Someron perusturvalautakunta tahtoo korottaa osaa perusturvatoimessa työskentelevien palkoista. Se esittää kaupungin henkilöstöjaostolle korotuksia, jotka nostavat palkkoja naapurikunnissa maksettavien palkkojen tasolle. Lautakunta haluaa palkankorotusten avulla lisätä henkilöstön sitoutumista Somerolle.

– Onhan meillä kiva olla töissä, mutta kyllä rahakin ratkaisee, perusturvajohtaja Taru Nordlund korostaa.

Palkankorotuksilla halutaan turvata perusturvatoimen pienen ja herkästi haavoittuvan organisaation toimintakykyä, johon Nordlundin mukaan vaikuttaa vahvasti ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja rekrytointien onnistuminen.

Korotuksia esitetään sosiaaliohjaajien, esimiesten ja osastonhoitajien, vastaavien ohjaajien sekä psykologin, puheterapeutin ja mielenterveysyksikön vastaavan sairaanhoitajan palkkoihin. Työnkuvat ovat muuttuneet takavuosista vaativammiksi, laajemmiksi ja entistä enemmän asiantuntijuutta vaativiksi.

Työntekijöiden pysyvyys esimerkiksi sosiaalityössä takaa asiakkaiden luottamuksen ja työn onnistumisen, joka puolestaan vähentää kaupungin kustannuksia.

Vakavaan lääkäripulaan halutaan vaikuttaa nostamalla terveyskeskukseen palkattavien virkalääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa ja ottamalla käyttöön sitoutumispalkkio. Perusturvalautakunta haluaa nostaa lääkäreiden kuukausipalkkaa 650 eurolla. Lisäksi se haluaa alkaa maksaa vakituiseen työsuhteeseen tuleville sitoutumispalkkiota, joka olisi 4 000 euroa sekä ensimmäiseltä että toiselta työvuodelta.

Tätä nykyä Someron johtava lääkäri on terveyskeskuksessa ainut vakituisessa virassa työskentelevä lääkäri, vaikka terveyskeskuslääkärien palkkataso on Somerolla hyvä verrattuna Varsinais-Suomen muihin kuntiin. Nordlund arvelee paikkakunnan sijainnin ja virkalääkärien vähäisyyden heikentävän Someron vetovoimaa.

Somerolle ei ole saatu palkattua uusia vakituisia virkalääkäreitä, vaan on pitkälti jouduttu turvautumaan rekrytointifirmojen keikkalääkäreihin. Näistä maksettavat hinnat ovat huomattavasti suuremmat kuin vakituisten virkalääkärien palkat.

Lautakunnan esittämät korotukset nostavat palkkakustannuksia tänä vuonna noin 19 000 euroa. Ne katetaan vakituiselle henkilöstölle varatuista palkoista.

Sairaanhoitajien ja hoitajien palkkataso vastaa Somerolla pitkälti yleistä palkkatasoa.