Salon työttömyys väheni toukokuussa – viimevuotisiin lukuihin silti valtavia eroja

0
Työ- ja elinkeinotoimistoissa on riittänyt koronan vuoksi kuhinaa. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila.

Työttömien ja lomautettujen määrä laski Salossa toukokuussa.

Raju koronakurimus on näkynyt työttömyysluvuissa maaliskuusta lähtien. Tuolloin Salon työttömyysprosentti oli 12,2, kun helmikuussa se oli tasan kymmenen.

Huhtikuussa Salon työttömyysaste kipusi jopa 17,1 prosenttiin. Työttömiin lasketaan tässä tapauksessa myös lomautetut työntekijät.

Toukokuussa Salon työttömyyaste oli 16,8, eli huhtikuinen luku laski 0,3 prosenttiyksiköllä. Asia ilmenee ely-keskuksen toukokuun Työttömyyskatsauksesta.

Työttömiä työnhakijoita Salossa oli toukokuussa 3 949, kun huhtikuussa heitä oli reilut 4 000. Viime kuussa lomautettuna oli 1 390 salolaista, mikä on 160 vähemmän kuin huhtikuussa.

Avoimia työpaikkoja Salossa oli toukuussa 217. Vastaavana ajankohtana viime vuonna luku oli 369.

Monet työpaikat ovat joutuneet lomauttamaan tai jopa irtisanomaan henkilöstöään koronakurimuksen keskellä. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila.

Kun toukokuun työttömyystilastoja verrataan vuoden takaisiin, näkyy koronakurimus niistä selvästi.

Viime vuoden toukokuussa Salon työttömyysprosentti oli 9,6. Täna vuonna luku on siis yli seitsemän prosenttiyksikköä suurempi.

Työttömiä työnhakijoita Salossa oli toukokuussa 2019 yhteensä 2 279 kappaletta. Kun katsotaan tämän vuoden tilastoja, työttömien määrä oli miltei 1 700:lla suurempi. Lomautettuna viime vuonna oli 106 työntekijää ja tänä vuonna liki 1 400. Tämän vuoden helmikuussakin lomautettuja oli vain 197, joten koronan aiheuttamat talousrasitteet näkyvät tilastoissa selkeästi.

Koko Suomen työttömyysaste oli toukokuussa 16,5. Salon lisäksi Varsinais-Suomen kunnista vain Turussa (19,3%) työttömyyaste oli yli valtakunnallisen keskiarvon.

Varsinais-Suomen maakunnan työttömyysprosentti oli toukokuussa 15,4. Astetta nostavat nimenomaan Turku ja Salo, sillä missään muussa varsinaissuomalaisessa kunnassa työttömyyaste ei ollut yli 15.

Pyhärannassa, Sauvossa ja Vehmaalla työttömyysprosentti pysyi alle kymmenessä. Maakunnan matalin työttömyyaste oli Sauvossa: vain 7,6.