Salon Taitokeskus jäi ilman kaupungin avustusta

1
Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto kertoi tammikuussa, että siipirakennuksessai vuokralla oleva yhdistys on kiinnostunut vuokraamaan myös Sinisen talon yrityskäyttöön. Rakennuksen omistaa Uskelan maamiesseura. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Taito Varsinais-Suomen Salon taitokeskuksen jääminen ilman kaupungin avustusta on herättänyt ihmetystä. Taitokeskus anoi 15 000 euroa, mutta vapaa-ajanlautakunnan päätös oli 0 euroa.

– Keskeinen kohta avustushakemuslomakkeessa on kohta kuusi, työ- ja toimintasuunnitelma. Taito Varsinais-Suomen hakemus on epämääräinen ja puutteellinen, vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska perustelee päätöstä.

Hänen lisäkseen asian valmistelivat kulttuurituottajat Suvi Aarnio ja Sini Lundgrén.

Tanska sanoo, että Taito Varsinais-Suomen toimintasuunnitelmassa 2020 ei ole tietoja, joita lautakunta olisi välttämättä tarvinnut päätöstä tehdessään. Hakemuksesta ei käy riittävästi ilmi avustuksella tuettava kulttuuri- ja taidesisältö.

– Keskeisiä asioita ovat mitä toteutetaan, millä aikataululla, arviot osallistujamääristä ja siitä, mikä merkitys toiminnalla on salolaisille osallistujille.

Tanska sanoo, että ei tunne taitokeskuksen toimintaa niin tarkasti, että voisi verrata sitä vaikkapa laajasti käsityökursseja järjestävään kansalaisopistoon.

– Kyse ei ole siitä, etteikö taitokeskuksen toiminta olisi merkityksellistä ja etteikö sitä arvostettaisi, mutta meillä ei ollut tarvittavaa tietoa avustuksia jaettaessa.

Päätöksessä mainitaan, että taitokeskuksella on Perniössä käytössä kaupungin omistama, maksuton 260 neliön tila. Keskuksen toiminta Perniössä on päättynyt, mutta siellä olevat yhdistyksen kangaspuut ovat alkutalvesta olleet kansalaisopiston opiskelijoiden käytössä.

– Maksuton tila ei päätöksessä olisi ollut merkittävä tekijä, jos hakemus olisi ollut sisällöltään riittävä. Käytössä olevat maksuttomat tilat on huomioitu avustussummassa muidenkin yhdistysten osalta.

Aikaisempina vuosina kaupunki on avustanut taitokeskusta kaupunginhallituksen määrärahasta. Viime vuonna avustus oli 3 100 euroa.

– En tiedä, miksi avustusta on jaettu kaupunginhallituksen kautta, mutta ilman muuta taitokeskus kuuluu kulttuuriavustusten piiriin, Tanska sanoo.

Kulttuuritoimen apurahat tälle vuodelle on jaettu. Taito Varsinais-Suomi voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Vapaa-ajanlautakunta jakoi kulttuuritoiminnan kohdeavustuksina ja yleisavustuksina yhteensä 155 000 euroa. Ilman avustusta jäi usea hakija hakemusten puutteellisuuden ja muiden syiden vuoksi.

Taito Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Tiina Aalto on pettynyt.

– Salon linjaus on, että toiminnallamme ei ole kulttuurista tai taiteellista merkitystä. Toiminta on arvioitu nollan arvoiseksi. Se on tosiasia, jonka pohjalta tulevaisuutta pohdimme.

Avustushakemuksessa Aalto kertoi, miten Salon taitokeskuksen tiloja on ruvettu uudistamaan kohti valtakunnallisen taitojärjestön brändiä: monipuolista itse tekemistä, vireää käsityöalan näyttelytoimintaa ja kokonaisvaltaista ajattelua.

Toiminnan keskiössä on kuntalaisia osallistava toiminta, sosiaalinen yhdenvertaisuus, matalan kynnyksen taide-elämykset ja itse oppiminen. Tarjolla on vaihtuvia käsityöalan näyttelyitä ja tapahtumia.

– Kun hakemus oli jätetty, olimme olleet noin viikon totaalisulussa tietämättä, miten kauan koronan aiheuttama tilanne jatkuu. Tätä taustaa vasten en ehkä kyennyt tarpeeksi lupaamaan. Voi olla, että luotin viranhaltijan kykyyn nähdä voimassaoleva poikkeustilanne, Aalto sanoo.

Hän vertaa Salon tilannetta Raisioon ja Turkuun, jotka molemmat avustavat Taito Varsinais-Suomea.

– On kiinnostavaa pohtia, mikä on se puuttuva kulttuuri- ja taidesisältö, jota Salossa oltaisiin kaivattu, ja jota muualla ei ole kyseenalaistettu. Me mietimme, valitammeko päätöksestä.

Hämmästynyt

Käsityö taidetaan mieltää liikaa naisten puuhasteluksi. Vaikka miehet pystyvät yhtä lailla tekstiilitöihinkin.
Antaa käsille tekemistä, aivoille ajateltavaa.Ajankulunakin mukavaa.
Harva harrastustoiminta on niin ekologista kuin aidon räsymaton kutominen. Olisko jopa liian ekologista ja vähentää tekstiilijätettä olemattomiin niiden talouksien osalta joissa matonkudontaa harrastetaan, kun pitää noin kurmuuttaa Salon keskustan lähellä olevaa harrastusmahdollisuutta.