Eritasoista hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa Salossa noin 60 ihmisellä joka vuosi. Kotihoidossa palvelutarpeen arvioidaan lisääntyvän 40 asiakkaalla vuodessa ja ympärivuorokautisessa hoidossa 20 hoivapaikalla vuodessa.

Arvion mukaan Salossa tarvitaan vuoteen 2025 mennessä noin 100 uutta hoivakotipaikkaa. Palvelutarpeen roima kasvu käy ilmi kaupunginhallituksen hyväksymästä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta Ikäystävällinen Salo, joka siirtyy nyt kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Ohjelman loppupäätelmän mukaan kaupungin täytyy tänä vuonna ratkaista, miten se lisää ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja mikä osuus niistä tuotetaan itse.

Kaupungin vanhuspalvelut ehdottaa, että Saloon rakennetaan uusi hoivakoti, jonka lisäksi palvelutarvetta katetaan ostamalla yksityisiä palveluja. Vaihtoehtoina ovat yhden ison tai useamman pienen hoivayksikön rakentaminen, paikkojen ostamisen yksityisiltä palveluntuottajilta ja hoivan tuottaminen yksityisissä tiloissa kaupungin omana toimintana.

Salon vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren tietää, että ikäihmisten palvelutarpeen kasvaessa ympärivuorokautisen hoidon ratkaiseminen on haastavinta.

– Paikkoja tarvitaan lisää, eivätkä omat kiinteistömme ole enää siinä kunnossa kuin toivoisimme. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhtälö ei ole helppo, mutta jotain täytyy tehdä ja päätösten pitää kantaa parinkymmenen vuoden päähän, hän painottaa.

Lindegren muistuttaa, että vanhusten määrä kasvaa reippaasti ainakin vuoteen 2040.

– Salolaiset ikäihmiset ansaitsevat uuden, toimivan ja esteettömän ympärivuorokautisen hoidon yksikön, sillä vaikka kaikki vanhat hoivarakennuksemme päätettäisiin saneerata, ei paikkamäärä riitä. Saneerausten ajaksi tarvitaan sitä paitsi väistötilat, hän huomauttaa.

Kaupungin hoivakotien huonejärjestelyt, koot, esteettömyys tai kunto eivät enää vastaa nykyisiä vaatimuksia.

Lindegren toteaa, että uuden yksikön rakentamiseen on kolme vaihtoehtoa, joille pitää saada hintalaput: kaupunki voi rakentaa ja tuottaa palvelut, sen voi tehdä yksityinen palveluntuottaja tai yksityinen voi rakentaa ja kaupunki tuottaa palvelut.

– Vanhusten asumiseen tarvitaan lisää myös välimuotoisia ratkaisuja kuten tavallista palveluasumista, jossa henkilökuntaa on paikalla aamu- ja iltavuorossa, Lindegren muistuttaa.

– Yhtäkään paikkaa ei ole varaa vähentää, Salla Lindegren korostaa. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden salolaisten määrä kasvaa nopeasti. Parhaillaan Salossa on noin 6 000 asukasta, jotka ovat täyttäneet 75 vuotta. Vuonna 2030 heitä on arviolta 9 000 ja vuonna 2040 yli 10 000.

Salo on jo pitkään suosinut vanhuspalveluissa kotona asumista. Vuonna 2017 kotonaan asui yli 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Jatkossa kotiin annettavan hoidon ja palveluiden tarve kasvaa, kun kotihoidossa ollaan nykyistä pidempään.

Salon kotihoitoon tarvitaan vuoteen 2025 mennessä yli 40 hoitajaa nykyistä enemmän. Vanhuspalvelut ehdottaa oman toiminnan vahvistamisen lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa säännölliseen kotihoitoon.

Yhden ympärivuorokautisen hoivapaikan nettohinta on nykyisin noin 100 euroa hoitovuorokaudessa eli 36 500 euroa vuodessa, kun mitoitus on 0,6 hoitajaa vanhusta kohden.

Varovaisenkin arvion mukaan kustannukset nousevat vuoteen 2025 mennessä yli 6 miljoonaa euroa nykyisestä tasosta. Arvio ei sisällä rakennus- ja korjauskustannuksia eikä hoitajamitoituksen mahdollisesta nostosta aiheutuvia lisäkustannuksia.

Ympärivuorokautiseen hoitoon siirrytään tulevaisuudessa vielä nykyistä myöhemmin, joten hoivakotienkin hoito muuttuu vaativammaksi ja raskaammaksi.

Väestön ikääntymisen myötä nousevat myös omaishoitajien määrä ja omaishoidon kustannukset.

Vielä tänä vuonna ympärivuorokautisten hoivapaikkojen määrä riittää. Salon kaupungilla on Alholan hoivakoti, Halikkokoti, Hintan hoivakoti ja Kukonkallion hoivakoti, joissa on yhteensä 229 paikkaa. Tehostettua palveluasumista tarjoavat Alppilakoti, Anninkartanon ryhmäkoti, Paukkulakoti, Perniön palvelukeskus, Rauha- ja Toivokoti sekä Vuorela, joissa on kaikkiaan 167 paikkaa. Ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteli viime vuonna 292 hoitajaa.

Salo ostaa tätä nykyä yksityisiltä hoitopaikan 114 vanhukselle. Näistä 38 asiakasta hankkii paikan itse kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Yksityisillä palveluntuottajilla on vain muutamia tyhjiä hoivapaikkoja vapaana Salossa.

Kaupunginhallitus päätti Ulla Huittisen (kesk.) esityksestä yksimielisesti, että hoivakotien palveluverkkoa koskeva valmistelu aloitetaan vasta kaupunginhallituksen lähetekeskustelun ja päätöksen jälkeen. Hallitus edellyttää valmistelun pohjaksi perusteellisia kuntoarvioita sekä vaihtoehtoisia laskelmia eri tilaratkaisuista ja kaava-alueista. Lisäksi selvitetään kaupungin omien ja ostopalveluiden tuleva suhde.

Ohjelmassa esitetään uuden hoivakodin rakentamisen ja kotihoidon palvelusetelien käyttöönoton lisäksi matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen perustamista ja palvelusetelillä hankittavan lääkkeiden koneellisen annosjakelun aloittamista.