Heikot heikoimmillaan

0

LIISA WRIGHT. Suuri osa ihmisistä on nykyisessä koronatilanteessa taloudellisesti kovinkin haavoittuvaisia. Irtisanotuilla ja lomautetuilla elämä on muuttunut epävarmaksi, ja toivottomuutta lisää epätietoisuus tämän kurimuksen kestosta.

Löytyneekö montakaan pienyrittäjää, joka selviäisi tästä kriisistä vahingoitta. Jotkut ovat onnekseen pystyneet muokkaamaan toimintaansa ja jatkamaan jollain tavoin. Jos liiketilojen omistajat tajuavat myöntää riittäviä vuokranalennuksia, myös heidän tappionsa voivat jäädä pienemmiksi.

Joissakin ammattiryhmissä toimeentulo on välttämättömien rajoitusten perusteella vähintäänkin vaikeutunut huomattavasti. Konsertit, teatteriesitykset ja näyttelyt on peruttu.

Siksi sitäkin suurempi kiitos kuuluu kaikille heille, jotka tekevät iloksemme digitaalista taidetta palkkiotta. Suurella osalla taiteentekijöistä turvatun elannon hankkiminen on haasteellista normaalioloissakin.

Koronaepidemia lisää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Juuri huonosti palkatuilla, etupäässä naisvaltaisilla aloilla työntekijöillä ei ole mahdollisuutta etätyöhön.

Kun jollakin myyjällä on nollatuntisopimus, hän varmaankin tarttuu jokaiseen ansiomahdollisuuteen sairastumisen uhasta huolimatta. Suurempi osa lomautetuistakin on naisia.

Toivottavasti olemme kiitollisia ja myös osoitamme sen kaikille niille, jotka vaarantavat terveytensä muiden hyvinvoinnin hyväksi. Tämän pitäisi tulla näkyviin palkkauksessa hoiva- ja asiakaspalvelualoilla – vihdoinkin.

Koronatilanteen teemaksi on tullut: pysykää kotona. Mutta entä ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, joilla ei ole kotia: kokonaan asunnottomat ja väliaikaisesti kavereiden luona yöpyjät.

Helsingissä on heille tosin järjestetty hätämajoitusta, mutta vain öiksi. Päivisin heillä ei ole enää turva- ja lepopaikkoja. Kuitenkin kaupungeissa on tyhjiä tiloja, liiaksikin asti.

Suomalaisten alkoholin kulutus kasvaa yleensä loma-aikoina. Kun kotona ollaan paljolti ilman sosiaalista kontrollia ja ehkä masentuneena, voi juominen lisääntyä. Myös mielenterveysongelmaisten ja päihteiden käyttäjien terveydentila heikkenee ilman huolenpitoa.

Koronaan sairastuneiden hoito maksaa nyt, mutta terveydenhuollon kustannukset tulevat kasvamaan myös muiden kohdalla. Nyt ei uskalleta käydä tarkastuksissa ja laboratoriokokeissa, ja parantavia leikkauksia on siirretty myöhemmäksi. Sairaudet ovat voineet pahentua.

Monet vanhukset ovat säilyttäneet liikuntakykynsä esimerkiksi vesivoimistelun ja hieronnan avulla. Näihin ei nyt pääse pitempään aikaan.

Ehkä yksinäisyys on silti vieläkin pahempaa myös terveyden kannalta.

Muistisairas on erityisen haavoittuva. Ei hän ymmärrä, miksi ei saisi lähteä kauppaan tai johonkin harrastukseen. Ja miksi kukaan ei tule hänen luokseen?

Muistisairas ei osaa käyttää digitaalisia laitteita eikä ymmärrä niitä. Rakas henkilö vilkuttelee ikkunan takia, mutta mitä on tapahtunut, kun hän ei tulekaan tapaamaan?

Juuri heikoimmassa asemassa olevat joutuvat kärsimään tässäkin poikkeustilanteessa eniten.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.

Jätä kommentti