Saneeraukset jatkuvat, vaikka jätevesilain siirtymäaika tuli ja meni

0
Uusi jätevesilaki koskee kaikkia haja-asutusalueiden omakotitaloja ja mökkejä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila.

Uuden jätevesilainsäädännön siirtymäaika umpeutui viime lokakuussa, mutta saneeraustyöt jatkuvat Salossa edelleen.

– Kaikki eivät tehneet tarvittavia uudistustöitä määräaikaan mennessä, mutta saneeraukset ovat jatkuneet keväällä ja kesällä, Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö toteaa.

Haja-asutusalueiden jätevesiremonttia on puuhailtu vuodesta 2004 lähtien. Reilut kolme vuotta sitten voimaan astunut ympäristönsuojelulain muutos velvoittaa sellaisia kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä, joiden asuinrakennukset tai mökit sijaitsevat alle sadan metrin etäisyydellä vesistöstä.

Jätevesijärjestelmän uusimisen määräaika tuli yhtäältä vastaan lokakuussa, mikäli omistettu kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella.

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen yhteydessä.

Salon rakennusvalvonnan tilastoista käy ilmi, että saneeraukselle annetun määräajan täyttyminen herätti kaupunkilaisten remontti-innon. Vuonna 2018 myönnettiin 34 toimenpidelupaa kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä varten. Viime vuonna niitä myönnettiin yhteensä 79 kappaletta ja tänä vuonna heinäkuun puoliväliin mennessä 19 kappaletta.

Rakennusvalvonnan luvuissa eivät kuitenkaan näy kohteet, joissa jätevesiremonttia on tehty muun korjausrakentamisen yhteydessä tai joissa kiinteistö on liitetty viemäriverkkoon.

Salossa ei ole järjestelmää, joka kertoisi kuinka monta kiinteistöä kuuluu tai kuului uudistustarpeiden piiriin. Suomen ympäristökeskuksen vuoden 2019 arvio kertoo, että Salossa olisi noin 4 000 kesämökkiä, jotka sijaitsevat ranta- ja pohjavesialueilla.

– Tarkkaa tietoa meillä ei ole, mutta määrä hahmottuu hiljalleen esimerkiksi luvituksen myötä, Röytiö sanoo.

Hän huomauttaa, että monet kiinteistönomistajat eivät välttämättä edes ole tietoisia, että saneeraustöitä olisi tehtävä.

– Esimerkiksi lähioja saattaakin olla puro, jolloin sen vesistöluokitus tulee monelle yllätyksenä.

Röytiö kuitenkin kiittelee, että kaupungille on tullut runsaasti jätevesien käsittelyyn liittyviä puheluita.

– Monet ovat kysyneet, onko remonttia syytä tehdä. Usein näin ei ole, koska jätevesimäärät ovat niin vähäisiä.

Mikäli jäteveden määrä on vähäistä, uudistustoimenpiteitä ei vaadita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyseisissä kiinteistöissä on käytössä vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesilainsäädännön toteutumista on vaikeaa valvoa, koska viranomaisten resurssit ovat rajalliset.

Salon kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck kommentoi jätevesiasiaa Salon Seudun Sanomille viime syksynä (SSS 26.10.2019) juuri ennen siirtymäajan umpeutumista.

– Ei meillä ole käsitystä, mikä kiinteistöjen tilanne on, Veck sanoi tuolloin.

Hän kuitenkin piti todennäköisenä, että valvonta tuottaisi hiljalleen tuloksia.

– Joku saattaa valittaa kohteesta tai voimme valita jonkin alueen, jossa teemme tarkistuksia. Jo talvella tullaan valvontaa tekemään satunnaisesti valituille alueille. Jos jätevesijärjestelmän kunnostus on siis vielä jäänyt syystä tai toisesta aloittamatta, on asia syytä laittaa viimeistään nyt vireille, Veck kehotti lokakuussa.

Jaana Röytiö kertoo, että satunnaisvalvontaa ei suoritettu vielä edellisenä talvena.

– Meillä on mietinnän alalla valvontatoimenpiteitä, mutta emme ole vielä ryhtyneet konkreettisiin toimenpiteisiin.

Entä miten käy, jos ympäristönsuojelulain velvoittamia saneeraustöitä ei suorita?

– Tällöin teemme ensin selvityspyynnön ja kehotamme noudattamaan lakia. Mikäli mitään ei tapahdu, voimme lopulta määrätä saneerauksen, Röytiö toteaa.

Hän kuitenkin lisää, ettei moisille toimenpiteille löydy ainakaan tässä vaiheessa perusteita.

– Me teemme pääosin ohjaus- ja neuvontatöitä. Pohjavesialueilla kiinteistöjä omistaville olemme lähettäneet kirjeen, jossa muistutamme uudesta asetuksesta.