten määrää kunnissa myös normaalioloissa.

Jätä kommentti