Someron keskustan tuntumaan kaavoitettavalle Mäkelän asuinalueelle tulee uuden kaavaehdotuksen mukaan 19 asuintonttia. Alueelle saa ympäristölautakunnan hyväksymän ehdotuksen mukaan rakentaa sekä omakotitaloja että paritaloja talousrakennuksineen. Kaava sisältää myös puistoa ja muuta virkistysaluetta.

Alunperin uusia rakennuspaikkoja piti tulla 33, mutta määrä väheni, kun tonttikokoja päätettiin kasvattaa. Someron maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen sanoo, että tontteja tulee tarjolle tuhannen neliön molemmin puolin: uusista tonteista pienin on 854 neliötä ja suurin 1 398 neliötä.

– Kaavan tonttijako on ohjeellinen, Virtanen huomauttaa.

Tulevaa asuinaluetta rajaavat Jaatilantie, Taka-Simolantie, Sariolan pelto sekä Turuntien varren rakennuskanta. Alueelta ei tule liittymiä Turuntielle, vaan tonteille kuljetaan pääasiassa Jaatilantieltä alkavan Mäntytien kautta.

Uuden asuinalueen toisella laidalla sijaitsee paikallisesti arvokasta perinnemaisemaa edustava Mäkelän vanha tilakeskus piha-alueineen. Sen takaa kulkeva kapea Taka-Simolantie on merkitty kaavaehdotuksessa kevyen liikenteen väyläksi, jolta sallitaan yhteys nykyiseen asutukseen ja muutamalle uudelle tontille. Taka-Simolantie jatkuu peltotienä kohti Rankkulan pururataa.

Kaupunki hankkirunsaan seitsemän hehtaarin peltoalueen omistukseensa kaksi vuotta sitten.Mäkelän asuinalueen kaavoittaminen lisää reilusti Someron kaupungin tonttitarjontaa. Tyhjän peltoalueen rakentaminen tiivistää Someron keskustan rakentamista ja tukee keskustaajaman kehittämistä.

Lähialueen kiinteistönomistajien tekemissä muistutuksissa puututtiin nykyisen vesihuoltoverkoston huonoon kuntoon. Laajemmalle alueelle on jo laadittu hulevesisuunnitelma, jonka ratkaisut ja tilatarpeet sisältyvät kaavaehdotukseen.

Someron kaupunginhallitus käsittelee Mäkelän alueen kaavaehdotusta maanantaina. Ympäristölautakunta esittää, että kaava-aineisto pannaan julkisesti nähtäville vähintään kuukaudeksi ja pyydetään siitä tarvittavat viranomaislausunnot.

– Tavoitteena on, että kaava saadaan hyväksyttyä tämän vuoden puolella, Jyrki Virtanen kertoo.

Kuvassa: Uudeksi asuinalueeksi kaavoitettava Mäkelän alue on avointa peltoa, joka sijoittuu Taka-Simolantien ja taustalla näkyvän Turuntien väliin.
Houkutteleeko Somero?

Somerolle taidetaan odottaa melkoista asukasryntäystä, vaikka suurin osa Somerolle muuttaneists haluaa sieltä pois 1-5 vuoden aikana.

Somerolla juorutaan ja pengotaan muiden asiat niin perusteellisesti, ettei kukaan sinne halua jäädä.

Nakke

Ilkeiden ja pahansuopien onnela. Kaikki pitää syödä täältä pois, ja harmaa talous rehottaa. Jos joku paratiisi, niin veroparatiisi.

Ei kiitos

Somerolla ei enää ole edes kunnollisia peruspalveluita, vain ylihinnoiteltuja kauppoja asuntoja jne. Vuokratkin ovat isojen kaupunkien tasoa ottaen huomioon kaupungin koon ja palvelut.

Ei houkuttele, enkä muuttaisi.

Mimmuli

Onko kokemusta?

Muumimamma

Kokemustako siihen tarvitaan? Riittää, kun kipaisee keskustassa käymään.

Minitontteja muille

Miksi noin pieniä tontteja? Maaseudulle muuttajat odottaa tänä päivänä tilaa ympärilleen, pihaa jossa on hyvä yksityisyys, sekä mahdollisuus harrastaa monenlaista. Turussa tontit on tuhatneliöisiä, sen ymmärtää koska isommissa kaupungeissa vapaasta maasta on pulaa. Mutta jo ympäristökunnissa kuten Liedossa myydään 2000-6000 neliön tontteja. Voidaankin kysyä, rakentaisiko somerolainen kuntapäättäjä oman talonsa tuhannen neliön tontille. Ehei.