Luottamusta ei riitä kaikille

0
Kansalaiset luottavat eduskuntaan enemmän kuin puolueisiin. Kuva: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Suomalaisten luottamusta on viime aikoina luodattu erilaisilla mittareilla. Toisille toimijoille tulokset kertovat hyvää, toisille vähemmän hyvää.

Tällä viikolla julkaistun Eläketurvakeskuksen eläkebarometrin mukaan suomalaiset luottavat eläkejärjestelmään. Enemmistö on varma, että eläketurva kestää koronakriisinkin. Luottamus järjestelmään on jopa noussut viime vuodesta.

Luottavaisimpia ovat nykyiset eläkeläiset.

Eläketurvakeskus kysyi myös, miten koronatilanne on vaikuttanut vastaajien toimeentuloon. Viisi prosenttia kertoi, että toimeentulo on heikentynyt merkittävästi. Suurin osa ei pelkää koronan vaikuttavan omaan taloudelliseen pärjäämiseensä.

Samaan suuntaista viestiä antoi Tilastokeskuksen kesäkuun lopulla julkaisema kuluttajien luottamusindikaattorin. Sen mukaan luottamus on elpynyt keväästä, ja kuluttajien arviot oman taloutensa kehityksestä vastasivat suunnilleen pitkän ajan keskimääräisiä näkemyksiä.

Sitran teettämä tuore kyselytutkimus selvittää myös koronkevään tuntoja. Ennestäänkin kova luottamus moniin instituutioihin näyttää lisääntyneen.

Vaikka koronan takia annetut rajoitukset ovat olleet poliittisia päätöksiä, ne on perusteltu tutkimustiedolla. Lähes kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että tieteen ja asiantuntijuuden merkitys kasvaa, ja asiantuntijoiden yhteiskunnallista vaikutusvaltaa haluttaisiin lisätä.

Yhtä lailla selvä enemmistö ajattelee, että koronakriisi jättää myös ikäviä jälkiä: yhteiskuntaryhmien väliset jännitteet lisääntyvät taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä.

Tänä vuonna kansalaisten luottamus tasavallan presidenttiin, hallitukseen, eduskuntaan ja tiedotusvälineisiin on kasvanut. Koronaepidemia ja sen vaikutusten valottaminen eri puolilta on leimannut uutisia. Tiedotusvälineiden kuluttajien mielestä painotus näyttää olleen oikea, ja myös sisältöön luotetaan.

Yhteiskunnan instituutioista poliittiset puolueet eivät juuri nauti arvostusta, eikä niille haluttaisi lisää vaikutusvaltaa. Eduskuntaan ja hallitukseen siis luotetaan, mutta ei puolueisiin, joiden riveistä päättäjät vaaleilla valitaan.