Korona aiheuttanut satojen tuhansien menetykset salolaiselle kulttuuriväelle

0
Esimerkiksi Teatteri Provinssi joutui perumaan ja siirtämään Hiirenloukku-näytelmänsä esityksiä ensi vuodelle. Kuvassa Molly Davis (Hannamaija Nikander) ja Giles Davis (Heikki Saarinen.

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat iskeneet kovaa salolaisiin kulttuuriyhdistyksiin. Toukokuun alussa taloudelliset menetykset kulttuuritapahtumien perumisesta ja siirtämisestä olivat nousseet yli 330 000 euroon. Kulttuuritilaisuuksia oli peruttu 321 ja siirretty 150.

Tiedot perustuvat Kulttuurikumppanien ja Salon kaupungin kulttuuripalveluiden yhdessä keräämän koronakyselyn tuloksiin. Kysely toteutettiin huhti–toukokuun vaihteessa. Kulttuurikumppanit on eri taiteenaloja koko Salossa edustavien kulttuuriyhdistysten edustajien yhteistyöelin.

Kyselyyn osallistui kaikkiaan 45 toimijaa kulttuurin useilta eri aloilta. Näistä yhdistyksiä oli 35, taiteilijoita seitsemän ja ryhmiä kolme.

Vastaajat edustivat pääosin musiikkia, kuvataidetta, tapahtumatuontantoa, teatteria ja kotiseututyötä. Suurimpana yksittäisenä ryhmänä olivat musiikin edustajat.

Kaikkiaan kulttuuritoimijoita eli yhdistyksiä ja yksittäisiä kulttuurin tekijöitä arvellaan olevan Salon seudulla satoja, joten saadut vastaukset ovat vain osa kulttuuritoimijoihin kohdistuvaa vaikutusta. Taloudelliset tappiot ja muut vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin kyselyn tulokset kertovat.

Luvut synkistyvät vielä ennen poikkeustilan päättymistä.

Esimerkiksi musiikkitoimijat ovat peruneet kevään ja kesän esityksiä. Myös opetustyö on siirtynyt osittain etäopetukseksi. Taloudelliset vaikutukset ovat olleet mittavat lipputulojen peruuntumisesta aina oppilasmaksujen palautukseen, ansionmenetyksiin ja ylimääräisiin kuluihin.

Kotiharjoittelun tueksi on esimerkiksi tilattu lisäkustannuksella harjoittelunauhoja. Nettikonserteista on vastaajien mukaan vaikea saada lipputuloja. Ulkoesiintymiset esimerkiksi vanhusten iloksi ovat tuoneet paitsi iloa ja elämyksiä myös lisäkuluja niiden toteuttajille.

Tapahtumatuotannoissa on siirretty kevään ja kesän suunnitellut toiminnat vuoteen 2021. Osa toiminnasta pyritään kuitenkin toteuttamaan tänä kesänä ja tulevana syksynä rajoitusten vaatimalla tavalla. Lipputulojen ja esiintymispalkkioiden menettämisen lisäksi tapahtumien oheismyynnin puuttuminen heijastuu toimijoiden talouteen.

Myös teatterien lipputulot romahtivat hetkessä. Uusi tilanne on herättänyt kiinnostuksen videoyhteyden kautta ohjaamiseen ja harjoitteluun. Pienryhmissä harjoittelu ja esiintyminen on ollut ulkotiloissa mahdollista.

Teattereissa on kokeiltu vanhojen näytelmien esittämistä maksullisten palvelujen välityksellä.

Tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen on koettu kaikilla kulttuurin osa-alueilla äärimmäisen haastavaksi. Aikataulutus tuo haasteita kaikkien toimijoiden pyrkiessä järjestämään tilaisuuksia syksyn lyhyiksi jäävien kuukausien aikana. Monilla toimijoilla ei vielä ole valmiuksia verkkopalveluiden tarjoamiseen, eikä siten verkkomaksujen vastaanottamiseen.

Esimerkiksi kotiseututyö perustuu useissa yhdistyksissä puheenjohtajan aktiivisuuteen. Tulevan suunnittelu koetaan vaikeaksi, ja omaa osaamista kehittävät opintokäynnit joudutaan perumaan.

Talkootöiden suuri osuus pelastaa osan toimijoista: yhdistykset eivät ole voittoa tuottavia toimijoita ja tapahtumat pyritään järjestämään omakustannushintaan. Menetetyt jäsenmaksut ja oheismyyntituotot kuitenkin rasittavat taloutta.

Monet kulttuuriyhdistykset surevat myös sitä, että paikallisia nuoria ei pystytä nyt työllistämään kesäksi.