Yhä useammasta tulee koronakriisin takia ainakin joksikin aikaa työtön työnhakija, kun yritys toisensa perään ilmoittaa päätyneensä lomautuksiin. Lomautetun kannattaa ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi työvoima- ja elinkeino- eli TE-toimistoon heti lomautusilmoituksen saatuaan, jos haluaa saada työttömyyskorvausta. Sen maksaminen alkaa siitä päivästä, jona lomautettu ilmoittautuu TE-toimistoon. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan takautuvasti.

TE-toimisto selvittää hakijan oikeudet työttömyysetuuteen ja toimittaa sähköisesti lausunnon korvauksen maksajalle. Työttömyyskassan jäsenet saavat korvausta kassasta; muut hakevat sitä Kelasta.

Työttömyyskorvausta saadakseen lomautetun on oltava valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä lomautuksensa aikana. Työhaku on pidettävä voimassa koko sen ajan, johon työnantaja aikoo lomautuksia sijoittaa. Jos lomautus esimerkiksi toteutetaan eri jaksoissa enintään 30 päivältä syyskuun loppuun mennessä, pidetään työnhaku voimassa 30.9. saakka. Lyhennettyä työviikkoa vuoden loppuun asti tekevien työnhaku pidetään voimassa 31.12. asti. Jos lomautus jatkuu toistaiseksi, myös työnhaku on voimassa toistaiseksi.

Lomautetut voivat ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Sen käyttö vaatii verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Puhelinpalvelussa henkilöasiakkaita palvellaan maanantaista perjantaihin kello 9–16.15 numerossa 0295 025 500.

Ilmoittautumislomakkeen voi myös käydä jättämässä lähimmässä TE-toimistossaan, jos ei pysty asioimaan verkossa tai puhelinpalvelussa. TE-toimistot suosittavat käyttämään sähköisiä palveluja niin paljon kuin mahdollista. Ajanvarusaikoja on tarjolla rajoitetusti, koska etätöitä tehdään laajasti toimintaedellytysten jatkumisen turvaamiseksi ja asiakkaiden suojaamiseksi.

– Sähköinen asiointi on nyt ehdottomasti nopeampaa ja turvallisempaa, Varsinais-Suomen TE-palvelujen johtaja Kjell Henrichson painottaa.

TE-toimistot, puhelinpalvelu ja Oma asiointi -palvelun chat antavat apua työnhakijaksi ilmoittautumisessa. Oma asiointi -palveluun voi jättää myös yhteydenottopyynnön.

Eri alojen työttömyyskassat kertovat kotisivuillaan hakemusten käsittelytilanteesta, koska korvaushakemukset ovat ruuhkautuneet ja maksatukset voivat viivästyä.

Esimerkiksi Palvelualojen ammattiliitto PAMin työttömyyskassa, JHL:n Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa ja Teollisuuden työttömyyskassa käsittelevät parhaillaan reilu viikko sitten saapuneita hakemuksia.

LOMAUTUS KESKEYTTÄÄ TYÖN

Työsuhde säilyy ja lomaa kertyy

Lomautuksen aikana työ ja palkanmaksu keskeytyvät, mutta työsuhde säilyy.

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisena tai osa-aikaisena, jolloin lyhennetään päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Työntekijä voidaan lomauttaa määräaikaisesti tai toistaiseksi.

Lomautusaikana on oikeus ottaa vastaan muuta työtä.

Lomautettu voi irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa.

Lomautuksen aikana vuosilomaa kertyy ensimmäiseltä 30 päivältä.

Lähteet: TE-palvelut ja Työvoimahallinto

– Perusprosessit pitää saada nyt liikkeelle niin, että ihmisten toimeentulo turvataan. Myös yrittäjien työttömyysturva-asiat tulevat meidän hoidettavaksemme, Varsinais-Suomen TE-palvelujen johtaja Kjell Henrichson toteaa. Kuva: TS-arkisto/Jari Laurikko

TE-toimisto palkkaa lisäväkeä turvatakseen asiakkaiden toimeentulon

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinotoimistoon palkataan nyt urakalla lisää työntekijöitä. Tällä viikolla aloitti kymmenkunta uutta, joiden työsopimukset kestävät vuoden loppuun asti.

Henkilökuntaa haetaan jatkuvasti, jotta merkittävästi kasvavaa työmäärää saataisiin hoidettua ja asiakkaiden toimeentulot turvattua.

– Yritämme varautua siihen, että ajat vaikeutuvat vielä nykyisestäkin. Ympäri maakuntaa on soitettu ja kyselty joskus työvoimahallinnossa työskennellyttä väkeä töihin, Varsinais-Suomen TE-palvelujen johtaja Kjell Henrichson kertoo.

– Koko organisaation tietotaito on käyty läpi ja siirretty väkeä kriittisiin ja kiireellisiin tehtäviin täysiaikaisesti ja osa-aikaisesti. Nyt on tärkeää saada asioita liikkeelle. On mietittävä, miten saadaan nopeimmat ja joustavimmat keinot käyttöön niin, että asiakkaiden toimeentulot turvataan.

Kjell Henrichson toteaa, että kaaosta TE-palveluissa ei koronan takia ole, vaikka lomautusten ryöpsähdyksen myötä asiakasmäärä on kasvanut valtavasti.

– Palveluja on kyetty tiivistämään, mutta kaikkia asioita ei saada hoidettua samana päivänä, kun ne tulevat vireille, hän sanoo ja muistuttaa, että työvoimatoimistoissa ei ole ennenkään ollut puutetta tekemisestä.

Pian myös yrittäjien työttömyysturva-asiat lankeavat TE-toimistojen hoidettavaksi.

– Yrittäjien työttömyysturva on lainsäädännön osalta loppukäsittelyssä ja tulee takautuvasti voimaan 16.3. lähtien. Suomessa on paljon pienyrittäjiä, joten muutos kasvattaa aikalailla sitä asiakaskuntaa, jolle aletaan maksaa työmarkkinatukea.