Noutoruoalla pahimman ylitse

0
Näillä näkymin ravintoloissa saadaan tarjoilla ruokaa pöytiin jälleen kesäkuun alussa.

Koronavirusepidemia on ajanut monet alat ahdinkoon. Asiakkaat ja samalla tulot ovat kaikonneet, kun ihmiset ovat vetäytyneet koteihinsa.
Yksi pahimmin kärsineistä aloista on ravintola-ala, jonka toimintaedellytykset heikentyivät huomattavasti viime viikolla eduskunnan päätettyä ravintoloiden asiakastilojen sulkemista.

Ravintola-alan kyky selvitä kriisistä hengissä on ohut. Aalto-yliopiston tutkijoiden selvityksen mukaan jopa puolet alan yrityksistä ajautuu huhtikuun aikana maksuvaikeuksiin ilman tukea. Tilanteen jatkuessa puoli vuotta vain noin 15 prosenttia yrityksistä selviää tilanteesta.
Valtio on jo päättänyt kohdistaa allaan tukitoimia. Tukipaketti pitää sisällään muun muassa suoraa rahallista tukea ja lainamahdollisuuksia.

Isoksi kiistan aiheeksi ovat muodostuneet vuokrat. Moni ravintoloitsija kokee kohtuuttomaksi tilanteen, jossa toiminta on osin estetty, mutta vuokrakulut juoksevat kuten ennenkin.
Tilanne on jo aiheuttanut poikkeuksellisia päätöksiä. Esimerkiksi Helsingin Osuuskauppa Elanto on ilmoittanut vuokranantajilleen, ettei se aio maksaa vuokraa huhti–toukokuussa. Elanto perustelee ratkaisuaan sillä, että ravitsemusliikkeet on määrätty suljetuiksi asiakkailta. Yritys on myös vapauttanut omat ravintola-alan vuokralaisensa vuokranmaksusta toukokuun loppuun asti.
Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö arvioi, että vuokrariitoja puidaan vielä kriisin jälkeenkin oikeudenkäynneissä.

Ennen koronakriisiä ravintola-ala oli hyvässä kasvuvireessä, ja alan investoinnit olivat suuria. On tärkeää, että yrityksillä on mahdollisuus päästä kriisin yli ja takaisin kasvu-uralle.
Paikallisesti ihmisillä on hyvä mahdollisuus tukea oman elinpiirinsä ravintola-alan yrittäjiä. Ravintolat myyvät edelleen annoksia mukaan otettavaksi. Vaikka noutoruoasta kertyykin normaalioloissa vain kymmenys alan liikevaihdosta, sen tuomat tuotot voivat nyt muodostua tärkeäksi sillaksi pahimman yli.