Kaupunki vanhenee

0
Yli 75-vuotiaiden salolaisten määrä kasvaa nopeasti.

Vanhusten määrä kasvaa Salossa jatkuvasti. Kaupungin vanhuspalvelujen laskelmien mukaan eritasoisen hoivan piiriin alkaa vuosittain tulla noin 60 vanhusta. Heistä kolmannes tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, mutta loput pärjäävät lisättävän kotihoidon turvin.

Salon kaupungin on pian ratkaistava, miten vanhustenhuolto järjestetään tulevaisuudessa. Päätösten pitäisi kantaa vähintään parinkymmenen vuoden päähän.

Parhaillaan Salossa on noin 6 000 asukasta, jotka ovat täyttäneet 75 vuotta.Tilastokeskuksen arvion mukaan vuonna 2030 heitä on 9 000 ja vuonna 2040yli 10 000.

Viiden vuoden sisällä Saloon tarvitaan jo sata uutta hoivapaikkaa. Harvat kaupungin hoivakiinteistöistä täyttävät enää vaatimuksia huoneiden koon, tilojen esteettömyyden tai rakennusten kunnon osalta.

Nykyinen paikkamäärä ei riittäisi sittenkään, vaikka kaikki nykyiset hoivarakennukset päätettäisiin remontoida vaatimuksia vastaaviksi.

Kaupungin vanhuspalvelujen näkemyksen mukaan Saloon tarvitaan uusi palvelutalo, jonka lisäksi on ostettava yksityisiä palveluja.

Vanhusten asumiseen tarvitaan kipeästi myös kevyempää palveluasumista kotihoidon ja ympärivuotisen hoidon välille. Osa vanhuksista pärjäisi palvelutalossa, jossa henkilökunta olisi paikalla vain päivisin ja iltaisin.

Kaupunginhallituksen alkukesästä hyväksymän vanhuspalveluiden kehittämisohjelman mukaan kaupunki on suurten ratkaisujen edessä jo tänä vuonna. Sen on päätettävä, miten lisätään ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja miten paljon niistä tuotetaan itse.

Päätös ei ole helppo, sillä vanhusten hoivapalveluissa puhutaan suurista rahoista. Yhdenympärivuorokautisen hoivapaikan nettohinta on nykyisin noin 100 euroa hoitovuorokaudessa eli 36 500 euroa vuodessa.

Vanhuspalveluratkaisuja tehtäessä pitää muistaa, että vanhukset ansaitsevat arvoistaan hoitoa.

Laadukas hoito vähällä rahalla on mahdoton yhtälö.

Jätä kommentti