Salon olisi hankalaa tai mahdotonta irrottautua osittain LSJH:n osakassopimuksesta

3
Sako- ja umpikaivolietteitä on otettu vastaan Salon keskuspuhdistamolla.

Salon irrottautuminen osittain Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n osakassopimuksesta olisi hankalaa ja käytännössä mahdotonta.

Näin voi kiteyttää LSJH:n toimitusjohtajan Jukka Heikkilän ja Turun apulaiskaupunginjohtajan Jarkko Virtasen kommentit Salon kaupunginhallituksen maanantaisesta päätöksestä.

Kaupunginhallitus päätti Marko Tapion (kok.) esityksestä, että LSJH:n yhtiökokoukseen lähtevää edustajaa ohjeistetaan tuomaan esille, että Salo haluaa selvittää irrottautumista LSJH:n osakassopimuksesta lietteiden osalta.

Päätös syntyi, kun hallitus käsitteli sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoa koskevaa sopimusta. Tapion esitys hyväksyttiin äänin 7–4 (2 tyhjää).

Turun konsernijohdossa työskentelevä Jarkko Virtanen pitää ymmärrettävänä, että lietteiden kuljetukset ovat nousseet ongelmaksi Salon alueella ja että tasataksaan liittyvät hinnankorotukset aiheuttavat vastustusta.

Hänen mielestään kyse on kuitenkin ensisijaisesti seudullisen jätehuoltolautakunnan päätöksen noudattamisesta eikä jätehuoltoyhtiö LSJH:n osakkuudesta.

Virtanen muistuttaa, että Lounais-Suomen jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö. Sen osakassopimuksen avaaminen edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta ja päätöksiä kuntien valtuustoissa.

– Kyseinen menettely olisi mielestäni raskas ja saattaisi lopulta johtaa siihen, että osakaskuntia ryhdyttäisiin kohtelemaan osakeyhtiölain näkökulmasta eriarvoisesti. Lähtökohtaisesti vastaavia kuntakohtaisia tarpeita saattaa lisäksi olla myös muilla osakkailla kuin Salolla, jolloin kokonaisuuden hallinnasta tulisi erittäin vaikeaa, Virtanen vastasi Salon Seudun Sanomille sähköpostitse.

Hänen mielestään asiasta voidaan keskustella epävirallisesti yhtiökokouksen yhteydessä. Käsittely yhtiökokousasiana edellyttäisi yksimielisyyttä, koska asia ei ole ollut esityslistalla.

– Salo voi luonnollisestä laatia asiassa juridisen selvityksen ja esittää sen perusteella osakkaiden välisiä neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi, Virtanen toteaa.

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä sanoo, että LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdenvertaisia palveluita osakassopimuksen ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätösten mukaisesti.

Heikkilä sanoo ymmärtävänsä, että jätehuoltolautakunnan päätös tasataksaan siirtymisestä hiertää Salossa. Hänen mielestään LSJH:n osakassopimuksen muuttaminen ei kuitenkaan auta asiassa.

– Kyllähän se ihan mahdottomalta kuulostaa, että olisi yksittäinen kohta, joka ei koskisi yhtä osakasta, Jukka Heikkilä arvioi Salon kaupunginhallituksen päätöstä.

Heikkilä korostaa, että osakassopimuksen muutokset ovat omistajien yhteinen asia.

– Nykyisen pattitilanteen purkamiseksi olisi syytä neuvotella keinoista, joilla pääsisimme asiassa eteenpäin, hän lisää.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) harmittelee lieteasian paisuneen ulos omasta mittakaavastaan.

– Ymmärrän turhautumisen, joka liittyy jätehuoltolautakunnan tasataksapäätökseen. Tämä ei ole kuitenkaan jätehuoltoyhtiön vika. LSJH oli aikanaan sitä mieltä, että puhdistamokohtainen taksakin olisi käynyt, Karnisto-Toivonen muistuttaa.

Hänen mielestään Salon tilanne on nyt pahan kerran umpisolmussa. Kaupunki ei ole hyväksynyt sopimusta sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopaikasta.

– Jos meillä ei ole sopimusta, meillä ei ole vastaanottopaikkaa, jolloin lietteet viedään Turkuun.

Saija Karnisto-Toivonen toivoo, ettei LSJH lähtisi tekemään selvitystä Salon irtautumisesta osakassopimuksesta.

– Joka tapauksessa ohjeen pitää tulla valtuustolta, jos tilanteeseen halutaan jotain muutoksia.

muurlalainen

Mikään ei ole mahdotonta, sen todistaa Brexit. Pitääkö julkaista lista luottamusmiehistä, jotka lahjoittivat Rouskiksen Turkuun. Melko mitätön seikka Salon kaupungin hankkimaan ja takamaan melkein sadan miljoonan velkaan turkulaisten jätteiden polttolaitokseen. Saamme sentään vastikkeeksi tuhkat Korvenmäkeen. Jos vastuut laukeavat niin lietasiat eivät mahdu desimaaleineen listalle. Onko jätelaissa vielä voimassa pykälä joka kieltää jätelaitoksen keräämästä voittoa?

Mölö

Tässä ei ole enää mitään tehtävissä. Meidän viisaat (?) päättäjämme lahjoittivat jätehuoltoyksikkömme muualle ja nyt sitten ne muut päättävät meidän puolesta. Erityisesti turkulaiset nauraa partaansa, kun saavat omat jättensä kuskattua heiltä katsottuna syrjäkulmalle perustettavaan krematorioon poltettavaksi. Onko jotkut vaalit tulossa, kun tämä asia nousee nyt otsikoihin? Poliitikot – unohtakaa tää aihe ja keksitykkää Salon kroonisen talousongelman ratkomiseen.

Että näin

Mutta liittyminen oli helppoa ja ruusuista.