Korvenmäen jätekeskus laajenee, lupaa haetaan jätteenpolton kuonien ja sakokaivolietteiden käsittelyyn

9
Korvenmäen jätekeskuksessa varastoidaan tulevaisuudessa Lounavoiman jätevoimalan polttoainetta. Ympäristölupaa haetaan myös jätteenpolton kuonien käsittelyyn ja varastointiin.

Korvenmäen jätekeskuksen toimintaa aiotaan laajentaa lähivuosina.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa, joka sallisi jätteenkäsittelykeskuksen laajennuksen, jätemäärien kasvattamisen ja kokonaan uudenlaisen toiminnan.

Uudet toiminnat liittyvät osin Lounavoiman jätevoimalaan, joka valmistuu suunnitelmien mukaan ensi keväänä.

LSJH haluaisi aloittaa Korvenmäessä jätteenpolton kuonien vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen. Lisäksi lupaa haetaan polttokelpoisen jätteen vastaanottomäärien kasvattamiseen, paalaukseen ja välivarastointiin.

Lupaa haetaan myös sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoon ja esikäsittelyyn sekä muihin uusiin toimintoihin.

– Tässä on kyse jätekeskuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä, jota tehdään jatkuvasti, käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta kertoo.

LSJH:n tarkoituksena on rakentaa Korvenmäen koilliskulmaan jätteenkäsittelyhalli sekä jätteen käsittely- ja välivarastointikenttä.

Korvenmäessä varaudutaan lupahakemuksen mukaan välivarastoimaan ja paalaamaan polttokelpoista jätettä vuosittain 5 000 tonnia normaalitilanteessa. Poik-keustilanteissa määrä olisi enintään 50 000 tonnia vuodessa.

– Poikkeustilanteet olisivat sellaisia, että Lounavoima ei jostain syystä pystyisi vastaanottamaan polttoainetta. Tällä lailla varaudumme muun muassa laiterikkoihin ja pitempiaikaisiin ennakoimattomiin laitosseisakkeihin, Metsänranta täsmentää.

Korvenmäen jätekeskuksen toinen laajennusalue sijaitsee tavanomaisen jätteen kaatopaikan eteläpuolelle. Sinne tulisi kenttä tai kenttiä, joilla voitaisiin vastaanottaa ja käsitellä jätteenpolton kuonia 100 000 tonnia vuodessa. Kuonia käsiteltäisiin murskaamalla, seulomalla erottamalla metallit sekä pesemällä tai vanhentamalla.

Kuonia varastoitaisiin enintään kolme vuotta. Käsiteltyä kuonaa hyödynnettäisiin maanrakentamisessa joko jätekeskuksessa tai sen ulkopuolella.

– Tässä luvitetaan vain kuonien käsittely, ei tuhkien. Tuhkat toimitettaisiin jatkossakin muualle, Metsänranta sanoo.

Kuonien käsittelyalue muutetaan suunnitelmien mukaan vaiheittain tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueeksi, jos sille on lisätarvetta.

Jyri Metsänranta huomauttaa, ettei LSJH:n uusi ympäristölupa liity suoraan Lounavoiman jätevoimalaan eikä kulje voimalan rakentamisen kanssa käsi kädessä.

Lounavoimalla on oma ympäristölupansa, ja jätevoimala pystyy toimimaan normaalisti, vaikka LSJH:n nyt hakema lupa päätyisi pitkään valitusprosessiin.

Salossa on käyty vääntöä sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta. LSJH:n lupahakemus kertoo, että yhtiö haluaa ohjata Salon alueen lietteet jossain kohtaa Korvenmäkeen Salon keskusjätevedenpuhdistamon sijasta.

– Tämä hakemus ei suoraan liity Salossa käytyyn keskusteluun lietteistä, mutta varaudumme tulevaisuudessa ottamaan niitä vastaan Korvenmäessä. Aikataulusta on hyvin vaikea sanoa mitään, mutta luvalla toiminta mahdollistetaan, Jyri Metsänranta sanoo.

Ympäristölupaa haetaan enintään 50 000 tonnin lietteiden vastaanottoon vuodessa. Ajatus on, että jätekeskuksen esikäsittelyssä lietteistä poistettaisiin kiintoaines, ja jätevesi johdettaisiin viemärin kautta Salon puhdistamolle.

Korvenmäen jätekeskuksessa saa nykyisellä luvalla vastaanottaa ja käsitellä biologisesti hajoavia jätteitä noin 4 000 tonnia vuodessa.

Uudessa luvassa enimmäismäärä olisi 20 000 tonnia vuodessa. Käytännössä kompostointiin ohjattaisiin esimerkiksi kasviperäisiä jätteitä ja hevosen lantaa.

Pilaantuneiden massojen käsittelyyn haetaan lupaa uusille käsittelymenetelmille. Määrät eivät muutu.

Muurlalainen

Hyvää informaatiota hyvin hajautetuista kunnallisten oy:n vastuujaoista. Making Future teemalla noiden hajautusten takia on mahdollisuus jopa myydä laitokset jollekin kansanväliselle toimijalle sopivan tarjouksen tultua. Ongelmat on siirretty hyvissä ajoin juridisesti jollekin toiselle oy:lle.

