Eläkeläisistä työvoimaa

0
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esitti lehtihaastattelussa verohelpotusta, jolla kannustettaisiin eläkeläisiä työn tekemiseen.

Hallituksen kova tavoite nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin näyttää entistä vaikeammalta. Viimeistään koronakevään lomautusaalto ja työpaikkojen menetykset osoittivat, että tavoitteeseen ei ainakaan helposti päästä. Hyvä kun pystytään säilyttämään nykyinen työllisyysaste, joka kesäkuun lopussa oli 72,4 prosenttia.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esitti lehtihaastattelussa verohelpotusta, joka kannustaisi eläkeläisiä tekemään nykyistä enemmän töitä. Ajatus on selvittämisen arvoinen.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti puolueen tukevan Vanhasen ehdotusta. Keskusta esittää, että eläkkeellä tehtävä työ ei jatkossa enää nostaisi eläkkeen verotusta.

Nykyisin eläke ja ansiotulot lasketaan yhteen, jolloin työssäkäynti nostaa myös jo tienatun eläkkeen verotusta. Vanhasen mallin mukaan eläketuloa ja ansiotuloa verotettaisiin erikseen.

Keskustassa lasketaan, että uusi verohelpotus kannustaisi eläkeläisiä tekemään entistä enemmän töitä. Tämä olisi yksi osa muutosta, jolla hallituksen on määrä saada lisää työllisiä.

Esitettyyn verohelpotukseen saattaa liittyä myös kielteisiä vaikutuksia. Ensinnäkin jo tällä hetkellä eläkkeellä työskentelemisen kannustimet ovat melko hyvät, koska verotuksessa saa samaan aikaan työtulovähennyksen ja eläketulovähennyksen.

Lisäksi uusi kannustin voi ohjata eläkeikää lähestyviä työntekijöitä osittain varhennetun vanhuuseläkkeen nostamiseen ja työnteon vähentämiseen. Osa taas voisi jäädä heti eläkkeelle, vaikka oli aiemmin suunnitellut jatkavansa työntekoa vielä eläkeiän saavuttamisen jälkeen.

Nämä lopputulokset johtaisivat työllisyysasteen heikkenemiseen eikä nousuun.

Eläkeläisten työskentelyn helpottamista kannattaa joka tapauksessa selvittää. Suomi ikääntyy vauhdilla, ja eläkeläisten määrä lisääntyy.

Eläkeläiset ovat hyväkuntoisia, ja moni heistä haluaisi tehdä töitä, jos se on taloudellisesti järkevää.

Uusi veromalli voisi hyvinkin tuoda lisää työntekijöitä eläkeläisten joukosta.

Jätä kommentti