Aihetta juhlaan

0
Tämän kevään ylioppilaat pääsevät joukolla juhlimaan valkolakkiaan kouluissa vasta elokuun lopulla.

Monilla nuorilla ja heidän läheisillään on tänään aihetta juhlaan, vaikka koulujen päätöspäivää vietetäänkin varsin poikkeuksellisissa oloissa.

Tuhannet nuoret lähtevät yhden etapin saavuttaneena peruskoulusta, lukioista ja ammattikouluista kohti uusia tavoitteita ja haasteita.

Noin 59 000 peruskoululaista ja 47 000 ammattiin opiskelevaa suorittaa tänä keväänä opintonsa päätökseen. Uusia ylioppilaita valmistuu samaan aikaan runsaat 25 000.

Korona on tehnyt kaikissa opinahjoissa viime kuukausista varsin poikkeuksellisen.

Epidemia keskeytti peruskouluissa lähiopetuksen kahdeksi kuukaudeksi. Lukioissa jouduttiin etäopetukseen siirtymisen lisäksi muuttamaan ylioppilaskirjoitusten aikatauluja. Ammattikouluissa taas tehtiin erikoisjärjestelyjä tutkintoon kuuluvien näyttöjen toteuttamiseksi.

Nuoret ja heidän opettajansa ovat suoriutuneet vaativissa oloissa hyvin. Vaikka kevät on ollut varsin poikkeuksellinen, ei valmistuvien määrissä ole suuria muutoksia.

Ainoastaan ammattikoulutuksen puolella arvioidaan joidenkin valmistumisen siirtyneen, koska näyttöjen suorittaminen ei ole onnistunut.

Poikkeusolot ovat vaatineet myös nuorten huoltajilta aikaa ja venymiskykyä. Etäopetus on sitonut perheet tiiviisti kotiin, ja moni nuori on tarvinnut vanhemmilta tavallista enemmän tukea opintojen kanssa.

Koulut päättyvät normaalisti yhteisiin juhliin ja Suvivirteen. Tänä vuonna isot kokoontumiset kouluissa ja suuret sukujuhlat kotona jäävät väliin. Suvivirttä lauletaan nyt kuorossa erilaisten sovellusten kautta.

Poikkeukselliset olot eivät kuitenkaan poista sitä iloa ja riemua, joka kuuluu koulujen päätökseen. Tänä keväänä jos koskaan peruskoulunsa päättävä, ammattiin valmistunut ja ylioppilaaksi päässyt nuori voi onnitella itseään saavutuksestaan. Me teimme sen poikkeusoloista huolimatta! Isojen juhlien aika tulee vielä.