Salon kaupunginhallitus hylkäsi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelän oikaisuvaatimuksen tekemästään sosiaali- ja terveysjohtajan valinnasta. Se totesi, että Niemelä ei tuonut esille mitään, minkä mukaan hänet olisi voitu todeta ansioituneemmaksi tehtävään kuin siihen valittuLaitilan sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila. Niemelän valitsematta jättämistä ei myöskään voida tulkita syrjinnäksi, kuten hän esitti.

Jari Niemelä.

Valinta kahden kärkihakijan välillä kuului kaupunginhallituksen harkintavaltaan, ja perustui arvioon, joka hakijoista saatiin henkilökohtaisine ominaisuuksineen.

Hallitus toteaa kärkiehdokkaista tekemässään vertailussa, että Mattilalla on huomattavasti Niemelää laajempi kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä. Myös Mattilan koko työkokemus, sote-toiminnan ymmärrys ja uudistusnäytöt nykyisessä ja aiemmissa töissä tukivat hänen valintaansa.

Niemelä on hankkinut kokemuksensa sote-alalta Salon apulaiskaupunginjohtajan tehtävässä, johon on sisältynyt sote-palvelujen johtaminen noin kolmen vuoden ajan. Kaupunginlakimiehenä hän on työskennellyt noin 14 vuoden ajan ilman talousvastuuta tai erityistä sote-alan painotusta.

Mattilalla puolestaan on sosiaali- ja terveysalalta 16 työvuoden kokemus, joista kuntien palveluksessa hän on työskennellyt 14 vuotta. Merkittävää talousvastuuta hän on kantanut kahdeksan vuotta työskennellessään sosiaali- ja terveysjohtajana, peruspalvelujohtajana ja sosiaalijohtajana. Ennen talousvastuullisia johtotehtäviä hän työskenteli johtavana sosiaalityöntekijänä, sosiaalityöntekijänä, vastaanottokeskuspäivystäjänä sekä sosiaaliterapeuttina ja ohjaajana.

Jussi Mattila.

Valintatyöryhmä toivoi hakijoilta muun muassa hyviä vuorovaikutustaitoja, omalla esimerkillä johtamista ja valmiutta ratkaista ristiriitatilanteita. Toivomuslistalle oli kirjattu myös erilaisuuden ymmärtäminen ja kyky sietää keskeneräisyyttä.

Kaupunginhallituksen mukaan Niemelä ja Mattilaa pidettiin muutoin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tasavertaisina, mutta Mattila osoitti erittäin vahvoja taitoja vuorovaikutukseen ja ristiriitojen käsittelyyn. Valintatyöryhmä katsoi niiden olevan eduksi sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävän hoidossa.

Kaupunginhallitus muistuttaa, että kellään ei ole subjektiivista oikeutta tulla valituksi virkaan pelkästään siksi, että hänellä on esimerkiksi pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on lain mukaan myös mahdollista valita kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista joku muu kuin korkeimmin koulutettu tai kokenein.

Hallitus toteaa, että kaikki valintakriteerit liittyivät selkeästi tehtävään, joten Niemelää ei syrjitty; häntä ei ole asetettu eri asemaan valitun kanssa iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai vastaavan seikan vuoksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) sekä Ulla Huittinen (kesk.) ja Johanna Riski (kesk.) jääväsivät itsensä asian käsittelystä. He olivat jättäneet valintakokouksessa päätökseen eriävän mielipiteen, johon Niemelä oli oikaisuvaatimuksessaan myös vetosi.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Make
3 vuotta sitten

Aika vankat perustelut, miksi Mattila valittiin. Tervetuloa Saloon!

Olli P
3 vuotta sitten

Ryhdikästä toimintaa,pois lukien kolmikko!

Tulevaisuus näyttää
3 vuotta sitten

Enemmistö kaupunginhallituksesta halusi Mattilan johtoon, vähemmistö ei. Ei tuomita vielä kumpaakaan, sillä aika vasta näyttää kumpi puolisko oli oikealla tiellä.

Pertti
3 vuotta sitten

Päätös oli täysin oikein, historian valossa. Tulevaisuus ei kerro koskaan muuta kuin yhden puolen.