Koronakriisi siirtää Someron koulupäätöstä

0
Oinasjärven koulu Somerniemellä on toinen Someron jäljellä olevista kyläkouluista. Toinen on Pitkäjärvellä. Molemmissa kylissä on myös päiväkodit. Kuva: SSS-arkisto/Päivi Malin-Perho

Koronakriisi siirtää Someron kaupungin päätöksentekoa kouluista ja päiväkodeista. Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa, että kaupungin esimiesten voimavarat menevät nyt koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hoitamiseen.

Someron kaupungilla on parhaillaan tekeillä oppimisympäristöselvitys. Selvityksen valmistumisen jälkeen kaupunginvaltuusto päättää koulujen ja päiväkotien määrästä.

– Oppimisympäristöselvityksen valmistelu siirtyy vähintään ensi syksyyn. Selvityksen valmistumista on mahdoton ennakoida, sillä vasta aika näyttää, koska pääsemme ylipäätänsä jatkamaan selvitystyötä, Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sanoo.

Someron kaupunki tilasi aiemmin ulkopuoliselta konsultilta selvityksen erilaisista vaihtoehdoista tulevan koulu- ja päiväkotipäätöksen pohjaksi. Konsultti ehdotti Kirkonmäen, Pitkäjärven ja Joensuun koulujen lakkauttamista.

Konsultin vaihtoehdossa Somerolle jäisi vain yksi alakoulu eli Joensuun koulu. Kiiruun yläkouluun tulisi myös alaluokkien opetusta. Varhaiskasvatuksen puolella konsultti esitti Pitkäjärven päiväkodin sulkemista.

Someron kaupunki järjesti aiemmin kouluissa ja päivähoidossa olevien lasten huoltajille sähköisen kyselyn koulujen ja päiväkotien palveluista. Oppimisympäristöselvityksen valmistelun jatkuessa tullaan vanhemmille järjestämään myös keskustelutilaisuuksia.

Suikkanen on korostanut ja korostaa edelleen, että koulupuolella tarvitaan rakenteellisia muutoksia.

– Somero on kuitenkin laaja kunta, joten meidän pitää ottaa huomioon myös maantieteelliset seikat. Opetuksen keskittäminen ei ole automaattinen ratkaisu, vaikka se välittömiä kustannuksia laskisikin, hän sanoo.

Somerolla on nostettu esille muun muassa malli, jossa Pitkäjärvelle ja Somerniemelle jätettäisiin ykkös- ja kakkosluokat, esiopetus ja päiväkodit. Vaihtoehdossa 3–6-luokat siirretäisiin kyläkouluista keskustaan.

– Olen itsekin sitä mieltä, että Pitkäjärvellä ja Somerniemellä tarvitaan päivähoitopalveluita. Tämä antaa mahdollisuuden miettiä kiinteistöjen yhteiskäyttöä koulupuolen kanssa, Suikkanen toteaa.

Suikkanen muistuttaa samalla, että opetusryhmien määrä vaikuttaa henkilöstökuluihin, jotka ovat merkittävä menoerä.

– Kiinteistöjen karsinnalla ei saada samanlaisia säästöjä.