Halikon kirjastossa toimivaa nuorisotilaa ei suljeta. Salon opetuslautakunta oli asiasta yksimielinen tiistain kokouksessaan.

Lautakunta ei hyväksynyt sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälän esitystä sulkea Halikon nuorisotila elokuun alusta. Opetuslautakunta palautti nuorisotiloja koskevan pykälän jatkovalmisteluun Hannu Eevan (sd.) esityksestä.

Päättäjien mielestä sen paremmin Halikon kuin muidenkaan nuorisotilojen toimintaa ei pidä lakkauttaa. He korostivat nuorisotilan toiminnan säilyttämisen merkitystä osana ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Eeva vaati selvitettäväksi, voidaanko nuorisotilojen valvontatehtäviin työllistää työttömiä ja pystytäänkö ohjaajien työtä organisoimaan niin, että kaikki nykyiset toimipisteet on mahdollista säilyttää. Hän muistutti, että kaupungin strategian mukaan nuorisotilojen toiminta on yksi perustehtävistä, joka pitää säilyttää lähipalveluna kaikissa entisissä kuntakeskuksissa.

Halikon nuorisotiloissa käy keskimäärin 40 lasta ja nuorta illassa. He pitävät tiloja toimivina ja viihtyisinä eivätkä halua siirtyä käyttämään muita nuorisotiloja. Yhteistyö Halikon kirjaston kanssa on sujunut hyvin.

Pia Setälä olisi ohjannut halikkolaiset nuoret kolmen kilometrin päässä Halikon nuorisotilasta sijaitsevaan Nuorten keskus Steissille Salon keskustaan. Hannu Eeva totesi, että nuoria käy Halikon keskustan tiloissa Vaskiota ja muita kauempana sijaitsevia kyliä myöten, eikä kulkemista Steissille voi laskea julkisen liikenteen tai vanhemmilta saatavan kyydityksen varaan.

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa, että Salosta lakkautetaan kaksi nuoriso-ohjaajan tehtävää heinäkuun alusta, ja selvitetään kevään aikana vaihtoehdot toiminnan järjestämiseksi vähemmällä ohjaajamäärällä. Helmikuussa valtuusto halusi tarkastella nuorisotilojen karsimista. Kaupunki haaveili tuloksetta paikallisista yhdistyksistä ilmaista työvoimaa hoitamaan nuorisotilojen toimintaa.

Salon nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paanasen mukaan Salon nuorisotilat ovat kovassa käytössä ja jokaisella niistä on suuri merkitys alueen nuorille. Kävijämäärät ovat pysyneet korkeina kaikkialla, eikä lähitulevaisuudessa ole näkyvissä merkittävää laskua minkään nuorisotilan osalta. Paanasen mukaan nuoret toivovat toistuvasti aukiolopäivien lisäämistä etenkin viikonloppuihin.

Nuoriso-ohjaajien tehtäviin kuuluu nuorisotilojen ohjauksen lisäksi digitaalista nuorisotyötä, koulunuorisotyötä, musiikkitoimintaa, kulttuurista nuorisotyötä, Valomerkki- keskusteluja, pienryhmätoimintaa sekä tapahtumien, retkien ja leirien järjestämistä.

Salon nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paanasen mukaan Salossa on vahva nuorisotilakulttuuri, eikä minkään nuorisotilan kävijämäärissä ole näkyvissä merkittävää laskua. Kuva: SSS-arkisto/Aleksi Mäkelä

Lasse Reunanen / Salo

Säilyminen on hyvä asia. Vaikka Halikon keskusta on lähellä Salon keskustaa, niin kuitenkin asutusta ja kouluja lähistössä ja siten nuorisoa.

Nuorisotila samalla myös mahdollistaa Halikon hyvän kirjaston säilymistä, joka myös hyvä palvelu Salon pääkirjaston lisänä.

Nuorilla on oikeus laadukkaseen nuorisotyöhön

Nuorisotilan säilyminen on erittäin hyvä asia. Eri asia on se, miten turvallinen ympäristö ja laadukas nuorisotyö taataan, kun Halikon nuorisotilalle annettu lisäresurssi nyt otetaan pois. Tämä tarkoittaa jälleen kerran Salon kaupungin henkilökunnan selkänahasta repimistä, resurssien äärimmilleen venyttämistä, joka ei palvele nuoria yhtään sen enempää kuin henkilöstöäkään. Ongelmana on se, että nuorisotyötä, joka muutenkin on pienimmillä resursseilla kaupungin palveluissa, ei arvosteta eikä olla valmiita panostamaan taloudellisesti. Oletetaan vaan, että kuka tahansa kahdella jalalla seisova ns. ”aikuinen” kykenee homman hoitamaan. Tämä on harha, joka voi käydä vielä kalliiksi. Nuoria tulee kasvattamisen lisäksi suojella takaamalla riittävät resurssit ammattitaitoiseen, laadukkaaseen, koulutettuun ja asiansa osaavaan… Lue lisää »

Hyvä päätös

Eivät kaikki nuoret asu Halikon keskustassa, ja heillä matka Steissiin olisi tullut kohtuuttoman pitkäksi. Tuo kolme kilometriä on siis matka Halikon nuorisotilasta Steissiin. Moniko nuori asuu aivan nuorisotilan vieressä, eli ei sitä etäisyyttä voi ottaa mitenkään huomioon. Halikko on maantieteellisesti todella laaja.

Onneksi jollain Salon päättäjillä on vielä järkeä päässä, tämä oli hyvä päätös. Kun on kirjasto ja nuorisotila samassa, niin säästetään tilakustannuksissa.