Turun Sanomien painaminen alkaa Salossa

0
Tuotantopäällikkö Esa Leppänen tiimeineen toivottavat Turun Sanomat tervetulleeksi painettavaksi Salon Lehtitehtaaseen.

Turun Sanomien painaminen alkaa Salossa Salon Lehtitehtaassa pääsiäisenä. Ensimmäinen Turun Sanomat painetaan Salossa maanantai-iltana.

– Valmiina ollaan ja uutta laitteistoa on jo käytetty ja testailtu jo viikkoja. Aika monta projektia läpikäyneenä täytyy sanoa, että tämä on aikataulujen ja sujumisen puolesta ollut ihan parhaasta päästä, kertoo Salon Lehtitehtaan kirjapainonjohtaja Milko Warinowski.

TS:n painamisen siirto Artukaisista Saloon on vaatinut viiden miljoonan euron investoinnin Salossa. Investointi pystyttiin toteuttamaan omalla rahalla ilman lainaa tai tukia.

Turun Sanomien painamisen alkaminen Salossa ei näy Salon Seudun Sanomien lukijoille, mutta Turun Sanomissa se näkyy konkreettisesti: myös TS tulee jatkossa olemaan kauttaaltaan värillinen.

Salon Lehtitehdas on osa Salon Seudun Sanomat Oy:tä, jonka omistaa TS-Yhtymä. Turun Sanomat on TS-Yhtymän lehdistä suurin.

Kun Turun Sanomien painaminen siirtyy Saloon, TS-Yhtymä sulkee painonsa Turun Artukaisissa. Salon Lehtitehtaalle on uudistuksen myötä tullut 20 uutta työpaikkaa, joista suurin osa on kokoaikaisia.

– Rekrytoinnit sujuivat loppujen lopuksi ennakoitua paremmin. Suurin osa uusista työntekijöistä on salolaisia. Muutamat pendelöivät lähialueilta, Warinowski sanoo.

Sanomalehden painamisessa on karkeasti jaoteltuna kaksi osaa: painaminen ja postitus. Pääosa investoinnista on kohdistunut laajennettuun postitusjärjestelmälaitteistoon. Samalla painotalo on ottanut käyttöönsä noin tuhat lisäneliötä Örninkadun kiinteistössä.

Postitusjärjestelmän avulla lehti kootaan ja niputetaan jakopiirien mukaan. Uusi järjestelmä tuplaa kapasiteetin. Samalla paino ja postitusjärjestelmä erotetaan toisistaan, mikä on tuotannon sujuvuuden kannalta hyvä asia.

– Uusi järjestelmä antaa entistä paremmat mahdollisuudet tuotannon joustavuuden ja painokapasiteetin lisäämiseen, mikä tietenkin myös näkyy kilpailukykymme paranemisena, Warinowski sanoo.

Uuden postitusjärjestelmänon toimittanutsveitsiläinen Ferag.Lehdet kuljetuksiin jakavan loppukuljettimen on tehnyt salolainen IT-Line Oy.

Turun Sanomat ja Salon Seudun Sanomat ovat Lehtitehtaan joka päivä painettavat lehdet. Näiden lisäksi painon suurimpia asiakkaita ovat viidesti viikossa ilmestyvät Åbo Underrättelser ja Länsi-Suomi. Kaikkiaan Salossa painetaan noin 30 säännöllisesti ilmestyvää lehteä.