Video: Vihriälän ryhmän mukaan Suomella on edessä leikkauksia ja veronkorotuksia, maa tarvitsee miljardien eurojen ”kipupaketin”,

0

Koronapandemiasta kärsivän Suomen tarvitsee pandemian akuutissa vaiheessa keskittyä yritysten tukemiseen kriisin yli. Sen jälkeen pitää tukea talouden elpymistä velkaelvytyksellä, sanoo VTT, työelämäprofessori Vesa Vihriälä.

Vihriälän johtama työryhmä luovutti perjantaina talousraporttinsa koronapandemiasta. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtionvarainministeriö asettivat reilu kuukausi sitten Vihriälän johtaman työryhmän arvioimaan koronakriisin vaikutuksia ja toimenpiteitä, joilla talousvaurioita voitaisiin rajoittaa.

Pandemia lisää julkisen talouden sopeutustarvetta merkittävästi, arvioi Vihriälän johtama taloustieteilijöiden selvitysryhmä.

Ryhmään kuuluivat Vihriälän lisäksi Bengt Holmström, Roope Uusitalo ja Sixten Korkman.

Ryhmän mukaan näköpiirissä olevaa velkaantumiskehitystä ei voida hyväksyä. Siksi kriisin jälkeen on heidän mukaansa tehtävä miljardien eurojen ”kipupaketti”, joka koostuu menoleikkauksista, veronkiristyksistä ja työllisyystoimista.

 

Vihriälän ryhmä esittää uutta akuutin vaiheen tukimallia, jossa tukea kohdennetaan kriisissä pahiten kärsineille yrityksille esimerkiksi vuokrien ja palkkojen maksamiseen.

Tämän jälkeen julkista taloutta pitää Vihriälän mukaan elvyttää, mahdollisesti jo kesästä alkaen. Elvytyksen mittaluokan tulee melko suuri, ”vähintään pari prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen”.

Ryhmä esittää infrainvestointeja eli esimerkiksi tie- ja ratahankkeiden aloittamista tai asuntorakentamisen lisäämistä.

 

Sopeutustarpeen suuruus on raportin mukaan vielä epävarma. Ryhmän alustavan arvion mukaan se olisi kuitenkin vähintään 3–4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen saataisiin pysymään alle 90 prosentissa.

Sopeutustarve olisi siis ryhmän mukaan joka tapauksessa miljardeja euroja. Mitä enemmän suomalaisten työllisyyttä pystytään kohentamaan, sitä vähemmän tarvitsee leikata.

Joka tapauksessa soputuspaketti tarkoittaa menojen leikkaamista, verotuksen kiristämistä ja työllisyyttä ja tuottavuutta tukevia toimia.

 

Videolla esitystä kommentoivat valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki (VM) ja kansliapäällikkö Jari Gustafsson (TEM).

 

Juttu muokattu kokonaan striimin jälkeen kello 11.