Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Korvenmäen jätekeskuksen toiminnan muutos ei saa aiheuttaa lähialueen asukkaille terveyshaittaa, sen mahdollisuutta eikä merkittävää viihtyvyyshaittaa. Näin toteaa Salon kaupunginhallitus ja listaa kyseisiksi haitoiksi esimerkiksi melun, hajun, hiukkaset ja pienhiukkaset, tärinän ja vahinkoeläimet sekä talousveden määrän tai laadun heikentymisen.

Hallitus haluaa, että terveyshaitan mahdollisuutta arvioidaan mittaustulosten tai asiantuntijan laatiman lausunnon perusteella. Myös vesitarkkailua pitää lisätä idässä ja kaakossa.

Kaupunginhallitus antoi Korvenmäen toiminnan muutoksesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksimielisesti samansisältöisen lausunnon kuin Salon rakennus- ja ympäristölautakunta toukokuussa.

Kaupunki haluaa muutosta jäteaseman ympäristölupapäätöksen määräykseen, joka kieltää hajuista johtuvan viihtyvyyden alenemisen. Se vaatii, että valvovan viranomaisen on voitava puuttua pitkäaikaiseen ja usein toistuvaan hajuhaittaan myös yksittäisten asumusten kohdalla.

Kaupunginhallitus ei näe estettä uusille toiminta-ajoille, kunhan arkipäivisin kello 6–7 ei aiheuteta melua asuinkiinteistöille. Se ei myöskään vastusta toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, kunhan uusia lupamääräyksiä noudatetaan.

Hallitus jätti asian toukokuun kokouksessaan pöydälle, ja kuuli maanantain kokouksessaan Korvenmäen toiminnan muutoksista LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilää ja rakennusinsinööri Tommi Itkosta.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti konsernijaoston antamaan yritykselle konserniohjausta yritysyhteistyötä koskien.

MH

Vain vuosikausia myöhässä.

Olli

Just, täysin samaa mieltä!

Valitaan uudet päättäjät, jooko?

Nyt vasta? En ymmärrä enää ollenkaan tätä Salon touhua. Joka päivä tulee aina jotain kummallista ilmi.

Että Mää Ihmettele

Korvenmäki piti vastalauseista huolimatta tehdä nykyiseen paikkaansa. Viime vuosina on ollut hajuhaittoja, kun 110-tietä ajaa. Nyt on jätteiden polttolaitos lähes valmis, kun alatte sen tuomia haittoja miettimään. Laitos oli siihen saatava, vaikka vastustustakin oli. 110-tieltä poistatettiin ohitus kaistat, vaikka sitäkin vastustettiin kovin tiennäyttäjä niin taholta. Ovatko Salon päättäjät ihan ajan tasalla tai yhteispeli -kaikki Salon hyväksi- ei toimi.

Keijo K.

Miksi poliittiset päättäjät tekevät itsestään todella naurettavia tuonkaltaisilla vedoilla? Eiväthän tuonkaltaiset teot ole muuta kuin verovarojen tuhlausta, kun sitä oltaisiin valmiit tässä vaiheessa tekemään. Kannetaanko kaupungintaloon valokin vielä säkissä?

Muurlalainen

Tämähän ei taida koskea Lounavoima Oy:tä, joka on eri Oy. Siellä piilee myös taloudellinen riski kunnalle, jota ehkä jossain kartoitetaan.

Salon Kaukolämpö Oy:llä on jo 8.322.365 euron suuruinen pääomalaina Lounavoimalle. On kova sijoitus 14,1 miljoonan liikevaihdon yritykselle.

Lounavoiman piippu on pystyssä. On varmaan jäänyt naapureiden huomaamatta sen mahdolliset ympäristö- ja viihtyvyyshaittakartoitukset. Eiköhän silloin, kun oma nenä ilmoittaa tuloksia, olla jo myöhässä.