Kriisikellot soivat

0
Koronakriisi koettelee kuntien taloutta.

Kuntaliitto arvioi, että kuntien verotuloista häviää koronakriisin takia 1,4 miljardia euroa. Sen lisäksi muita heikentäviä vaikutuksia on satojen miljoonien edestä.

Valtio auttaa kuntia tänä vuonna ylimääräisellä apupaketilla. Salon osuus siitä on 13,5 miljoonaa euroa. Salon vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen mukaan summalla pystytään todennäköisesti kuittaamaan verotulojen väheneminen (SSS 26.6.). Siitä huolimatta tilinpäätös tulee näillä näkymin olemaan 13 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Alijäämää on myös kaupungin taseessa, minkä takia Salossa on otettu taas käyttöön kriisikunta-käsite.

Alijäämä piti korjata yhtiöittämällä liikelaitos Salon Vesi. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin siirtää asian ensi vuoteen. Kuntavaalit ovat huhtikuussa, joten vesilaitoksen tulevaisuudesta saattaa hyvinkin päättää uusi valtuusto.

Yhtiöitettynäkin Salon Vesi olisi jäänyt kokonaan kaupungin omistukseen, eikä manööveri olisi tuonut uutta rahaa. Kirjanpidollisesti se olisi antanut kaupungille lisäaikaa talouden tasapainottamiseen.

Taloudellisesta asemasta kertovan taseen alijäämä on olennainen asia, kun valtiovarainministeriö arvioi yksittäisten kuntien tilannetta. Kuntalain mukaan alijäämä tulee kattaa neljän vuoden aikana.

Jos se ei onnistu omin voimin, valtiovarainministeriö voi asettaa työryhmän tekemään kunnalle talouden tasapainottamisohjelman. Päätösvallan menetys on kauhistus itsenäisille kunnille.

Kriisikuntien ongelmia on ratkaistu myös kuntaliitoksilla. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa näin tehtiin, kun Tarvasjoki liitettiin Lietoon ministeriön esityksestä.

Salon taloutta ei voi korjata kuntaliitoksella, mutta tuskin päättäjät haluavat kokeilla, mitä muita toimia rahaministeriön palkkaamat asiantuntijat ehdottaisivat. Epämiellyttävätkin esitykset ja päätökset on tehtävä itse.

Voi myös kysyä, kuinka realistista on, että Salon kokoinen kaupunki päättyy kriisikunnaksi. Yli 50 000 asukkaalla Salo on Suomen yli 300 kunnan joukossa suurimpia. Monialaisesti ja monipuolisesti palveluja tuottavan kunnan vaikeudet ovat myös osoitus siitä, että valtion asettamat tehtävät ja niihin tarvittava rahoitus eivät ole tasapainossa.

Jätä kommentti