Seudun lukiot jatkavat etäopetuksessa lukuvuoden loppuun

0
Salon lukion kemian ja matematiikan lehtorille Juha-Matti Koskiselle etäopettaminen oli vielä vähän aikaa sitten täysin vierasta. Nyt opettaminen etänä sujuu rutiinilla.

Kaikissa seudun lukioissa jatketaan loppukevään ajan etäopetuksessa. Salon lukio, Perniön lukio, Halikon lukio, Someron lukio, Kosken lukio, Paimion lukio sekä Kimitoöns gymnasium eivät siirry lainkaan lähiopetukseen.

Salon seudun ammattiopisto puolestaan siirtyy torstaista alkaen osittain lähiopetukseen. Lähiopetusta toteutetaan käytännön harjoitustöissä työsaleissa ja ulkoalueiden harjoitusalueilla väljyys- ja hygieniaohjeita noudattaen. Teoriaopetus tapahtuu pääsääntöisesti edelleen etäopetuksena.

Kokemukset etäopetuksesta ovat Salon lukiossa vaihtelevat. Tämä käy ilmi opettajille ja opiskelijoille tehdystä kyselystä.

–  Etäopetus ja –opiskelu on sujunut kuitenkin pääosin varsin hyvin. Alku oli tietysti haastavaa, kun etäopetukseen siirryttiin käytännössä yhdessä yössä, sanoo Salon lukion apulaisrehtori Lisa Paavilainen .

Paavilaisen mukaan osalle opiskelijoista etäopiskelu sopii jopa paremmin kuin lähiopetus.

– Tietyille opiskelijoille etäopetus on tuonut mahdollisuuden näyttää osaamistaan uudella tavalla.

– Toki useimmat opiskelijat kärsivät sosiaalisten suhteiden puuttumisesta, Paavilainen jatkaa.

Paavilaisen mukaan myös kokeita on järjestetty suunnitelmien mukaan etäopetuksenkin aikana.

–  Opiskelijat ovat tehneet etäkokeita, joissa saa olla mukana materiaalia. Kokeen rakenne poikkeaa hieman perinteisestä kokeesta. Esimerkiksi soveltavia tehtäviä on enemmän ja opiskelijan omia ajatuksia ja mielipiteitä on pitänyt tuoda esiin.

Etäopetuksen aikana on järjestetty myös parikokeita, joissa kaksi opiskelijaa tekee kokeen yhdessä.

Paavilaisen mukaan moni opettaja on sanonut poikkeustilanteen tuoneen mukanaan hyvääkin.

– Tilanne on saanut jokaisen miettimään asioita uudella tavalla ja opettajat ovat kertoneet, että aikovat ottaa hyväksi todetut tavat osaksi normaalia opetusta sitten, kun lähiopetukseen taas siirrytään.

Salon lukiossa etäopetuksessa on kaikkiaan noin 450 opiskelijaa. Opetuksesta vastaa 35 opettajaa.

Myös Somerolla etäopetus on sujunut hyvin.

– Mielenkiintoinen kevät. Olemme kysyneet opiskelijoilta etäopiskelun sujumisesta. Saimme yllättävänkin positiivisia vastauksia. Etänä opiskelu ei tietenkään sovi kaikille, mutta suurin osa on pärjännyt hyvin, kertoo Someron lukion rehtori Merja Klemola .

Myös siirtyminen etäopetukseen sujui Somerolla Klemolan mukaan yllättävän kitkattomasti. Klemolan mukaan opiskelijat ja myös opettajat kaipaavat kuitenkin yhteisöllisyyttä.

– Koulua ja kavereita on jo ikävä. Kaikkien toiveissa on, että lähiopetukseen päästäisiin siirtymään syksyllä, hän sanoo.

Somerolla melkein kaikki kurssit ja kokeet on pystytty järjestämään etänä. Vain englannin ja ruotsin kielten puhekurssien kokeet päätettiin siirtää syksyyn. Lisäksi yksi kevään draama-kurssi jatkuu ensi syksynä.

Etäopetuksessa on Somerolla kaikkiaan reilu sata opiskelijaa.

Kosken lukiossa on muiden koulujen ohella opeteltu kevään ajan uutta arkea.

– Hyppäys etäopiskeluun ei ollut kovin suuri. Ovathan esimerkiksi ylioppilaskokeet olleet jo jonkin aikaa sähköiset, sanoo rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen. Koskella etäopetuksessa on noin 85 opiskelijaa.

Pienessä lukiossa on totuttu tiiviiseen yhdessäoloon, ja nuoret ovatkin ilmaisseet kaipaavansa opiskelukavereitaan ja opettajiaan.

– Yritämme pitää oppilaista mahdollisimman hyvin huolta. Opiskelijahuolto ja opettajat ovat poikkeusoloissakin tavoitettavissa.

Lukioissa ja muissa kouluissa ei tänä keväänä järjestetä yhteisiä valmistujaisjuhlia, mutta Koskella ylioppilaita halutaan silti muistaa.

– Abit hakevat todistukset ja stipendit porrastetusti yksin tai pienissä ryhmissä koulusta. Kuvaamme näitä hetkiä, joista lähetämme jokaiselle juhlakuvakoosteen. Näin saamme välitettyä tunnetta ja yhteisöllisyyttä, Rautavuori-Lehtinen sanoo.

Myös ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita muistetaan lukuvuoden lopussa.

Hyppy syvään päähän onnistui

Salon lukion kemian ja matematiikan lehtorin Juha-Matti Koskisen työ muuttui kertaheitolla maaliskuussa.

Koskisen mukaan etäopetus ja etäoppiminen on sujunut kuitenkin hyvin, vaikka työtä etäopettaminen ja -opiskelu ovat teettäneet aikaisempaa enemmän.

– Opiskelijat ovat tehneet ahkerasti töitä ja kirjallinen näyttö tehdystä etätyöstä on ollut hyvällä tasolla. Olen ylpeä heistä.

Koskinen sanoo “uutuudenviehätyksen” etäopettamisesta kuitenkin jo osin karisseen.

– Kaipaan normaalia luokkatilannetta ja vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa.

Etäopetus ei ollut Koskiselle entuudestaan tuttua.

– Jouduin kyllä hyppäämään suoraan syvään päähän. Kaikki pitämäni kemian ja matematiikan kurssit olen aina toteuttanut lähiopetuksessa.

– Esimerkiksi MS Teams -ohjelmaa en ollut ennen nähnytkään.

Oppitunnin rakenteen Koskinen on pyrkinyt pitämään samanlaisena kuin lähiopetuksessa.

– Jokaisella on lupa edetä omaan tahtiin ja opettajana olen opiskelijoiden käytettävissä samalla tavalla oppituntien aikana kuin lähiopetuksessakin. Väline vain on eri.

Koskisen mukaan etäopiskelun hyvä puoli on se, että opiskelijat voivat rauhassa keskittyä kulloiseenkin oppiaineeseen.

– Toisaalta oppilas saattaa jäädä yksin. Olenkin kannustanut tekemään koulutöitä pienryhmissä, mikäli vain mahdollista.

Ehdoton huono puoli etätyöskentelyssä on Koskisen mielestä vuorovaikutuksen puute.

Jätä kommentti