Menojen lisäykset on korvattava toimintaa tehostamalla tai tuloja lisäämällä. Näin ohjeistaa Someron kaupunginhallitus lautakuntia ensi vuoden talousarvion laadintaan.

Hallituksen päättämän talousarvioraamin mukaan Someron menot on ensi vuonna pidettävä tämän vuoden tasolla, mutta tuloja pitää kasvattaa 2 prosentilla. Raamin tuloslaskelma saatiin vajaat 1,5 miljoonaa euroa plussalle, kun satunnaisiin tuottoihin lisättiin Lamminniemen kiinteistöjärjestelyistä 3,5 miljoonan euron tulot. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen teki lisäyksen sillä odotuksella, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistus on ensi vuonna valmis toteutettavaksi.

Viime vuoden tilinpäätöksessä Someron kaupungin toimintakulut olivat 61,4 miljoonaa euroa. Tämän vuoden talousarviossa ne ovat 63,3 miljoonaa euroa eli 3 prosenttia viime vuotista suuremmat.

Somero nosti tuloveronsa täksi vuodeksi 20 prosentista 20,5 prosenttiin.

Vielä syksyllä kuntatalouden arvioitiin tämän vuoden aikana nousevan edellisvuosien heikoista lukemista. Koronapandemia synkensi tilanteen keväällä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 5,5, prosenttia, mutta kasvu nousee yhden prosentin tuntumaan sen jälkeisinä vuosina.

Kuntien tilinpäätöksistä kerättyjen ennakkotietojen mukaan kuntien toimintakulut kasvoivat viime vuonna, koska palvelujen ostot lisääntyivät. Samalla henkilöstökulut vähenivät aiemmasta.

Kuntien verotulot kasvoivat viime vuonna 2,6 prosenttia edellisvuoteen nähden, mutta tänä vuonna taloustaantuma pienentää kuntien verotuloja voimakkaasti: ne tippuvat viime syksyn ennusteesta peräti 2 miljardilla eurolla. Kuluvan vuoden verotuloja vähentää myös yrityksille koronakriisin takia esitetty oikeus hakea lykkäystä verojen maksuun. Valtiovarainministeriö arvioi, että se aiheuttaa kuntien verotuloihin 550 miljoonan euron vajeen, joka kuitenkin kuroutuu takaisin jo vuonna 2021.

Hallitus antoi tämän vuoden neljännen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle kesäkuun alussa. Ehdotuksen mukaan kunnat saisivat tänä vuonna tavallista suuremman osan yhteisöveron tuotoista eli 42,13 prosenttia tavanomaisen 32,13 prosentin sijaan.

Peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 550 euron lisämäärärahaa. Alustavien laskelmien mukaan Somero saisi valtionosuuden lisäystä 1,065 miljoonaa euroa ja yhteisöveronlisäystä 0,32 miljoonaa euroa.