Salossa suuri riskiryhmä

0
Iäkkäiden ja muihin riskiryhmään kuuluvien ihmisten kaupassakäyntiä on helpotettu muun muassa varaamalla ensimmäiset aukiolotunnit heille.

Koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien osuus vaihtelee suuresti eri puolella Suomea. Kyse ei ole pelkästään siitä, minkä ikäisiä ihmisiä maakunnissa asuu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan eroja on myös sairastavuudessa.

Riskiryhmään kuuluvat 70 vuotta täyttäneet sekä ihmiset, joilla on keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävä perussairaus.
Eniten riskiryhmiin kuuluvia on väestöön suhteutettuna Itä-Savon sairaanhoitopiirissä, jossa joka kolmas yli 18-vuotias kuuluu riskiryhmään. Seuraavaksi eniten riskiryhmäläisiä on Etelä-Savon ja Kainuun sairaanhoitopiireissä.
Suhteellisesti vähiten riskiryhmiin kuuluvia on Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä heitä on viiidesosa täysi-ikäisistä.

Sairaanhoitopiirit käyttävät tällaisia väestötietoja arvioidessaan, kuinka moni mahdollisesti tarvitsee sairaalahoitoa koronaepidemian aikana ja kuinka paljon hoitoon tarvitaan resursseja.
Toistaiseksi epidemia on pahimmillaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä riskiryhmäläisiä on kuitenkin suhteessa vähiten. Sairastuminen ja sairaalahoitoon joutuminen ovat eri asioita, ja hoidon tarve on todennäköisesti suurinta siellä, missä on eniten riskiryhmiin kuuluvia.

Kaikkiaan riskiryhmiin kuuluvia on Suomessa yhteensä hieman yli miljoona. Iän takia joukkoon kuuluu noin 870 000 ihmistä, ja heidän lisäkseen sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluvia on noin 200 000.
Salossa ja Somerolla eletään epidemian takia eristetyn Uudenmaan rajalla. Tilanne on alueella vielä hyvä. Ikääntyneitä ja sitä kautta riskiryhmään kuuluvia on näissä kahdessa kaupungissa kuitenkin enemmän kuin maassa keskimäärin.
Salossa on pelkästään 70 vuotta täyttäneitä 10 000. Somerolla ”riski-ikäisiä” on noin 1 800. Luvut ovat suurempia, kun mukaan lasketaan nuoremmat, sairauden takia riskiryhmiin kuuluvat.