Keltaiset sulkuviivat häviävät teiltä – uusia viivoja on jo maalattu teille Salossa

0
Kiskontiellä on jo käytössä

Kesäkuun alussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki vaikuttaa myös tiemerkintöihin.

Teillä liikkuville näkyvin muutos on sulkuviivojen, varoitusviivojen ja sulkualueiden värin muuttuminen, kun keltaiset viivat jäävät kokonaan pois. Jatkossa sulkuviivat ovat väriltään valkoisia.

Tiemerkintöjen muuttamisessa on kolmen vuoden siirtymäaika. Vastaavanlaiset tiemerkinnät ovat jo käytössä lähes kaikissa muissa Euroopan maissa.

– Siirtymäaikana teillä on käytössä sekalaisia merkintöjä, kun viivoja maalataan uusiksi eri aikoina. Teillä näkyy parin vuoden aikana sekä valkoisia että keltaisia viivoja, sanoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen päällysteinsinööri Tero Ahokas.

Uusien viivojen maalaaminen on jo aloitettu Varsinais-Suomessa.

– Uusia viivoja maalataan esimerkiksi asvaltointien yhteydessä jo nyt, Ahokas kertoo.

Esimerkiksi Kiskontien vastikään asvaltoidulla osuudella on jo uusia tiemerkintöjä.

Värimuutos on tarkoitus toteuttaa niin, että siitä koituu mahdollisimman vähän kustannuksia. Esimerkiksi laajoja vanhojen merkintöjen poistotoimenpiteitä ei ole tarkoitus tehdä vaan merkintöjä tullaan vaihtamaan myös tekemällä valkoinen merkintä keltaisen päälle.

– Tarkkaa euromäärää on mahdoton laskea, mutta viivojen uudistamisesta syntyvä lisäkustannus on Varsinais-Suomen ely-keskukselle kolmen vuoden aikana joitain satojatuhansia euroja.

– Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tiemerkintöjen ylläpidon vuosihinta on noin 3–3,5 miljoonaa euroa.

Maanteiden kaikki sulkuviivat ja -alueet on tarkoitus muuttaa pääosin valkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana, vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti.

Ahokas muistuttaa, ettei sulkuviivan värin vaihtuminen muuta liikennesääntöjä.

– Sulkuviivan merkitys säilyy samanlaisena kuin ennenkin, vaikka väri muuttuu, hän toteaa.

Ajoneuvo ei saa ylittää ajosuunnalleen tarkoitettua sulkuviivaa, eikä ajaa sen päällä. Nykyisen tieliikennelain mukaan sulkuviiva on keltainen, kun se erottaa erisuuntaiset kaistat toisistaan, ja valkoinen, kun se erottaa samansuuntaisia ajokaistoja.

Keltaisen sulkuviivan poistumisen lisäksi uusi tieliikennelaki mahdollistaa myös sen, että yksittäinen keskiviiva voidaan korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla.

Kahden rinnakkaisen keskiviivan tarkoituksena on saada kohtaavat ajoneuvot hieman kauemmaksi toisistaan, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.

Keltainen väri ei poistu kokonaan liikenteestä uuden tieliikennelain myötä.

Esimerkiksi keltaisella risteysruudutuksella voidaan osoittaa, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää merkinnän kohdalle. Lisäksi keltaisella pysäyttämisrajoitusmerkinnällä voidaan tehostaa liikennemerkillä osoitettua pysäyttämiskieltoa.

Tien pituussuuntaisia keltaisia merkintöjä käytetään jatkossa vain tilapäisissä liikennejärjestelyissä, kuten tietyömailla.

Tieverkolla tehdään tulevina vuosina myös muita uusia tiemerkintöjä. Esimerkiksi useampikaistaisiin kiertoliittymien ajokaistanuoliin on tulossa uudet mallit.

Risteysruudukolla puolestaan kielletään ajoneuvon pysäyttäminen merkinnän kohdalle. Myös sähkökäyttöisen ajoneuvon lataamiseen tarkoitettu pysäköintiruutu saa oman merkinnän.

Myös joihinkin jo nyt käytössä oleviin merkintöihin on tulossa muutoksia. Esimerkiksi jalankulkija- ja polkupyörämerkinnät tehdään maahan samoilla symboleilla, jotka ovat käytössä uusissa liikennemerkeissä.