Perheen ja työn sovittelua

0
Mahdollisuus etätyöhön parantaa työn ja perheen yhteensovittamista. Kuva: SSS-arkisto/Essi Seppälä

Väestöliiton tuore perhebarometri kertoo hyvää suomalaisesta työelämästä. Suurin osa perheistä kokee, että työn ja perhe-elämän yhdistyminen onnistuu hyvin. Näkemyksissä ei ole juuri sukupuoleen, ammattiasemaan, sosioekonomiseen asemaan tai perheen kokoon liittyviä eroja.

Myönteisistä kokemuksista huolimatta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on myös eriarvoisuutta.

Korkeakoulutetuista vanhemmista monet ovat tehtävissä, joita voi hoitaa, kunhan käytössä ovat tietokone ja tietoliikenneyhteydet. Heidän mahdollisuutensa tehdä etätöitä ovat parantuneet.

Koronaviruksen ansiosta arvoon arvaamattomaan noussut etätyö näyttääkin olevan olennainen tekijä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Korkea-asteen koulutetuista vain pieni osa ei voi järjestellä työaikojaan perheen tarpeiden mukaan. Muut ovat korkeasti koulutettuja useammin töissä, joissa joustaminen on vaikeaa. Monissa ammateissa se ei ole missään tilanteessa mahdollista edes teoriassa.

Vaikka kokemukset perheen ja yhdistämisestä ovat hyviä sukupuolesta riippumatta, sukupuolten välillä on eroa siinä, miten yhdistäminen toteutuu.

Naiset lyhentävät työaikaansa useammin kuin miehet, ja he kieltäytyvät perhesyiden takia miehiä useammin vaativammista työtehtävistä. Käytännössä naiset ostavat aikaa perheelleen.

Perhebarometri ei myönteisestä yleiskuvasta huolimatta sisällä pelkästään hyviä uutisia. Suomi on EU:n kärjessä siinä, kuinka kuormittavaksi työ koetaan. Kuormitus hankaloittaa suomalaisvanhempien työn ja perheen yhteensovittamista useammin kuin muiden eurooppalaisten vanhempien.

Kuormitus kohdistuu vanhempiin, mutta he voivat myös ratkaista ongelman. Suomalaiset lapsiperheiden isät ja äidit ovat koulutetumpia kuin väestö kokonaisuudessaan. Tällä joukolla löytyy varmasti eväitä työelämän kehittämiseksi edelleen.