Somerolle tarvitaan kipeästi lisää kehitysvammaisten asumispalveluja. Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle uuden autetun asumisen yksikköä, johon tulisi tilat 15 asukkaalle. Asumispalveluja tulevat tarvitsemaan erityisesti nuoret, jotka vielä asuvat kotonaan tai ovat opiskelemassa.

Somerolla toimii yksi kehitysvammaisten asumisyksikkö; 13 asukkaan ryhmäkoti Tuulentupa, jonka palvelut kaupunki tuottaa. Toistakymmentä kehitysvammaista asuu kotikunnan ulkopuolelta ostetuissa asumispalveluissa.

– Tiedossa on, että uusia asukkaita olisi tulossa sekä Somerolta että muista kunnista, joissa somerolaisia asuu. Valtaosa haluaisi asumaan kotikuntaansa ja myös omaisten toiveena on asumispalvelujen saanti Somerolta, perusturvajohtaja Taru Nordlund toteaa.

Lautakunnan tavoitteena on saada uusi palvelutalo rakentumaan ilman kaupungin investointirahoja. Myös palvelut voidaan ostaa ulkopuoliselta tuottajalta.

– Yksityinen tai KTO voi sekä rakentaa että tuottaa palvelut tai yksityinen voi rakentaa ja kaupunki tuottaa palvelut, Nordlund luettelee vaihtoehtoja.

Somero on Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n jäsenkunta, joten kaupunki voi hankkia siltä palveluja ilman kilpailutusta.

Asuntoja ja asumispalveluita tuottavan Aspan rakentama Tuulentupa valmistui Leivontielle kehitysvammaisten toimintakeskuksen viereen vuonna 2013. Sen viereen on kaavassa varattu toiselle asumisyksikölle tontti, jota pidetään ykkösvaihtoehtona uudelle yksikölle. Nordlund huomauttaa, että sijoituspaikan sopivuus on ensin selvitettävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Arasta, jotta hankkeen rahoitus sen kautta on mahdollista.

Nordlund haluaa varmistaa, ettei Ara tulkitse kahta vierekkäistä palveluasumisyksikköä liian isoksi keskittymäksi. Muita mahdollisia sijoituspaikkoja ovat terveyskeskuksen alue, jonne odotetaan uutta vanhusten palvelutaloa Tervaskannon tilalle sekä Kiiruuntiellä sijaitseva kehitysvammahuollon entisen asumisyksikön alue, jossa on purkukuntoinen rakennus.

– Asumispalveluyksikön pitää joka tapauksessa olla lähellä palveluja ja olemassa olevan asuinalueen sisällä, Nordlund muistuttaa.

Nordlund soisi uuden ympärivuorokautisen, autetun asumisen palveluyksikön olevan käyttövalmis jo vuonna 2022. Lisäksi kehitysvammaisille tarvitaan nykyistä enemmän ohjattua ja tuettua asumista. Sitä varten ei tarvita erillisiä rakennuksia, koska palvelua voidaan tarjota suoraan koteihin.

Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin arvioidaan toteutuvan vuonna 2023.

– Nyt täytyy toimia, jos palveluja halutaan omaan kuntaan. Sote-maakunnalla ei ole investointirahoja, Nordlund huomauttaa.