Lupahakemusta lukiessani totesin myös, ettei enää ole ongelmajätteitä, vaan ne on siirretty vaarallisten aineiden otsikon alle. Toivotaan kuitenkin, ettei meitä piinanneet Korvenmäen hajuongelmat jatku, jätettä jää Korvenmäkeen kuitenkin entistä enemmän. Kaukana eivät ole salolaisten vedenottamotkaan.

Merkonomi

Pitkään on täällä kiistelty mm. sakokaivolietteistä ja mihin sitä saa viedä. Kun luin nyt uutisen lehdestä viimeisimmät käänteet asiasta ja muustakin jätteisiin liittyvästä, niin eittämättä tuli mieleeni kuvaus käestä (Cuculus canorus ).

Käkihän munii pikkulinnun pesään, ja isäntälintu ruokkii sitä poikastensa seassa pesässään kunnes käenpoika kasvaessaan sysää pikkulinnun poikaset pois pesästä. Poikkeuksena tuohon kuvaukseen esimerkiksi tähän lieteasiaan rinnastaen, niin onkohan tässä käymässä niin, että itse isäntälintuakin, jota tässä kuvailussa edustaa Salon kaupunki, ollaankin yrmimässä pois pesästään.

Keijo K.

Kyllähän se on jo jonkun aikaa ollut selvää, että Salosta ollaan tekemässä Varsinais-Suomen ongelmajätteiden keräyspiste. Päättäjät (ei salolaiset) kun esittelijöinä ovat saaneet mistään tietämättömät ja mistään välittämättömät luottamushenkilöt taakseen.

Salo tulee näistä päätöksistä johtuen autioitumaan, koska yksikään ihminen ei halua asua ongelmajäteaseman naapurina.

it Senior

Päättäjät lahjoittivat ilmaiseksi Rouskiksen Turkuun ja vastineeksi saatin Salon melkein 100 miljoonan takauksen myötä Korvenmäkeen Turkulaisten ja muiden polttojätteet! Rahavirtalaskelmat on tietenkin salaisia ja täytyy toivoa ettei takauksista jouduta vastuuseen. Maksuihin ei riitä Kaukolämpö Oy:n osakkeet vaan Salo on konkurssissa.

O. Pantsar

Ei liene tullut yllätyksenä kenellekään, joka on tätä vedätystä seurannut vähänkään.

kierrättäjä

Mitä siellä on tarkoitus polttaa? Katsoin tänään sekajäteastiaan. Kahden hengen omakotitaloasujien pönttöön ei ole kolmessa viikossa kertynyt yhtään roskaa, se on aivan tyhjä. Kierrätämme kaiken mahdollisen ja kompostoimme ympäri vuoden. Joskus on ollut pari kananluuta ristissä ja styrox-pakkaus. Ymmärtääkseni tämä on tavoite.

Yritin katsella nurkista jotain sekajätettä. Löysin rikkinäisen kukkaruukun, saviruukun. Ajattelin murskata sen sepeliksi ja pihan täytteeksi, mutta ehkä kuitenkin laitan sekajäteastiaan, että saavat jotain poltettavaa.

Mökilläkään ei ole koskaan laitettu ensimmäistäkään roskaa sekajäteastiaan viiteen vuoteen, mutta maksuja on tullut 400 € sekajätteestä ja perusmaksut päälle.

Make

Valitettavasti suurin osa ei kierrätä, johtuen esimerkiksi puuttuvista keräysastioista tai siitä, että ne ovat liian kaukana. Poltettava jäte vähenee, mutta ei tämän sukupolven aikana lopu.

Neljä vuotta kansakouluakin käynyt

Aloin jo minäkin huolestua, että loppuuko savu polttolaitoksen korsteenista, ja jouduttaisiin polttamaan pelkkää öljyä siitä laitoksen pihalle tulevasta säiliöstä. Tarkastelin omia nurkkiani, vähiinpäin on poltettava huvennut. No, ei hätä ole tämän näköinen, siirryin aluehallintokeskuksen nettisivuille, josta löytyikin laitoksen ympäristölupa liitteineen. Eräässä liitteessä oli neljä sivua pientä pränttiä poltettavista jätteistä laidasta laitaan – osa taisi olla jonkinlaista poltettavaa jätevettäkin. Näyttää olevan niin, että tuo laitos ei lakkaa tupruttelemasta, vaikka jätesäiliöni täyttyykin perin hitaasti.
Suosittelen myös kaikille kaupunkimme päättäjille vierailua ko. nettisivuilla – eihän siellä tosiaan pelkkiä meidän jätepusseja poltella, vaikka nämä jätepussit tuntuvat olevan aina esillä imagosyistä.

Jerppu

Nyt on hyvä hetki ajaa läpi kaikenlaisia himmeitä hommeleita, kun suuren yleisön mielenkiinto on kohdistunut koronavirukseen. Pistetäänpä vähän lupahakemuksia menemään ja kuulutuksia kaupungintalon ilmoitustaululle nyt, kun se on suljettu yleisöltä?

Tervetuloa Saloon – Suomen kaatopaikalle?