Ikääntyvien kehitysvammaisten hoidon tarve kasvaa Salossa

1
Kehitysvammaiset elävät muun väestön tapaan aiempaa pidempään. Kuvituskuva.

Ikääntyvät kehitysvammaiset tarvitsevat Salossa lisää hoitajia ja hoivapaikkoja. Poliitikkojen pitäisi syksyllä päättää, miten tilaongelmat ja henkilöstövaje ratkaistaan.

– Tarvitsemme kipeästi ainakin 5–10 uutta hoivapaikkaa. Ihanne olisi, jos rakennettaisiin kokonaan uusi yksikkö, sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen sanoo.

Kaupungin kehitysvammahuolto on valmistellut suunnitelman, jonka mukaan kehitysvammaisille rakennetaan ja remontoidaan asumispalveluita 1–3 miljoonalla eurolla lähivuosina.

– Hoiva-asumisen tarve lisääntyy. Meillä on paljon ikääntyneitä asiakkaita, jotka eivät voi ikuisesti käydä työ- ja päivätoiminnassa. Kehitysvammaisenkin pitää päästä eläkkeelle, Purhonen muistuttaa.

Salo palvelee ja tukee tällä hetkellä yli neljääsataa kehitysvammaista. Heistä kymmenet ovat jo yli 65-vuotiaita, ja ikääntyvien asiakkaiden osuus kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään.

– Meillä on oltava valmius tarjota heille autettua asumista. Myös erittäin vaativalle autetulle asumiselle on yhä enemmän tarvetta, Purhonen korostaa.

Salo on tuottanut kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut pääasiassa itse 1970-luvulta lähtien. Asumista on alettu ostaa yksityisiltä yrityksiltä tarpeen mukaan vasta viime vuosina.

– Harvalla kunnalla on näin vahvaa omaa palvelutuotantoa, Purhonen toteaa.

Päättäjien ratkaistavaksi on tulossa se, millä tavoin kaupunki palvelut jatkossa tuottaa. ”Yksi tulevaisuuden peruskysymyksistä on, jatketaanko edelleen omaa tuotantoa täysimääräisesti vai lisätäänkö ostopalveluiden osuutta”, kehitysvammahuollon kehittämisohjelmassa todetaan.

Liki 30-sivuinen ohjelma kattaa vuodet 2020–2024. Sen mukaan jo ensi vuonna pitäisi palkata yksi uusi sairaanhoitaja ja yksi laitoshuoltaja. Kahden avustajan tilalle tulisi kaksi hoitajaa.

Kaupungin kahdeksan ryhmäkodin puhtaanapidosta huolehtii nyt vain yksi laitoshuoltaja, ja hoitajat joutuvat myös siivoamaan.

– Se on kohtuutonta, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Satu Parttimaa (sd.) sanoo.

Parttimaan mukaan kehitysvammahuolto on tähän asti tullut toimeen niukilla rahoilla, joita talousarviossa on annettu.

– Tätä asiaa ei ole helppo ratkaista, mutta tilanne on se, että kehitysvammapuolella tarvitaan lisää tiloja ja henkilöstöä. Asiakkaat tarvitsevat ikääntyessään enemmän hoivaa ja apua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti kehittämissuunnitelman takaisin valmisteltavaksi viime viikolla. Lautakunta haluaa, että virkamiehet tutkivat vielä sellaisenkin vaihtoehdon, että mahdollinen uudisrakennus olisi kehitysvamma- ja vanhuspalveluiden yhteinen.

Ratkaisua vaatii myös Isohärjänmäen Elmeri, joka rakennettiin aikoinaan ensiasunnoksi Nokian matkapuhelintehtaan uusille työntekijöille. Sittemmin se muutettiin kehitysvammaisten ryhmäkodiksi, mutta tiloja ei ole suunniteltu kehitysvammaisten käyttöön. Siellä on myös oireiltu sisäilmaongelmien takia.

Salon kehitysvammaisten tuki -yhdistyksen mukaan on selvää, että Salolla on edessä mittavia investointeja. Erityisesti vaikeimmin vammaiset tarvitsevat yksilöllisiä ratkaisuja.

”Tällaisten tilojen löytyminen olemassa olevasta rakennuskannasta ilman mittavia remontteja ja tilojen muuntelua on melkoisen mahdotonta”, yhdistys toteaa lausunnossaan.

–  Kunhan tilat ja niissä annettavat palvelut ovat hyvät ja riittävät, ei palveluntuottajalla nähdäkseni ole väliä, Salon kehitysvammaisten tuki ry:n puheenjohtaja Sari Marttinen sanoo.

Salon kehitysvammahuollon menot ovat tänä vuonna noin kymmenen miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tyytyväinen
1 vuosi sitten

Elmerissä tehtiin remonttia nyt kesällä. Elmeri on ihan riittävä varsinkin lapsille joilla ei ole sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Esim. autisteille Elmeri on just sopiva, metsä ja leikkipaikka lähellä, liikennettä todella vähän. Ja tilat ovat ihan riittävät, koska vilkkaille lapsille ei välttämättä sovi että jokaisella on oma vessa huoneessaan. Kun ne jouduttaisi kumminkin pitämään lukossa, koska vilkkaat asiakkaat voivat sotkea vessaa, varainkin yöaikaan, kun on vain yksi yökkö. Ja kun Elmerissä ollaan vain lyhytaikaisesti, niin oman vessan puuttuminen ei haittaa. Eihän lapsilla ole kotonakaan omaa vessaa. Sujuvaa yksikköä ei kannata siirtää tai lopettaa, Elmerin henkilökunta on osaavaa ja tekevät työtä suurella sydämmellä, kiitos… Lue lisää »