Maakuntamuseo puolustaa Someron urheilukentän vanhaa katsomoa – kentän peruskorjaus uhkaa kaatua

2
Someron urheilukentän katsomo edustaa maakunnallisen museon mukaan aikakautensa tyypillistä arkkitehtuuria. Museo korostaa myös katsomoon liittyvien tarinoiden ja muistojen merkitystä paikallisille ihmisille. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Someron urheilukentän vanhan katsomon säilyttäminen saa tukea maakuntamuseolta. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo suosittaa, että Someron kaupunki tutkii ensisijaisena vaihtoehtona nykyisen katsomon peruskorjaamista.

Museon tutkija Sara Tamsaari huomauttaa, että Someron katsomo edustaa tyypillisesti oman aikakautensa urheilurakentamista niin arkkitehtuuriltaan kuin sijainniltaan. Katsomo on rakennettu vuonna 1963.

– Katsomo on säilynyt kohtuullisen hyvin alkuperäisessä asussaan, vaikka siihen on joitakin korjauksia tehtykin jälkeenpäin.

Urheilukenttä katsomoineen sijaitsee Somerolla koulun tuntumassa.

– Myös tämä on tyypillistä vanhoille katetuille katsomoille, joita alettiin tehdä kuntiin yleisemmin vuoden 1945 jälkeen, Tamsaari toteaa.

Museo puolustaa katsomon säilyttämistä myös siihen liittyvän historian vuoksi. Tamsaari korostaa, että katsomolla on arvoa sitä ympäröivälle yhteisölle.

– Vanhaan katsomoon liittyy runsaasti muistoja ja tarinoita, jonka kautta siitä on tullut merkityksellinen rakennus lukuisille paikallisille ihmisille. Katsomon purkaminen olisi valitettavaa erityisesti niiden merkitysten vuoksi, joita paikallisilla asukkailla rakennukseen liittyy.

Tamsaari sanoo Someron urheilukentän ympäristön ilmentävän myös kansalliseen kehitykseen liittyvää hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista.

– Somerolle perustettiin 1950-luvulla lukuisia lautakuntia ja 1956 perustettiin kansalaisopisto. Tähän samaan vaiheeseen kytkeytyy myös urheilukentän rakentaminen.

Urheilukentän ympäristön kaavaa muutettiin vuonna 2011. Kaavaan kirjattiin tuolloin, että alueella ei ole rakennetun ympäristön ja rakennuskulttuurin kannalta merkittäviä arvoja.

– Katsomon suojelua ei pidetty tuolloin museon toimesta tarpeellisena, sillä kaavan lähtökohtana oli alueen toimintaedellytysten turvaaminen, Tamsaari huomauttaa.

Someron kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuussa tiukan äänestyksen jälkeen tehdä urheilukentälle runsaan 1,6 miljoonan euron peruskorjauksen. Korjauksen yhteydessä nurmikenttää ja juoksuratoja laajennettaisiin, suorituspaikkoja uusittaisiin ja kentälle tehtäisiin uusi kevytrakenteinen katsomo.

Valtuuston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Valituksessa vedottiin vanhan katsomon kulttuurihistorialliseen arvoon, minkä jälkeen Someron kaupunki päätti pyytää asiasta maakunnallisen museon lausunnon.

Katsomosta on tehty myös suojeluesitys Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Esityksen on tehnyt vasta perustettu Someron rakennusperinne -yhdistys.

Uusia mutkia mutkien perään


Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo urheilukentän peruskorjauksen toteutumisen käyvän yhtä epätodennäköisemmäksi.

– Riski sille, että hanke kaatuu, kasvaa koko ajan.

Mäkinen muistuttaa, että aika käy armotta tällä hetkellä peruskorjausta vastaan. Miljoonaremontin ehtona on valtionosuuden saaminen. Jos valtion rahaa saadaan, pitää töiden alkaa tänä vuonna.

– Elyn päätös katsomon suojeluesitykseen vie oman aikansa. Jos ely haluaa suojella katsomon, vievät selvitykset niin paljon aikaa, että uusia korjaussuunnitelmia ei ehditä tänä vuonna enää tehdä.

Toisaalta uudet suunnitelmatkaan eivät olisi tässä tilanteessa ratkaisu.

– Valtionosuuksia on haettu valtuuston hyväksymien suunnitelmien pohjalta, Mäkinen korostaa.

Koronaepidemia on vaikuttanut myös urheilupuolen päätöksiin. Tällä hetkellä päätöksiä valtionosuuksista odotetaan toukokuussa.

– Peruskorjauksen tielle kasaantuneet asiat saattavat vaikuttaa myös valtion päätöksiin. Haluaako valtio antaa rahaa hankkeelle, jonka toteutuminen on epävarmaa, Mäkinen miettii.

Suojellaan kaikki

”Rakennukseen liittyy tarinoita ja muistoja”. Tuolla perusteella pitäisi suojella kaikki vanhat ja uudemmatkin rakennukset.

Somerolaista demokratiaa

Valita tai vedä suojelukortti esiin. Tämä tuntuu olevan somerolainen tapa tehdä demokratiaa, kun vähemmistö ei halua tyytyä ”tappioonsa” eli enemmistön tahtoon. Katsomostakin tuli arvokas rakennus heti, kun riita peruskorjauksesta alkoi.